Plenární programy

Středa 17. února 2021
Plenární program
18:30 – 20:00 Pavel Plchot Zlomenost evangeliem
    Co je evangelium a jak může oslovit člověka v dnešní době? Jak evangelium životodárně působí v církvi? Můžeme jako církev být požehnáním pro svět okolo nás? To jsou otázky, které před nás staví každá doba, ale v té současné si je klademe ještě více než jindy. Je potřeba ještě hlubší a výraznější proměna Božího lidu jako třeba za časů Jeremjáše? Pokud v církvi převládá únava, jsme jen kousek od vyhoření, jak skrze nás mohou plynout proudy živé vody? V knize Jeremjáš je úžasné zaslíbení nové smlouvy v jejímž čase žijeme.
 

Čtvrtek 18. února 2021
Výběr z krátkých inspirativních přednášek I. s následnou diskuzí

09:15 – 10:15 Jan Hábl Naučit se v Bohu radovati 
    Otázka „učitelnosti“ víry a zbožnosti v Komenského pojetí výchovy.
Je-li víra a zbožnost darem boží milosti, jak by bylo možné ji (na)učit? Jak se snoubí „přirozené“ prostředky duchovní výchovy s těmi „nadpřirozenými“? Jak konkrétně Komenský navrhuje učit zbožnosti?
 09:15 – 10:15 Jiří Bukovský Studium a myšlení jako forma zbožnosti
    Působení Božího ducha si mnozí spojí spíše s charismatickými projevy než studiem. Proto může být překvapivé, jak moc židé Ježíšovy doby i raná církev spojovala působení Ducha právě s myšlením. V tomto příspěvku bych rád poukázal na „studijní étos“ židovství Ježíšovy doby a rané církve a to, že v něm viděly zásadní způsob rozvíjení autentické spirituality. Studium (Písma) a myšlení přibližuje Bohu, proměňuje člověka a probouzí srdce. Rád bych zamyslel touto formou zbožnosti, která v protestantismu hrála důležitou roli a kterou, jak věřím, je třeba dále vědomě a moudře rozvíjet i v naší době.
 09:15 – 10:15 Petr Húšť Boží přítomnost bez zážitku
    Petr bude vyprávět svůj osobní příběh o Boží přítomnosti bez zážitku. Příběh o nadšení, požehnání a práci, i o vyčerpání, stresu a o poničeném fyzickém i psychickém zdraví. O zanedbání a ublížení těm nejbližším. O ztrátě víry, která se ukázala být spíše ztrátou schematismu a černobílého vidění. O ztrátě monologických modliteb a objevování dialogu s Bohem. O potřebě ticha a samoty. O zkušenosti poutě a vyplavování nově nabalených zkažeností. O poznávání Božího milosrdného srdce a přebývání v Boží přítomnosti víc skrze srdce než jen skrze mysl.
 

Pátek 19. února 2021
Výběr z krátkých inspirativních přednášek II.

09:15 – 10:15 Dalimil Staněk Návrat smyslové zbožnosti
    Čím víc jsme kulturně vtahování do rychlého digitálního světa existujícího mimo naše těla, tím bytostněji ve zbožnosti hledáme rozměr celistvosti. Víru, která nebude vyjádřena jen naším krédem, biblickými znalostmi a respektem k morálním hranicím. Víru vtělenou do pohybu, činu, dechu a chvály. Víru zahrnující celou bytost, zakoušenou smysly, uchopenou rozumem a vyjádřenou emocemi. Jak na tyto výzvy reagujeme v evangelikálních církvích? Odvážíme se čerpat z bohatého historického a ekumenického dědictví smyslné zbožnosti, aniž bychom byli ve svých očích chyceni do pasti modloslužby?
 09:15 – 10:15 Bohuslav Wojnar Současná církev s hlubokými kořeny
     Je možné, aby naše církev byla zároveň velmi současná, a přitom zcela vědomě navazovala na své hluboké kořeny, opírající se o celou zkušenost historické církve, nejenom o současné trendy či své denominační zařazení? Bohuslav Wojnar je přesvědčen o tom, že to je nejen  možné, ale i velmi potřebné, a to právě v dnešní době.
 09:15 – 10:15 Michal Klus  Pomáháme druhým dát jejich touze jméno
    Vystoupení apoštola Pavla na Areopagu nám ukazuje, že jedním z platných nástrojů misie či evangelizace je pomoct lidem přemýšlet o jejich duchovních zkušenostech a pojmenovat pro ně toho, který se stal ztělesněním jejich tužeb, Ježíše Krista.

 

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se