Vedoucí křesťanských organizací

Vize networku

Být vedoucím křesťanské organizace v ČR bývá často spíše cvičením v multitaskingu, kdy nedostatek zdrojů vyžaduje, aby vedoucí byl schopen dělat téměř vše od fundraisingu a mediální komunikace po ekonomický management a pastoraci. Cílem Networku vedoucích křesťanských organizací je vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, zdrojů a nástrojů pro efektivní řízení organizací na biblických principech. Chceme nabídnout prostředí, kde se vedoucí, kteří čelí někdy i zásadním organizačním výzvám mohou setkat s dalšími vedoucími a s praktickou moudrostí, užitečnými podněty, dovednostmi a nástroji pro vedení a řízení organizací.

Cílová skupina networku

Svým obsahem je určen jak novým, tak i zkušeným vedoucím křesťanských organizací, ale může být přínosem i pro další účastníky, které zajímá oblast leadershipu.

Téma letošního networku

Letošní ročník bychom zaměřili na to, jak moderovat a vést pracovní setkání s našimi spolupracovníky a navrhovat akce, které budou vtahovat účastníky svou interaktivitou.

Vedoucí networku

Jiří Unger

Téma I. bloku: Inspirace a rozvoj kapacity

Blok sdílení – co nás inspiruje jako křesťanské vedoucí v našem porozumění a praxi vedení a v našem povolání? Jak můžeme spolupracovat na rozvoji kapacity křesťanských organizací v ČR?

Paradox pracovních setkání

Pracovní schůzky týmu jsou záhadným paradoxem. Na jedné straně jsou nesmírně důležité pro chod každé organizace, na druhou stranu jsou často frustrující, dlouhé a zdánlivě zbytečné. Na tomto stavu ale není nic nevyhnutelného. Proč jsou porady nudné a neefektivní? Špatné porady začínají v postojích a přístupech lidí, kteří je vedou a účastní se jich. Jak vést a moderovat schůzky, které budou naopak konstruktivní a smysluplné? Při tolika nárocích na čas lidí je obzvlášť důležité, jak budeme investovat energii a čas našich spolupracovníků. Výstupem tohoto bloku bude plán vašich pravidelných schůzek včetně formátu, který bude odpovídat jejich cíli.

 

Téma II. bloku: Inspirace a rozvoj kapacity

Jak prakticky pracovat s týmem nad určitým zadáním, které vyžaduje kreativní a aktivní zapojení celého týmu? Tento blok networku by vám měl pomoci zvládnout a prakticky si vyzkoušet základy moderace diskuse ve skupině, její klíčové fáze a způsoby, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.

Téma III. bloku: Learning community – jiný typ akcí

Velká většina vzdělávacích akcí v křesťanském prostoru je stále velmi frontální, kde učení se probíhá jednosměrně či maximálně dvěma směry. Od řečníka a k řečníkovi. Přesto často pracujeme s účastníky, jejichž zkušenosti a zdroje daleko přesahují to, co jim jako organizátoři můžeme nabídnout. Klíčový úspěch přitom dnes spočívá ve schopnosti zapojit lidi a pomoci jim společně něco vytvářet, protože pak jejich „vlastnictví“ roste. Jak designovat akce v nichž se dobře nakombinuje vztahový, duchovní i praktický rozměr, kde učení probíhá mnoha směry, využívá skupinové i jiné interakce a přesto vede ke konkrétním výstupům a rozhodnutím? Jistou odpovědí je model tzv. Learning community.

Téma IV. bloku: Learning community – jiný typ akcí II.

V rámci tohoto bloku si zkusíme prakticky nadesignovat „learning community“ ve vašem kontextu a ukážeme si různé další možnosti a nástroje. Zároveň zhodnotíme, co vám letošní network přinesl.

 

Vedoucí networku

Jiří Unger

Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se