Informace

Ve dnech

5. – 7. 10. 2022

naživo v místě

Sboru CB, Soukenická 15, Praha

se těšíme na shledání na

Evangelikálním fóru 2022

Rádi bychom se v následujícím ročníku Evangelikálního fóra vrátili ke klasickému formátu naživo.  Co bychom rádi zachovali ze zkušenosti on-line je formát krátkých inspirativních přednášek.  Ty najdete v programu ve dvou blocích programu a to vždy tři přednášky, které budou probíhat paralelně. Následně by měla navazovat diskuze s přednášejícím. Rádi bychom tyto přednášky natáčeli, abyste se mohli po skončení Evangelikálního fóra podívat na přednášky na kterých jste být nemohli. Naší touhou v tomto ročníku Evangelikálního fóra je i ponechat prostor pro Slovo, modlitby a chvály. Networky budou ve formátu, tak jak jej znáte, měly by dát větší prostor ke sdílení zkušeností a znalostí a to nejen těmi, kdo networky vedou, ale oceňujeme jakoukoliv interakci a sdílení ze strany účastníků. Rádi bychom vytvořili prostředí ve kterém dochází k vzájemnému obohacení a povzbuzení v oblasti, kterou si pro svůj network vyberete. Opět se vrací do programu semináře. Tešíme se na společný čas strávený i o přestávkách, u kávy a přátelskému popovídání. Kéž by Pán Bůh dal a mohli jsme se v únoru 2022 potkat tváří v tvář na Evangelikálním fóru s tématem ročníku 2022:

FENOMÉNY

Jakou výzvou je pro církev online svět? *  Co znamená náhlý nárůst genderových identit? * Proč jsme jako křesťané zranitelní vůči konspiračním teoriím? * Jak církev přemýšlí o leadershipu a kde jsou jeho limity? 
Církev, která nečte znamení doby, ztrácí schopnost odpovídat na otázky, které si lidé kladou i schopnost sebereflexe. Promýšlet ve světle evangelia fenomény naší současnosti, a to jak ty inspirující tak ty znepokojující, fenomény kolem nás i uvnitř církve, je duchovní disciplínou a cestou k hlubšímu setkání s lidmi i s Bohem. Které naděje i úzkosti, zápasy i touhy jsou příznačnými fenomény – znameními naší doby? Další Evangelikální fórum otevře některé z nich formou přednášek, kulatých stolů a diskusí.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se