Řečníci

Tomáš Tyc

Tomáš Tyc

Profesor teoretické fyziky (Akademický network)
Tomáš Tyc (*1973) je profesorem teoretické fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě výuky a vědeckého výzkumu v oblasti optiky se zabývá také popularizací vědy, například na představeních Dobrodružná fyzika, se kterými vystupuje doma i v zahraničí, nebo natáčením pořadů s Českou televizí (seriál Já budu Einsteinem) a Českým rozhlasem (Meteor apod.). Je aktivním členem Společenství křesťanů K12 v Brně-Medlánkách (BJB).
David Novák

David Novák

předseda Rady Církve bratrské, kazatel sboru CB Praha 13
Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží v Církvi bratrské. Založil organizaci Atleti v Akci, podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6 a poté Praha 13. Je autorem několika knih a řady článků v různých periodikách. Je předsedou Rady Církve bratrské a úspěšným blogerem. S ženou Danielou má dva syny.
Pavel Plchot

Pavel Plchot

kazatel Církve bratrské
Je kazatelem Církve bratrské v Praze 6 - Dejvice a bývalým předsedou Rady ETS. Má za sebou zkušenost kazatele na několika sborech a je aktivním sportovcem. S manželkou Petrou mají 3 děti.
Jiří Bukovský

Jiří Bukovský

vedoucí katedry praktické teologie a učitel na Evangelikálním teologickém semináři
Pochází z Kutné Hory. V současné době působí jako starší ve sboru KS Praha a učitel novozákonních předmětů na ETS. Vystudoval teologii, filosofii a obecnou antropologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval také studijní pobyty v Londýně, Heidelbergu a Cambridge. V roce 2018 obhájil na Evangelické teologické fakultě UK doktorskou práci, ve které se zabýval raně křesťanskou bohoslužbou v 1. Korintským 12–14.
Petr Húšť

Petr Húšť

ředitel festivalu UNITED
Bydlí v malé vesničce Bratřejov, mezi Vsetínem a Zlínem. S manželkou Věrou si užívají radosti i zodpovědnosti z výchovy pěti dětí. Vyučil kovářem, pracoval také ve sklovýrobě, později jako osobní řidič nebo při založení továrny. Dodělal si střední školu se zaměřením na marketing a management. Sedm let pracoval v sekulárním zaměstnání, sedm let v Křesťanské akademii mladých, sedm jako metodik pro práci s mládeží v Křesťanských sborech a teď už desátým rokem začíná přesluhovat 🙂 ve vedení festivalu UNITED. Má rád turistiku, hudbu, alternativní filmy a dobrou kávu. Miluje být mezi lidmi, ale stejně tak samotu a ticho.
Jan Hábl

Jan Hábl

přednášející na UJEP a na UHK
Manžel, otec, pedagog a komeniolog. Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působí na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. V současné době přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a dějin výchovy. Publikoval řadu odborných článků i několik monografií: Ultimate human goals in Comenius and Modern Pedagogy (2011), Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat domů, 2011), Učit (se) příběhem (Host, 2014). I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky etického vychovatelství (nakl. Pavel Mervart).
Dalimil Staněk

Dalimil Staněk

kazatel Církve bratrské, psycholog a učitel na Evanelikálním teologickém semináři
Dalimil jedenáct let sloužil jako kazatel v Olomouci a nyní působí ve Zlíně. Vyučuje na ETS a poskytuje psychologické poradenství lidem v církvi i mimo ni. Odborně se věnuje tématům vývojové psychologie, duchovního zrání, duchovní krize, pastorační péče a mezilidského odpuštění. Rád tráví čas v přírodě, miluje hudbu a knihy, a je pro něj fascinující naslouchat lidským příběhům.
Bohuslav Wojnar

Bohuslav Wojnar

pastor Křesťanského centra v Českém Těšíně
Bohuslav Wojnar sloužil v době totality mládeži a také v různých formách vzdělávání služebníků církve. Posledních 30 let je pastorem AC, Křesťanského centra v Českém Těšíně, je členem Rady církve a předsedou Správní rady n.f. Nehemia. Značná část jeho služby má také širší záběr, pravidelně slouží na různých úrovních, jak u nás, tak i v zahraničí. Kromě jiného byl dlouhá léta členem výboru Evropské letniční misie PEM. Bohuslav ve své službě klade veliký důraz na důležitost biblických základů pro všechno, co děláme a v co věříme. Je ženatý, s manželkou Felicii mají potěšení z 3 děti a 6 vnoučat.
Michal Klus

Michal Klus

pastor Slezské církve evangelické a. v., člen Rady České evangelikální aliance
Michal se narodil na těšínském Slezsku a vyrostl v křesťanské rodině. Od mládí byl zapojen do služby místního sboru v Třanovicích. Vystudoval stavební inženýrství v Brně a až následně studoval biblickou školu a teologii v Minneapolis. Od roku 2003 byl vikářem, později pastorem třineckého sboru Slezské církve evangelické a. v., kde slouží až do současnosti. Slouží rovněž jako člen církevní rady SCEAV a je také členem rady České evangelikální aliance. Je ženatý s Šárkou a radují se ze 4 dospělých či dospívajících dětí. Jeho touhou je, aby v Duchu vize apoštola Pavla svět mohl skrze církev poznat Boží mnohotvarou moudrost.
Pavel Raus

Pavel Raus

učitel na Evangelikálním teologickém semináři
Pavel za minulého režimu vystudoval ČVUT v Praze a po revoluci vystudoval klinickou psychologii a teologii na Wheaton College ve Wheatonu v Illinois v USA. Doktorát obdržel na Olivet University v San Francisku. Pavel vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, zabývá se osobním a manželským poradenstvím, věnuje se křesťanským pracovníkům a pořádá semináře. Zabývá se oblastí vztahů, manželství a rodiny, sexuality, pastorace a syndromem vyhoření. Se svojí manželkou Júlií mají dvě dospělé dcery a žijí ve Vysokém Mýtě.
Kateřina Hodecová

Kateřina Hodecová

zástupkyně ředitele a členka rady Trans World Radio, šéfredaktorka Rádia 7
Kateřina je absolventkou FA VUT Brno, od roku 1994 pracuje v Trans World Radiu, od roku 2006 jako šéfredaktorka Rádia 7. Posledních 15 let se věnuje duchovním cvičením podle Ignáce z Loyoly, tedy pobytům v tichu a rozjímání, které nejprve sama mnohokrát absolvovala pod vedením zkušeného exercitátora – jezuity. Snaží se připomenout církvi, že není moudré vylít s vaničkou i dítě a ticho je nutnou součástí duchovního života i protestantské části církve.
Lucie Endlicherová

Lucie Endlicherová

redaktorka a moderátorka Rádia 7
Lucie v 15 letech uvěřila v katolické církvi, což na dalších patnáct let formovalo a kultivovalo její zbožnost. Zpráva o spasení milostí jí obrátila svět vzhůru nohama, do protestantského prostředí si s sebou odnesla lásku k tichu a liturgii, která přetrvala i se změnou denominace. Je svobodná, miluje kavárny, hory, dlouhé pochody a rozhovory u nich.
Jiří Unger

Jiří Unger

tajemník České evangelikální aliance
Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.
Jana Macková

Jana Macková

chief operations officer v České evangelikální alianci
Jana vystudovala stavební fakultu a praktickou teologii na TCM International. Nejprve vedla misijní službu a práci s mládeží, poté se stala ředitelkou Evropského školicího centra YMCA. Její služba mládeži se přetransformovala do služby ve staršovstvu a hospodáře sboru Církve bratrské v Litomyšli. Zde vedla tým stavby Nového kostela v Litomyšli. Jana řídila tým pro český překlad mobilní aplikace Bible for Kids. Po návratu z misijního působení v indické škole tuto službu v Indii nadále pomáhá spravovat. Zkušenost z neziskového sektoru, spolupráce se státní správou, správa grantů, stavební vzdělání i mezinárodní zkušenost se promítaly do její služby ve sboru i mimo něj.
Marek Macák

Marek Macák

učitel na Evangelikálním teologickém semináři, lektor, psychoterapeut
Marek je členem baptistického sboru v Praze na Vinohradech. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde v současnosti pracuje na Centru pro léčbu bolesti VFN. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie.
 
Pavel Hošek

Pavel Hošek

teolog a religionista (Universita Karlova v Praze), vedoucí katedry systematické teologie a učitel na Evangelikálním teologickém semináři
Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (Návrat domů, 2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (Mlýn, 2012), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017),
Peter Cimala

Peter Cimala

ředitel Komenského institutu
Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který se stal v roce 2013 ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je akademický mentoring – se zaměřením na podporu zejména doktorandů a mladých křesťanských akademiků. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky. Téměř 10 let pracoval jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. Publikuje odborné i popularizační texty v oboru teologie, biblistiky a etiky.
Tomáš Süss

Tomáš Süss

pastor Sboru bez hranic Praha - Jižní město
Tomáš uvěřil ve svých 24 letech a další rok nastoupil na biblickou školu VOŠMT v Kolíně. Po studiu začal pracovat jako asistent Martina Moldana, biskupa Apoštolské církve. 8 let byl ve vedení mládeže Apoštolské církve a v tu dobu i vedoucím mladých dospělých ve Sboru bez hranic Praha. V současnosti je se svou manželkou Miriam pastorem Sboru bez hranic Praha – Jižní město. Mohl procestovat kus světa, seznámit se s vedením a strukturou církví na X kontinentech. Jeho touhou je objevovat spolu s dalšími pastory to, co má Bůh připravené pro českou církev. Je ženatý, má tři děti, miluje svou rodinu, sport, cestování, jídlo, lidi okolo, stejně jako sám sebe.
Dana Staňková

Dana Staňková

poradkyně v oblasti manželství, rodiny a pastorace a vyučující na Evangelikálním teologickém semináři
Původní profesí pedagožka. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí. Je členkou Církve bratrské.
Jan Valeš

Jan Valeš

kazatel Církve bratrské, učitel na Evangelikálním teologickém semináři
Milovat Boha celou svou myslí přijal jako osobní poslání, ať již pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, kazatel Církve bratrské (od roku 2002) nebo ředitel ETS (2007-17). Od mládežnických let vyučuje na ETS, aktuálně především přehled křesťanského učení (systematickou teologii). Jeho kázání a vyučování najdete na stránkách sboru CB na Smíchově (www.cbsmichov.cz).
Lukáš Targosz

Lukáš Targosz

pastor sboru Element v Hradci Králové
Lukáš je ženatý, s manželkou Ditou v roce 2003 založili Element v Hradci Králové, který usiluje o to být srozumitelnou církví, která rozumí lidem. Kromě své role pastora je také národním ředitelem Global Leadership Summitu pro ČR, školitelem v oblastní vůdcovství a teologie. Získal Masters of Arts (Christian Studies) na Alphacrucis College v australském Sydney a Graduate Diploma of Arts (Leadership) na Sydney College of Divinity. Jeho hlavní touhou je pomoci lidem okolo sebe udělat jeden krok blíž k Bohu.
Ondřej Szturc

Ondřej Szturc

pastor církve ESK Havířov a pracovník Křesťanské akademie mladých
Ondřej se věnuje podpoře mladých vedoucích a spolupráci generací v církvi. Jeho snem je vidět v České republice živé a přitažlivé církve, do kterých se lidé těší. Už čtyři roky je šťastně ženatý s manželkou Aničkou, se kterou spolu dokončují studium teologie na TCM Institut. Několik let je v poradním týmu festivalu UNITED a v posledním roce začal přednášet na bakalářském studiu teologie ForMission. Rád čte, přemýšlí, běhá a chodí s lidmi na kafe.
Pavlína Bujoková

Pavlína Bujoková

manažerka komunikačního týmu KAM
Pavlína je již třetím rokem manažerkou komunikačního týmu v Křesťanské akademii mladých. Vystudovala ve Zlíně obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi, na který navázala magisterským studiem zaměřeným na marketingovou komunikaci. Již během studia se soustředila na práci ve firmách, kde vedla projekty a navrhovala komunikační strategie. V roce 2017 však cítila povolání stát se součástí komunikace KAM a vrátit se zpět do Havířova, kde dnes pomáhá místní mládeži. Pavlíně leží na srdci vedení týmu, efektivní komunikace a práce s mladými vedoucími, protože právě oni potřebují velkou podporu ve svých rolích.
Vojtěch Kukla

Vojtěch Kukla

poradenský psycholog a psycholog pro náhradní rodinnou péči
Vojtěch pracuje jako poradenský psycholog a psycholog pro náhradní rodinnou péči. V rámci doktorského studia psychologie se věnuje zejména oblastem partnerských vztahů a osobního rozvoje. Ve volném čase působí již desátým rokem jako vedoucí křesťanského dorostu v Pardubicích. Miluje atmosféru s kytarou u táborového ohně, dobrou knížku a pohyb na zdravém vzduchu.
Tomáš Polívka

Tomáš Polívka

ředitel hudebního vydavatelství ROSA (Network Projekt worship)
Pochází původně z Bratrské jednoty baptistů, v současnosti se ovšem angažuje v rámci Společenství křesťanů Klecany. Pracuje jako ředitel křesťanského hudebního vydavatelství ROSA, které se jako jedna z mála organizaci zabývá produkováním moderní české křesťanské hudební tvorby. Je také součástí týmu Festivalu United, kde má na starosti hudební produkci. Mezi jeho témata patří vedení chval, teologie uctívání a současná křesťanská hudba jako nástroj evangelia.
Pavel Černý

Pavel Černý

kazatel Církve bratrské, Předseda SET
ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a emeritním předsedou Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví. Vyučuje praktickou teologii a misiologii na ETS, dále je předsedou Sdružení evangelikálních teologů (SET), členem výboru Evropského svazu evangelikálních teologů (FEET), předsedou Kostnické jednoty a Institutu Williama Wilberforce a členem evropské společnosti Societas Ecumenica.
David Beňa

David Beňa

kazatel Církve bratrské, vyučující na Evangelikálním teologickém semináři
David Beňa je kazatelem v Církvi bratrské, toho času ve službách Evangelikálního teologického semináře a odboru Rady CB pro vzdělávání. S manželkou a třemi dětmi žije v Litomyšli. Má rád teologii, hudbu a krásnou literaturu.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se