Vedení a řízení sboru

Vize networku

Cílem networku je vzájemné povzbuzení a obohacení při společném přemýšlení o vedení a řízení sboru. Chceme si společně klást tyto i jiné otázky:

  • Jak vytyčovat vizi a cíle sboru?
  • Jaké formy a způsoby řízení jsou pro náš sbor nejvhodnější?
  • Jak rozvíjet své vůdčí schopnosti?
  • Jak plánovat, komunikovat a realizovat zásadní změny ve sboru?

Záleží nám na tom, aby network pomohl účastníkům jasněji vidět, co chce Bůh dělat skrze místní sbory v našem národě, a aby je povzbudil k takovému vedení, které bude místní sbory na jejich cestě posouvat tím správným směrem.

Cílová skupina

Network je určen všem, kteří řeší dennodenní zápasy, kterými prochází každý sbor nezávisle na denominaci, do které patří. Je tedy určen především těm, kdo stojí ve vedení sborů, ale svůj přesah zde najdou i vedoucí pracovníci z dalších oblastí. Jakkoli bude network teoretickou reflexí různých oblastí, jeho cílem bude, aby si posluchači odnášeli praktické a realizovatelné nápady.

Vedoucí networku

Michal Klus a Tomáš Süss

Téma I. a II. bloku:  Struktura místní církve jako pomocný nástroj pro nesení evangelia (Tomáš Süss)

Církevní shromáždění nikdy nebyla záměrným cílem, byla přirozeným důsledkem toho, že lidé nacházeli další lidi, kteří žili životy Božího království. Cílem našeho misijního života není pěstovat místní církve. Cílem každé církve je vychovávat učedníky a misionáře. Naplňuje naše místní církev to, k čemu byla povolána? Jakou roli v tom hraje naše struktura? Pojďme se společně zamýšlet nad tím, jestli jdeme tím správným směrem, případně, jak můžeme změnit směr.

Téma III. a IV. bloku: Sbor, který se mění (Michal Klus)

Všechno kolem nás se mění a je tedy nezbytností, aby proměnou procházely i naše sbory. Samozřejmě změna může být jak pozitivní, tak negativní a proto nemůže jít o chaotické procesy, ale o procesy řízené. Každá změna ovšem něco stojí a proto změny často nejsou jednoduché. Chceme přemýšlet o principech, které jsou pro změny ve sborech důležité, ale zároveň chceme vytvořit prostor k tomu, aby každý účastník měl příležitost reflektovat svoji situaci, evaluovat svůj přístup ke změnám ve sboru a odnést si podněty k tomu, jak dál.

 

Řečníci networku

Michal Klus

Michal se narodil na těšínském Slezsku a vyrostl v křesťanské rodině. Od mládí byl zapojen do služby místního sboru v Třanovicích. Vystudoval stavební inženýrství v Brně a až následně studoval biblickou školu a teologii v Minneapolis. Od roku 2003 byl vikářem, později pastorem třineckého sboru Slezské církve evangelické a. v., kde slouží až do současnosti. Slouží rovněž jako člen církevní rady SCEAV a je také členem rady České evangelikální aliance. Je ženatý s Šárkou a radují se ze 4 dospělých či dospívajících dětí. Jeho touhou je, aby v Duchu vize apoštola Pavla svět mohl skrze církev poznat Boží mnohotvarou moudrost.

Tomáš Süss

Tomáš uvěřil ve svých 24 letech a další rok nastoupil na biblickou školu VOŠMT v Kolíně. Po studiu začal pracovat jako asistent Martina Moldana, biskupa Apoštolské církve. 8 let byl ve vedení mládeže Apoštolské církve a v tu dobu i vedoucím mladých dospělých ve Sboru bez hranic Praha. V současnosti je se svou manželkou Miriam pastorem Sboru bez hranic Praha – Jižní město. Mohl procestovat kus světa, seznámit se s vedením a strukturou církví na X kontinentech. Jeho touhou je objevovat spolu s dalšími pastory to, co má Bůh připravené pro českou církev. Je ženatý, má tři děti, miluje svou rodinu, sport, cestování, jídlo, lidi okolo, stejně jako sám sebe.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se