Plenární programy

Středa 5. října 2022
Plenární program I.
18:30 – 20:00 Pavel Plchot Strategie Ducha
  Peter Hocken napsal už v 80. letech minulého století knihu s názvem Strategie Ducha?, ve které zkoumá tzv. “proudy života” – tedy především probuzenecké, charismatické a leniční hnutí a jejich vliv na obnovu církve. Evangelikální forum je vlastně ovocem těchto obnovných proudů. Staví to před nás výzvu, jak rozhojňovat hřivny, které jsme dostali. Velkou výzvou je už samotný název knihy a mého povídání. Můžeme vůbec mluvit o strategii Ducha? Není to zásadní neporozumění působení Ducha Svatého, když je to vítr, který vane, kam chce? A pokud se ohlížíme do minulosti, můžeme z toho vyvozovat strategii do budoucnosti? To jsou všechno otázky, které si potřebujeme klást především pro dobu, ve které žijeme teď. Bůh je stále živý a jeho Duch působí.
 

Čtvrtek 6. října 2022
Výběr z krátkých inspirativních přednášek I. s následnou diskuzí

09:10 – 10:00 Pavel Černý Ekumenismus jako imperativ Bible a aktivita Ducha svatého
    Patří zápas o jednotu křesťanů k úkolům církve? Je ekumenické hnutí iniciativou v souladu s Biblí? Jedná se o hnutí z Ducha svatého? Můžeme vytvářet ekumenické kontakty a spolupracovat s křesťany jiných církví, aniž bychom dělali kompromisy v tom, co věříme a vyznáváme? A co spolupráce s katolíky a pravoslavnými? Na tyto otázky nám dává odpověď studium Božího slova a také duchovní zkušenosti. Křesťanské církve mají společné kořeny. Ekumenické hnutí nám může pomoci, abychom se nestali sektáři. Ekumena povzbuzuje, ale také bolí. Potřebuje svět opravdu sjednocenou a funkční církev? Nejsou denominace překážkou jednoty?
   
 09:10 – 10:00 Marek Macák Gender jako výzva doby
    Téma rodové identity a její souvislostí jsou dnes na pořadu dne, a církev musí jako v každé době zápasit o integritu v tom, jak na aktuální otázky své doby co nejlépe reagovat. Našim teologickým úvahám a kulturním debatám přihlíží množství počet lidí, pro které jsou tyto otázky každodenní výzvou. Podíváme se na to, jak toto téma ve světle evangelia vyznívá „zevnitř“ – zevnitř lidské duše, zevnitř odborného světa i zevnitř životů rodin a společenství ve kterých se otázka genderu řeší.
   
 09:10 – 10:00 Ida Pencová  Skleněný strop
    Původně měl tento blok být odlehčené povídání s veselými historkami o tom, co zažívají ženy, které se cítí povolané v církvi něco vést. Čím více žen jsem se ptala na jejich osobní zkušenost, tím toto téma „houstlo“ a těžklo. Jak se cítí žena, která chce být aktivní v církvi? Co když má vůdčí schopnosti? Jaké dostává otázky? S čím se setkává? A jak to vlastně všechno má správně být?
 

Plenární program II.

18:30 – 20:00 David Novák Duchovní doprovázení jako jeden ze základů církve
    Má váš sbor reklamu na youtube? Jaký dosah má váš Facebook? A co vaše vaše webovky? Kolik lidí chodí v neděli na bohoslužby? Kdo bude řečníkem na té či oné konferenci? Bude koncert, který váš sbor dělá, kvalitní? Tyto a podobné otázky občas slýcháváme a máme pocit, že čím vyšší čísla, tím lepší sbor, církev. Jenže zapomínáme na to nejdůležitější… výsledkem je křesťanství, které je kilometr široké a centimetr hluboké. O co jde?
   
Lubomír Ondráček Co Duch říká církvi?
    Asi přesněji bych rád mluvil o tom, co si myslím, že Duch říká církvi, s nadějí, že mu alespoň částečně rozumím dobře. Jako evangelikálové různých směrů čelíme výzvám, abychom neopustili to podstatné na evangelikalismu, tedy víru v Bibli jako v závazné Boží slovo, osobní rozhodnutí pro následování Krista a cestu posvěcení. Stojíme v konfliktu s liberalismem, kritickou teologií i progresivistickou teologií. Současně čelíme tomu, abychom nežili v minulosti a byli relevantní pro dnešní společnost bez toho, že bychom opustili ostří evangelia a snažili se být tolerantní tam, kde Bůh tolerantní není.
Jak se s tím vypořádáme?
   
Zbyšek Kaleta Co Duch říká církvi?
    Přes biblické zadání tato přednáška bude pokusem o odpověď na otázky: Jaký je náš společný evangelikální příběh? Kdo ho vypráví? Donedávna jsme si mysleli, že to hlavní, o co tady jde, je mít správné vyznání víry. Dá se s tím tvrzením do určité míry souhlasit. Ale pokud nedojde  k přetavení oněch vyznání do našeho osobního kolektivního i osobního příběhu, můžeme to pomyslně zabalit. Nedostali jsme se do fáze, že máme několik konkurenčních příběhů? Pro evangelíky i protestanty byl po dlouhou dobu signifikantní důraz na společný zpěv chorálů. Jsme ještě schopni vůbec zazpívat jeden společný chorál? Tato přednáška je takovou nabídkou pro společný evangelikální příběh a společný „zpěv” jednoho kontextualizovaného chorálu.
 

Pátek 7. října 2022
Výběr z krátkých inspirativních přednášek II.

09:10 – 10:00 Tomáš Polívka Chvály – fenomén nebo nový standard?
    Třicet let po příchodu chval do našeho kulturního prostoru představují chvály stále diskutované téma. Některé církve tuto formu zbožnosti adaptovaly zcela, jiné jí odvrhly, jiné jí více nebo méně integrovaly. Co vlastně jsou chvály? Je to trojský kůň charizmatiků? Napodobování tohoto světa? Oheň Ducha Svatého? Jediná smysluplná část bohoslužby? Pojďme se na chvály podívat z několika stran najednou: z hlediska historie, hudby, kultury, církve a zbožnosti. Vy přijďte dobře naladěni a já se pokusím, aby to bylo zábavné a inspirativní pro všechny.
   
09:10 – 10:00 Lukáš Targosz Komunita smíchu a pláče
    Církev vždy byla a vždy bude komunitou pro úspěšné i pro ty, kterým se úplně nedaří. Často ale žel tíhne k tomu, že díky své teologii a praxi vytváří cílený prostor jen pro jednu z nich. Síla církevní komunity se naplno projeví poté, kdy se stane pravým domovem pro obě tyto skupiny.
   
09:10 – 10:00 Jiří Unger Církev v digitálním věku
    Digitální svět je specifickou duchovní výzvou. Přináší zcela nové možnosti, ale zároveň velmi efektivně mění způsoby komunikace, vztahů nebo utváření vlastní identity. Nikdy církev zároveň nečelila tak intenzivní soutěži o pozornost a čas lidí. Naše digitální dvojčata jsou na míru profilována umělou inteligencí, která zaplňuje kdykoli a kdekoli prázdný prostor našich životů. AI bude nejen formovat budoucí svět obchodu, ale přináší i zcela nové etické výzvy. Tempo technologických změn je tak velké, že překonává schopnost moudře regulovat jejich vliv. Jaké výhody a priority může mít církev tváří v tvář těmto změnám?

 

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se