Evangelikální fórum 2021: Podněty z bohoslužby starozákonního Izraele

Podívejte se na záznam z Evangelikálního fóra 2021, který proběhl kvůli pandemii COVID-19 v online podobě.

David Beňa vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři, zejména předměty z katedry biblických studií a systematické teologie. Zaměřuje se na vztah mezi Starým a Novým zákonem, na dějiny výkladu Bible v křesťanství a v judaismu či na teologii reformace. O vybraných tématech přednáší také sborovým pracovníkům či mládežím. Je ordinovaným kazatelem evangelia. V letech 2004-2009 byl správcem olomouckého sboru Církve bratrské, od roku 2009 pracuje jako tajemník odboru Rady CB pro vzdělávání.

David Beňa Vás provede bohoslužbami starozákonního Izraele, a představí Vám jednotlivé a ústřední body starozákonní bohoslužby.

Další videa:

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se