Program

Téma konference jsou FENOMÉNY

Církev, která nečte znamení doby, ztrácí schopnost odpovídat na otázky, které si lidé kladou i schopnost sebereflexe. Promýšlet ve světle evangelia fenomény naší současnosti, a to jak ty inspirující tak ty znepokojující, fenomény kolem nás i uvnitř církve, je duchovní disciplínou a cestou k hlubšímu setkání s lidmi i s Bohem. Které naděje i úzkosti, zápasy i touhy jsou příznačnými fenomény – znameními naší doby? Další Evangelikální fórum otevře některé z nich formou přednášek, kulatých stolů a diskusí.
Jakou výzvou je pro církev online svět? Co znamená náhlý nárůst genderových identit? Proč jsme jako křesťané zranitelní vůči konspiračním teoriím? Jak církev přemýšlí o leadershipu a kde jsou jeho limity?

_______________________________________

Konference bude rozdělena na následující hlavní části:

Plenární programy
Plenární shromáždění budou na Fóru probíhat ráno a večer. Jejich cílem je komunikovat klíčové výzvy a důrazy spojené s vizí Fóra a s tématem daného ročníku. Část prostoru plenárních programů je věnován krátkým inspirativním přednáškám s časem pro následnou diskuzi.

Networky
Setkání v rámci networků budou probíhat každý den ve dvou blocích. Jsou tématicky rozděleny podle oblasti, která vás zajímá či je oblastí ve které se pohybuje nebo sloužíte. V networcích chceme dávat prostor ke vzájemnému sdílení a interakci mezi účastníky a těmi, kdo networky vedou.

Semináře
Semináře budou zaměřeny na konkrétní myšlenky, výzvy, modely, strategie a příklady dobré praxe. Semináře budou prostorem pro praktické vzdělávání napříč tématy jednotlivých networků.

Neformální setkání
Prostředí Fóra bude jako stvořené pro osobní rozhovory a navazování vztahů. Mnohé důležité věci se odehrávají nikoliv během programu, ale o přestávkách a během společného jídla. Našim cílem je, aby účastníci Fóra získali nejen kvalitní zdroje a informace, ale mohli navázat přátelství s lidmi, kteří sdílejí podobné smýšlení.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se