Organizátoři

Česká evangelikální aliance

Česká evangelikální aliance

ČEA si klade za cíl: “Inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti” a svou roli vidí v následujících oblastech:

Identifikace

Členstvím v ČEA a přihlášením se k vyznání víry EA je možné se ztotožnit s širším proudem současného křesťanství, který staví jasně na autoritě Bible a potřebě osobního vztahu s Kristem.

Reprezentace

ČEA chce zastupovat zájmy svých členů ve veřejném i křesťanském prostoru tak, aby jejich viditelnost a vliv na okolí postupně rostly. Chce, aby byli evangelikální křesťané v ČR vidět a slyšet a stali se respektovanou skupinou, která bude jasně a konstruktivně prosazovat ve veřejném prostoru hodnoty vycházející z Bible a ze života církve.

Komunikace, vztahy a vzájemný respekt

ČEA je založena především na přátelských vztazích, které se vyznačují respektem, dobrovolností, radostí a pravdou. ČEA nabízí prostor a platformu komunikace mezi evangelikálními denominacemi, sbory, organizacemi a jednotlivci v ČR.

Protože si také nemůžeme dovolit vyčerpávat se vzájemnými konflikty, přijala ČEA do svých stanov ”Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany”, který na biblických základech upravuje obecně křesťanský standard vzájemných postojů a pravidla komunikace, jež by měla zabránit pomluvám a nedorozuměním zvláště mezi křesťany sdruženými v ČEA, pro něž jsou závazná.

Spolupráce

Chceme-li měnit a oslovit evangeliem celou společnost v její složitosti, je potřeba koncentrovat zkušenosti, učit se od druhých a sjednotit se v podstatném na biblickém základě. Cílem ČEA je pomáhat druhým, aby si mohli pomáhat navzájem. Prioritou je pak pro ČEA růst místních sborů a jejich účinná spolupráce a podpora ze strany křesťanských organizací, hnutí a věřících odborníků.

Evangelikální teologický seminář

Evangelikální teologický seminář

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Absolventi akreditovaných oborů mohou používat titul DiS., resp. Bc u oboru akreditovaného ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Jsme společenství studentů, učitelů a přátel z domova i zahraničí, kteří spojují své síly a prostředky k dosažení společného poslání. Učitelé i studenti se vzájemně dobře znají. Mezi učiteli jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, muži i ženy. Většina učitelů má své zaměstnání v oboru, který na ETS externě vyučuje a přináší tak do výuky praktické zkušenosti. Někteří učitelé pokračují postgraduálním studiem, jiní studují dálkovou formou další obor, další mají ve svém zaměstnání přístup ke vzdělávacím programům rozšiřujícím jejich odbornost. Mezi vyučujícími je soudní znalec v oboru psychologie, čtyři vyučující mají pětiletý terapeutický výcvik.

Za účelem naplnění poslání nabízí škola vedle akreditovaných oborů neakreditované programy celoživotního vzdělávání i samostatné kurzy pro jednotlivce či organizace. Za tímto účelem také buduje partnerství s poskytovateli sociálních služeb, církevními sbory a křesťanskými organizacemi. Dvacet let zkušeností potvrzuje, že pro práci s lidmi jsou vědomosti nepostradatelné, rozhodující pak je, jakými jsme lidmi – odbornost je nutným předpokladem, cílem je osobnostní zralost.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se