Řečníci

David Novák

David Novák

předseda Rady Církve bratrské, kazatel sboru CB Praha 13
Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží v Církvi bratrské. Založil organizaci Atleti v Akci, podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6 a poté Praha 13. Je autorem několika knih a řady článků v různých periodikách. Je předsedou Rady Církve bratrské a úspěšným blogerem. S ženou Danielou má dva syny.
Pavel Plchot

Pavel Plchot

kazatel Církve bratrské
kazatel sboru Církve bratrské v Praze 6 - Dejvicích, předseda odboru Cesty obnovy v rámci CB, učitel na ETS. S manželkou Petrou mají tři děti (Ondra - 15 let, Klára - 12 let, Markéta - 9 let). Rád čte a objevuje nové obzory, sleduje přednášky na youtube, chodí na "modlitebně-přemýšlecí" procházky.
Zbyšek Kaleta

Zbyšek Kaleta

předseda České evangelikální aliance, diakon SCEAV
Ve svých 15 letech vydal Ježíši svůj život. Vystudoval Vysokou školu báňskou.  Je 32 let ženatý a má tři dospělé dcery. Je členem Slezské církve evangelické augsburského vyznání, kde byl po absolvování studia na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2017 ordinován do služby diakona. Mnoho let sloužil mladým lidem v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském společenství z.s. jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA. Je předsedou představenstva Evangelizačního centra M.I.S.E.
Ida Pencová

Ida Pencová

lektorka etiky v Hope4kids
Ida Pencová pracuje jako lektorka etiky v Hope4kids, bydlí v Kolíně. Má ráda pampelišky, trapné vtipy a příběhy, které přináší každodenní život. V nich hledá Boží ruku, která dělá z obyčejného neobyčejné. Život sdílí už 18 let se svým manželem Martinem a postupně se na cestu přidaly tři báječné děti.
Pavel Černý

Pavel Černý

kazatel Církve bratrské, Předseda SET
ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a emeritním předsedou Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví. Vyučuje praktickou teologii a misiologii na ETS, dále je předsedou Sdružení evangelikálních teologů (SET), členem výboru Evropského svazu evangelikálních teologů (FEET), předsedou Institutu Williama Wilberforce a členem evropské společnosti Societas Ecumenica. Pavel je člen výboru mezinárodního setkávání biskupů různých církví – přátel hnutí Focolare. S manželkou Hankou mají tři děti a osm vnoučat.
Marek Macák

Marek Macák

učitel na Evangelikálním teologickém semináři, lektor, klinický psycholog
Marek je členem Bratrské jednoty baptistů. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde dnes učí na Institutu klinické psychologie a na Evangelikálním teologickém semináři. Jako školitel a lektor psychodiagnostiky působí též v řadě psychiatrických a psychoterapeutických zařízení. Vede Českou společnost pro Rorschacha a projektivní metody a  Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie, kterou spolu s dalšími kolegy založili v r. 2011.
 
Tomáš Polívka

Tomáš Polívka

ředitel vydavatelství Rosa a Nakladatelství Návrat domů
Vystudoval obor informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2007 pracuje v křesťanském vydavatelství Rosa Media a od roku 2019 vede také Nakladatelství Návrat domů. Zajímá jej kreativita, vedení chval a mužská spiritualita. Podílí se na přípravě Festivalu UNITED. Založil ekumenické setkávání mužů Kolem ohně. Jeho duchovním domovem je Společenství křesťanů Klecany. Má ženu Hanku a tři dcery, které se všechny jmenují na K.
Lukáš Targosz

Lukáš Targosz

pastor církve Element
Společně s manželkou Ditou v roce 2003 založili Element, působicí v Hradci Králové a Pardubicích, který usiluje o to být srozumitelnou církví, která rozumí lidem. Kromě své role pastora je také národním ředitelem Global Leadership Summitu pro ČR, školitelem v oblastní vůdcovství a teologie. Studoval na Alphacrucis College v Austrálii a na Sydney College of Divinity. V roce 2021 mu vyšla nová kniha Křesťanství v pěti slovech | Malá kniha o velké naději (Návrat domů).
Jiří Unger

Jiří Unger

tajemník České evangelikální aliance
Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.
Lucie Endlicherová

Lucie Endlicherová

redaktorka a moderátorka Rádia 7
Lucie v 15 letech uvěřila v katolické církvi, což na dalších patnáct let formovalo a kultivovalo její zbožnost. Zpráva o spasení milostí jí obrátila svět vzhůru nohama, do protestantského prostředí si s sebou odnesla lásku k tichu a liturgii, která přetrvala i se změnou denominace. Je svobodná, miluje kavárny, hory, dlouhé pochody a rozhovory u nich.
Kateřina Hodecová

Kateřina Hodecová

zástupkyně ředitele a členka rady Trans World Radio, šéfredaktorka Rádia 7
Kateřina je absolventkou FA VUT Brno, od roku 1994 pracuje v Trans World Radiu, od roku 2006 jako šéfredaktorka Rádia 7. Posledních 15 let se věnuje duchovním cvičením podle Ignáce z Loyoly, tedy pobytům v tichu a rozjímání, které nejprve sama mnohokrát absolvovala pod vedením zkušeného exercitátora – jezuity. Snaží se připomenout církvi, že není moudré vylít s vaničkou i dítě a ticho je nutnou součástí duchovního života i protestantské části církve.
Martin Penc

Martin Penc

vedoucí odboru mládeže v Apoštolské církvi
Martin byl dlouholetým vedoucím mládeže ve sboru AC Varnsdorf, jeho oblíbeným tématem bylo a je užitečnost církve v dnešní společnosti. Deset let působí jako vedoucí Odboru mládeže AC, momentálně bydlí v Kolíně. Miluje zvláštní chutě, neobvyklé zážitky a poznávání nových míst na světě. Rád v lidech uvolňuje to, pro co byli stvořeni, a nemá rád, když se snažíme lidi škatulkovat, aby vyhovovali něčím představám. Se svoji ženou Idou má dva syny Davida, Honzu a dceru Hanku.
Dalimil Staněk

Dalimil Staněk

kazatel Církve bratrské, psycholog a učitel na Evanelikálním teologickém semináři
Dalimil jedenáct let sloužil jako kazatel v Olomouci a nyní působí ve Zlíně. Vyučuje na ETS a poskytuje psychologické poradenství lidem v církvi i mimo ni. Odborně se věnuje tématům vývojové psychologie, duchovního zrání, duchovní krize, pastorační péče a mezilidského odpuštění. Rád tráví čas v přírodě, miluje hudbu a knihy, a je pro něj fascinující naslouchat lidským příběhům.
Pavel Hošek

Pavel Hošek

teolog a religionista (Universita Karlova v Praze), vedoucí katedry systematické teologie a učitel na Evangelikálním teologickém semináři
Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (Návrat domů, 2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (Mlýn, 2012), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017),
Pavel Paluchník

Pavel Paluchník

učitel na Evangelikálním teologickém semináři, kazatel Církve bratrské
V současnosti působí jako kazatel v Poděbradech, dlouhodobě se věnuje dorostu a mládeži. Od roku 2006 učí Nový zákon na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Teologii vystudoval na Karlově univerzitě (ETF), účastnil se několika kratších studijních (VB, USA) a misijních pobytů v zahraničí (Malawi). Odborně se zabývá listem Židům a jeho pastoračními apely. Snaží se řídit podle kréda, že "studium teologie nemůže být odtrženo od praxe a lásky k církvi, a praktické křesťanství se neobejde bez poctivé teologické práce". Je ženatý, má tři děti. Vytrvalostně běhá, rád leze po vysokých horách a hraje na baskytaru.
Pavla Cimlerová

Pavla Cimlerová

přednášející na Evangelikálním teologickém semináři
Vystudovala jednooborovou psychologii na UK FF v roce 1982 a postgraduální studium na Psychoterapeutické fakultě v Praze v roce 1994. Od roku 1990 pracovala jako ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Mělníce, od roku 2005 pracuje jako zástupkyně ředitelky PPP středočeského kraje. Soudní znalkyně v oboru psychologie.
David Symon

David Symon

Misijní pastor v Církvi bez hranic
David Symon vystudoval slavistická studia ve specializacích (kroatistika - serbistika na FF UK). Poté mezi lety 2008 a 2016 pracoval s International Fellowship of Evangelical Students v Bosně a Hercegovině. V současné době působí v AC CBH Praha a v Nadačním fondu Nehemia. David v roce 2021 získal PhD na Oxford Centre for Mission Studies, jeho výzkum se zabývá identitou českých misionářů v zemích bývalé Jugoslávie.
Ráchel Bícová

Ráchel Bícová

psychoterapeutka, supervizorka v pomáhajících profesích
Mgr. Ráchel Bícová pracuje jako psychoterapeutka, supervizorka v pomáhajících profesích a lektorka. Řadu let se věnuje službě dětem, dospívajícím a pracovníkům s dětmi. Je autorkou několika knih a série učebních plánů pro nedělní školy. Deset let učila na ETS sociální patologii a etiku. Je členkou rady EA.
Petra Mizurová

Petra Mizurová

psychoterapeutka
MUDr. Petra Mizurová absolvovala výcvik zaměřený na terapii traumatu a pracuje jako psychoterapeutka. V rámci svého sboru dlouhodobě pracovala s dětmi a dospívajícími. Učí na ETS předmět Zdraví a nemoc. Věnuje se také lektorské činnosti a spolu s manželem slouží manželským párům v rámci Manželských večerů.
Peter Cimala

Peter Cimala

ředitel Komenského institutu
Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který se stal v roce 2013 ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je akademický mentoring – se zaměřením na podporu zejména doktorandů a mladých křesťanských akademiků. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky. Téměř 10 let pracoval jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. Publikuje odborné i popularizační texty v oboru teologie, biblistiky a etiky.
Jiří Bukovský

Jiří Bukovský

učitel a zástupce ředitele na ETS, pastor v KS Praha
Pochází z Kutné Hory. V současné době působí jako pastor ve sboru KS Praha a učitel novozákonních předmětů na ETS. Vystudoval teologii, filosofii a obecnou antropologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval také studijní pobyty v Londýně, Heidelbergu a Cambridge. V roce 2018 obhájil na Evangelické teologické fakultě UK doktorskou práci, ve které se zabýval raně křesťanskou bohoslužbou v 1. Korintským 12–14.
Michael Buban

Michael Buban

Učitel na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně a instruktor bible na Global University
Své bakalářské vzdělání získal Michael z části na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně a z části díky dálkovému studiu na Global University. Poté ve studiu pokračoval na Continental Theological Seminary, kde získal titul Master of Theology. Zároveň je autorem blogu Sęlâ Diet (http://selah.diet/), kde sdílí úvahy nad biblí a vírou a různé postřehy ze života. S ženou Anou má syny Daria a Saula.
Dana Staňková

Dana Staňková

poradkyně v oblasti manželství, rodiny a pastorace a vyučující na Evangelikálním teologickém semináři
Původní profesí pedagožka. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí. Je členkou Církve bratrské.
Petr Grulich

Petr Grulich

kazatel Církve bratrské
Po absolvování teologické fakulty (Univerzita Karlova v Praze) a doplňujícího zahraničního studia (Ewersbach, Německo) působil jako kazatel ve sborech Horní Krupá a Praha 1 – Soukenická, vyučoval na Evangelikálním teologickém semináři a pracoval jako tajemník Rady Církve bratrské. V současnosti slouží jako kazatel sboru v Černošicích. S manželkou Martou mají tři děti a dvě vnoučata.
Jan Drahokoupil

Jan Drahokoupil

kouč a školitel leadershipu a obchodu
Vystudoval ČVUT-FEL, 20 let pracoval v domácích firmách a mezinárodních korporacích, většinou na manažerských pozicích. Podstatnou část praxe a dalšího vzdělávání věnoval rozvoji lidí, zejména v oblasti leadershipu a obchodu. Od roku 2012 tato témata školí a koučuje samostatně (OSVČ) a ve spojení se zahraničními partnery. Jeho klienty jsou české i mezinárodní společnosti v Česku i dalších cca 10 zemích Evropy. Jan je starším ve sboru CB Černošice, člen Rady Církve Bratrské. S manželkou Jitkou jsou z Boží milosti 3. generací křesťanů a mají syny Jana a Jakuba.
Jakub Limr

Jakub Limr

pastor Křesťanského společenství Mozaika
Táta Elišky (17) a Davida (14), ženatý 21 let s Karolínou. Stejně dlouho slouží jako pastor Křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové, které zakládal jako dva a dvacetiletý student prvního ročníku Evangelikálního teologického semináře. Ten o dva roky později absolvoval. Je také certifikovaným koučem. V létě byl zvolen do Rady Křesťanských společenství. Na srdci mu leží služba slovem a učednické vztahy. Aktuálně píše knihu o tom, jak si mladší a starší generace v církvi můžou být navzájem požehnáním. Jakubovou touhou je sdílet biblické poselství jednoduchým a srozumitelným způsobem do každodenního života.
Jan Adamec

Jan Adamec

Vystudoval teologii a pastoraci na Evangelijním teologickém semináři a nyní pokračuje v magisterském studiu na Evangelické fakultě UK. Slouží jako starší v Křesťanském společenství Praha na regionu Jih. Zaměřuje se na práci s mládeží. Několik let se věnuje organizaci akcí a bohoslužeb zaměřených na mládež. Dále pracuje jako ředitel křesťanského multižánrového festivalu Na Výšinách v Praze. Touží stavět mosty ze světa do církve a tvořit církev, která bude hledat lidi, kteří se ztrácejí.
Daniel Jokl / Medvěd

Daniel Jokl / Medvěd

Vedoucí odboru dorostu CB a předseda Dorostové unie, člen ODV Junáku - český skaut
Dan vyrostl v církvi, přesně řečeno v křesťanském skautském oddílu, za totáče schovaného pod ochranáře přírody. Otevřel se mu nevšední svět přátelství, večerních ohňů, nočních úprků před dešti, dalo mu to nahlédnout do duchovního světa. Prošel Prázdninovou školou Lipnice a chvíli působil jako její instruktor. Zkušenosti z Lipnice využil ve službě Atletů v akci. Byl při zakládání sboru Církve bratrské v Dejvicích a na Praze 13. Od září 2021 se pokouší spolu s dalšími založit společenství v Úholičkách, Severně od Prahy. Roky si vydělával posuzováním stavebních poruch, koordinoval výstavbu a správu budov (obchodní centra, kanceláře a byty). Od 2017 pracuje s dětmi v Církvi bratrské a Dorostové unii, v září 2021 se svými spolupracovníky založil křesťanský skaut. S vděčnosti Bohu říká, že má „úžasnou manželku a 3 dospělé děti, kteří to s ním zatím přežily.“
Vít Hlásek

Vít Hlásek

kazatel Církve bratrské
Je absolventem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a MF Norwegian School of Theology v Oslu, kde studoval teologii se zaměřením na misii a společnost. Studijně pobýval v Columbia Theological Seminary, GA, USA. Odborně se věnuje misijní eklesiologii, ve volném čase pak systematické a historické teologii a hudbě (zejména klasické). Je kazatelem Církve bratrské v Praze 4 – Jižní Město. Na ETS vyučuje ekumenickou eklesiologii a dějiny církve v novověku.
Lubomír Ondráček

Lubomír Ondráček

Pastor Křesťanského společenství
Vyrůstal v tradiční křesťanské rodině. Osobně uvěřil ve svých sedmnácti letech. Vystudoval ČVUT a několik let pracoval jako stavbyvedoucí. Od roku 1986 je starším sboru, v letech 1991 - 2011 pracoval jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. Od roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha, které je jedním z největších sborů v ČR. S manželkou Věrou má tři dospívající resp. dospělé děti.
Dan Drápal

Dan Drápal

Český evangelikální teolog, politik, autor a publicista
V letech 1967-1972 vystudoval evangelickou bohosloveckou fakultu J. A. Komenského v Praze. Pro politickou angažovanost v roce 1968 mu byl upírán tzv. "státní souhlas k výkonu duchovenského povolání". 1977 se přesto stal vikářem tehdy nejmenšího pražského evangelického sboru v Praze 7 - Holešovicích. O rok později prožil osobní setkání s Bohem a obrácení. V polovině osmdesátých let se stal sbor v Holešovicích největším pražským společenstvím, co se týká návštěvnosti. Po sametové revoluci se podílel na založení Křesťanských společenství, stal se jejím prvním seniorem. Dan se věnuje překladu Bible a publicistice (byl jedním ze zakladatelů Konzervativním listů), napsal několik knih – například Hledání a jistota; Manželství a mnoho otázek kolem něj; Budování sboru; Bible, okultismus a politika; Emancipace žen v církvi?; Vztahy, sex, rodina; Spor o Joba, předkládal například knihu Žalmů pro Český studijní překlad. Dan se také angažuje v politice za stranu KDU-ČSL.
Jiří Edy Zajíc

Jiří Edy Zajíc

předseda odboru duchovní výchovy v Junák - český skaut
Vystudoval matematiku na MFF UK. Dělal programátora, matematika-analytika, redaktora v Českém rozhlasu a ještě několik dalších povolání souvisejících s médii nebo výchovou a vzděláváním. Členem Junáka je od roku 1968. Nyní působí jako pracující důchodce v Národním pedagogickém institutu, je odborným garantem projektu Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Edy je také členem pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci. V odboru duchovní výchovy Junáku - českém skaut  má na starosti tvorbu metodických materiálů souvisejících se základními principy skautingu. Je spoluautorem 5 skautských publikací a autorem 17 publikací včetně dvou knížek rozhovorů s Miloslavem Vlkem a jedné s Erazimem Kohákem.
Pete Lupton

Pete Lupton

zakladatel a ředitel NePornu
Již několik let se věnuje projektu NePornu, jehož hlavním cílem je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a nabízet pomoc těm, kteří jsou závislí. S manželkou a synem žije v Olomouci, kde je zároveň jeden ze starších v Metro Church Olomouc.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se