Program

Téma konference jsou FENOMÉNY – (prameny a budoucnost evangelikální spirituality.
Před více než dvaceti lety anglikánský teolog Alister McGrath napsal, že „vnímaný nedostatek důvěryhodné, ucelené a charakteristické spirituality je jednou z největších slabin, které současný evangelikalismus čelí“. Jako evangelikální křesťané jsme známi svou úctou k Písmu a zbožností založené na jeho četbě, důrazem na Krista a zvěstování evangelia, schopností inovace a aktivismem nebo důrazem na milost jak v okamžiku obrácení, tak duchovního růstu. Přesto řada lidí vnímá, že evangelikalismus dlouhodobě podceňuje oblast vnitřního života s Bohem na úkor znalosti doktrín, vnějších aktivit a výkonu nebo prožitků, které samy o sobě vnitřní proměnu nepřinášejí. EF 2021 se pokusí v českém kontextu hledat odpovědi, jaké jsou prameny naší zbožnosti a jak čelit duchovní vyprahlosti nebo únavě rozvíjením hlubšího interaktivního spojení s Bohem).

_______________________________________

Konference bude rozdělena na následující hlavní části:

Plenární programy
Plenární shromáždění budou na Fóru probíhat ráno a večer. Jejich cílem je komunikovat klíčové výzvy a důrazy spojené s vizí Fóra a s tématem daného ročníku. Část prostoru plenárních programů je věnován krátkým inspirativním přednáškám s časem pro následnou diskuzi.

Networky
Setkání v rámci networků budou probíhat každý den ve dvou blocích. Jsou tématicky rozděleny podle oblasti, která vás zajímá či je oblastí ve které se pohybuje nebo sloužíte. V networcích chceme dávat prostor ke vzájemnému sdílení a interakci mezi účastníky a těmi, kdo networky vedou.

Semináře
Semináře budou zaměřeny na konkrétní myšlenky, výzvy, modely, strategie a příklady dobré praxe. Semináře budou prostorem pro praktické vzdělávání napříč tématy jednotlivých networků.

Neformální setkání
Prostředí Fóra bude jako stvořené pro osobní rozhovory a navazování vztahů. Mnohé důležité věci se odehrávají nikoliv během programu, ale o přestávkách a během společného jídla. Našim cílem je, aby účastníci Fóra získali nejen kvalitní zdroje a informace, ale mohli navázat přátelství s lidmi, kteří sdílejí podobné smýšlení.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se