Podpora

Finanční podpora

Rádi bychom na Evangelikálním fóru prezentovali zajímavá aktuální témata z oblasti evangelikální teologie a praxe. K tématu také vždy zveme hlavního řečníka, který má určitý kredit, a to často v mezinárodním měřítku. To s sebou přináší jisté finanční nároky. Většina vedoucích networků a řečníků nabízí svou angažovanost na fóru zejména jen za cestovní náklady. Také hradíme pronájmy a další související náklady.

Fórum je otevřené nejen pro teology, kazatele, faráře a profesionální pracovníky v církvích a křesťanských organizacích, ale pro laické pracovníky ve sborech, studenty a pro ty, které téma zajímá. Tedy zároveň chceme, aby bylo fórum finančně dostupné všem.

Pozvání

Bez individuálních dárců by bylo obtížné v takové kvalitě a dostupnosti Evangelikální fórum realizovat. Pokud se i vy rozhodnete svým finančním darem podpořit fórum, můžete tak investovat do lidí, kteří slouží v církvi i mimo ni, do jejich vzdělávání, kvalitní služby a inspirace.

Jak přispět?

Rozhodli jste se? Moc děkujeme, jsme vděčni za jakýkoli obnos, s vědomím, že žádná částka není malá. Svůj příspěvek můžete vložit na účet České evangelikální aliance: 13808359/2010, variabilní symbol 300. Nebo využít naší dárcovské brány dole na této stránce .

Potvrzení o daru

V případě, že budete pro daňové účely požadovat potvrzení o daru, je nezbytné vyplnění formuláře. Současně je potřeba, abyste jako specifický symbol vaší platby uvedli své telefonní číslo.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se