Řečníci

David Novák

David Novák

předseda Rady Církve bratrské, kazatel sboru CB Praha 13
Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží v Církvi bratrské. Založil organizaci Atleti v Akci, podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6 a poté Praha 13. Je autorem několika knih a řady článků v různých periodikách. Je předsedou Rady Církve bratrské a úspěšným blogerem. S ženou Danielou má dva syny.
Pavel Plchot

Pavel Plchot

kazatel Církve bratrské
Je kazatelem Církve bratrské v Praze 6 - Dejvice a bývalým předsedou Rady ETS. Má za sebou zkušenost kazatele na několika sborech a je aktivním sportovcem. S manželkou Petrou mají 3 děti.
Lubomír Ondráček

Lubomír Ondráček

Pastor Křesťanského společenství (Network Vedení a řízení sboru)
Vyrůstal v tradiční křesťanské rodině. Osobně uvěřil ve svých sedmnácti letech. Vystudoval ČVUT a několik let pracoval jako stavbyvedoucí. Od roku 1986 je starším sboru, v letech 1991 - 2011 pracoval jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. Od roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha, které je jedním z největších sborů v ČR. S manželkou Věrou má tři dospívající resp. dospělé děti.
Zbyšek Kaleta

Zbyšek Kaleta

předseda České evangelikální aliance, diakon SCEAV
Před Bohem přestal utíkat v 15 letech, kdy vydal Ježíši svůj život. Vystudoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení hornictví. Několik let pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 má vlastní firmu. Má tři dospělé dcery.  Pracuje v Křesťanském společenství jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA. Je předsedou rady Evangelizačního centra M.I.S.E.
Pavel Černý

Pavel Černý

kazatel Církve bratrské, Předseda SET
ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a emeritním předsedou Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví. Vyučuje praktickou teologii a misiologii na ETS, dále je předsedou Sdružení evangelikálních teologů (SET), členem výboru Evropského svazu evangelikálních teologů (FEET), předsedou Kostnické jednoty a Institutu Williama Wilberforce a členem evropské společnosti Societas Ecumenica.
Marek Macák

Marek Macák

učitel na Evangelikálním teologickém semináři, lektor, psychoterapeut
Marek je členem baptistického sboru v Praze na Vinohradech. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde v současnosti pracuje na Centru pro léčbu bolesti VFN. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie.
 
Tomáš Polívka

Tomáš Polívka

ředitel vydavatelství Rosa a Nakladatelství Návrat domů
Vystudoval obor informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2007 pracuje v křesťanském vydavatelství Rosa Media a od roku 2019 vede také Nakladatelství Návrat domů. Zajímá jej kreativita, vedení chval a mužská spiritualita. Podílí se na přípravě Festivalu UNITED. Založil ekumenické setkávání mužů Kolem ohně. Jeho duchovním domovem je Společenství křesťanů Klecany. Má ženu Hanku a tři dcery, které se všechny jmenují na K.
Lukáš Targosz

Lukáš Targosz

pastor sboru Element v Hradci Králové
Lukáš je ženatý, s manželkou Ditou v roce 2003 založili Element v Hradci Králové, který usiluje o to být srozumitelnou církví, která rozumí lidem. Kromě své role pastora je také národním ředitelem Global Leadership Summitu pro ČR, školitelem v oblastní vůdcovství a teologie. Získal Masters of Arts (Christian Studies) na Alphacrucis College v australském Sydney a Graduate Diploma of Arts (Leadership) na Sydney College of Divinity. Jeho hlavní touhou je pomoci lidem okolo sebe udělat jeden krok blíž k Bohu.
Jiří Unger

Jiří Unger

tajemník České evangelikální aliance
Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.
Lucie Endlicherová

Lucie Endlicherová

redaktorka a moderátorka Rádia 7
Lucie v 15 letech uvěřila v katolické církvi, což na dalších patnáct let formovalo a kultivovalo její zbožnost. Zpráva o spasení milostí jí obrátila svět vzhůru nohama, do protestantského prostředí si s sebou odnesla lásku k tichu a liturgii, která přetrvala i se změnou denominace. Je svobodná, miluje kavárny, hory, dlouhé pochody a rozhovory u nich.
Kateřina Hodecová

Kateřina Hodecová

zástupkyně ředitele a členka rady Trans World Radio, šéfredaktorka Rádia 7
Kateřina je absolventkou FA VUT Brno, od roku 1994 pracuje v Trans World Radiu, od roku 2006 jako šéfredaktorka Rádia 7. Posledních 15 let se věnuje duchovním cvičením podle Ignáce z Loyoly, tedy pobytům v tichu a rozjímání, které nejprve sama mnohokrát absolvovala pod vedením zkušeného exercitátora – jezuity. Snaží se připomenout církvi, že není moudré vylít s vaničkou i dítě a ticho je nutnou součástí duchovního života i protestantské části církve.
Dalimil Staněk

Dalimil Staněk

kazatel Církve bratrské, psycholog a učitel na Evanelikálním teologickém semináři
Dalimil jedenáct let sloužil jako kazatel v Olomouci a nyní působí ve Zlíně. Vyučuje na ETS a poskytuje psychologické poradenství lidem v církvi i mimo ni. Odborně se věnuje tématům vývojové psychologie, duchovního zrání, duchovní krize, pastorační péče a mezilidského odpuštění. Rád tráví čas v přírodě, miluje hudbu a knihy, a je pro něj fascinující naslouchat lidským příběhům.
Martin Penc

Martin Penc

vedoucí odboru mládeže v Apoštolské církvi
Martin byl dlouholetým vedoucím mládeže ve sboru AC Varnsdorf, jeho oblíbeným tématem bylo a je užitečnost církve v dnešní společnosti. Deset let působí jako vedoucí Odboru mládeže AC, momentálně bydlí v Kolíně. Miluje zvláštní chutě, neobvyklé zážitky a poznávání nových míst na světě. Rád v lidech uvolňuje to, pro co byli stvořeni, a nemá rád, když se snažíme lidi škatulkovat, aby vyhovovali něčím představám. Se svoji ženou Idou má dva syny Davida, Honzu a dceru Hanku.
Pavel Hošek

Pavel Hošek

teolog a religionista (Universita Karlova v Praze), vedoucí katedry systematické teologie a učitel na Evangelikálním teologickém semináři
Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (Návrat domů, 2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (Mlýn, 2012), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017),
Pavel Paluchník

Pavel Paluchník

učitel na Evangelikálním teologickém semináři, kazatel Církve bratrské
Kazatel Církve bratrské, učitel Nového zákona na katedře biblických studií na ETS, člen Odboru pro vzdělávání při Radě Církve bratrské. Absolvoval ETS (2002), roční stáž na Union Theological College v Belfastu (2005), ETF UK (2006). Je ženatý a má tři děti (3, 5 a 7 let). Mezi jeho koníčky patří vysokohorská turistika, běhání, míčové sporty a cestování (v roce 2006 strávil 6 týdnů na misijním výjezdu v africkém Malawi). S větším či menším úspěchem se snaží řídit krédem, že "mít dobrou teologii vyžaduje žít své křesťanství prakticky, a k dobré křesťanské praxi je třeba poctivé teologické práce".
Pavla Cimlerová

Pavla Cimlerová

přednášející na Evangelikálním teologickém semináři
Vystudovala jednooborovou psychologii na UK FF v roce 1982 a postgraduální studium na Psychoterapeutické fakultě v Praze v roce 1994. Od roku 1990 pracovala jako ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Mělníce, od roku 2005 pracuje jako zástupkyně ředitelky PPP středočeského kraje. Soudní znalkyně v oboru psychologie.
David Symon

David Symon

Misijní pastor v Církvi bez hranic
David Symon V roce 2008 vystudoval obor slavistická studia ve specializacích (Kroatistika-Serbistika na FF UK). Mezi lety 2008 a 2016 pracoval s International Fellowship of Evanglical Students v Bosně a Hercegovině. Věří v potenciál české církve pro zahraniční misii. V současné době působí jako misijní pastor Apoštolské církve CBH Praha a dálkově studuje v PhD programu na Oxford Centre for Mission Studies.
Peter Cimala

Peter Cimala

ředitel Komenského institutu
Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který se stal v roce 2013 ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je akademický mentoring – se zaměřením na podporu zejména doktorandů a mladých křesťanských akademiků. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky. Téměř 10 let pracoval jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. Publikuje odborné i popularizační texty v oboru teologie, biblistiky a etiky.
Jiří Bukovský

Jiří Bukovský

učitel a zástupce ředitele na ETS, pastor v KS Praha
Pochází z Kutné Hory. V současné době působí jako pastor ve sboru KS Praha a učitel novozákonních předmětů na ETS. Vystudoval teologii, filosofii a obecnou antropologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval také studijní pobyty v Londýně, Heidelbergu a Cambridge. V roce 2018 obhájil na Evangelické teologické fakultě UK doktorskou práci, ve které se zabýval raně křesťanskou bohoslužbou v 1. Korintským 12–14.
Michael Buban

Michael Buban

Učitel na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně a instruktor bible na Global University
Své bakalářské vzdělání získal Michael z části na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně a z části díky dálkovému studiu na Global University. Poté ve studiu pokračoval na Continental Theological Seminary, kde získal titul Master of Theology. Zároveň je autorem blogu Sęlâ Diet (http://selah.diet/), kde sdílí úvahy nad biblí a vírou a různé postřehy ze života. S ženou Anou má syny Daria a Saula.
Dana Staňková

Dana Staňková

poradkyně v oblasti manželství, rodiny a pastorace a vyučující na Evangelikálním teologickém semináři
Původní profesí pedagožka. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí. Je členkou Církve bratrské.
Petr Grulich

Petr Grulich

kazatel Církve bratrské
Po absolvování teologické fakulty (Univerzita Karlova v Praze) a doplňujícího zahraničního studia (Ewersbach, Německo) působil jako kazatel ve sborech Horní Krupá a Praha 1 – Soukenická, vyučoval na Evangelikálním teologickém semináři a pracoval jako tajemník Rady Církve bratrské. V současnosti slouží jako kazatel sboru v Černošicích. S manželkou Martou mají tři děti a dvě vnoučata.
Jan Drahokoupil

Jan Drahokoupil

kouč a školitel leadershipu a obchodu
Vystudoval ČVUT-FEL, 20 let pracoval v domácích firmách a mezinárodních korporacích, většinou na manažerských pozicích. Podstatnou část praxe a dalšího vzdělávání věnoval rozvoji lidí, zejména v oblasti leadershipu a obchodu. Od roku 2012 tato témata školí a koučuje samostatně (OSVČ) a ve spojení se zahraničními partnery. Jeho klienty jsou české i mezinárodní společnosti v Česku i dalších cca 10 zemích Evropy. Jan je starším ve sboru CB Černošice, člen Rady Církve Bratrské. S manželkou Jitkou jsou z Boží milosti 3. generací křesťanů a mají syny Jana a Jakuba.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se