Vedení a řízení sboru

Vize networku

Cílem networku je vzájemné povzbuzení a obohacení při společném přemýšlení o vedení a řízení sboru. Chceme si společně klást tyto i jiné otázky:

  • Jak vytyčovat vizi a cíle sboru?
  • Jaké formy a způsoby řízení jsou pro náš sbor nejvhodnější?
  • Jak rozvíjet své vůdčí schopnosti?
  • Jak plánovat, komunikovat a realizovat zásadní změny ve sboru?

Záleží nám na tom, aby network pomohl účastníkům jasněji vidět, co chce Bůh dělat skrze místní sbory v našem národě, a aby je povzbudil k takovému vedení, které bude místní sbory na jejich cestě posouvat tím správným směrem.

Cílová skupina

Network je určen všem, kteří řeší dennodenní zápasy, kterými prochází každý sbor nezávisle na denominaci, do které patří. Je tedy určen především těm, kdo stojí ve vedení sborů, ale svůj přesah zde najdou i vedoucí pracovníci z dalších oblastí. Jakkoli bude network teoretickou reflexí různých oblastí, jeho cílem bude, aby si posluchači odnášeli praktické a realizovatelné nápady.

Hlavní téma networku

Jak pomáhat růst služebníkům, pracovním týmům a sborům v různých fázích jejich rozvoje.

Vedoucí networku

Téma I. bloku: 4 úrovně připravenosti pracovníka v církvi a 4 styly potřebného vedení (Jan Drahokoupil)

Téma II. bloku:  5 fází rozvoje pracovního týmu a 5 přístupů, jak týmu pomáhat k dalšímu rozvoji (Jan Drahokoupil)

Téma III. bloku: 4 generace rozvoje sboru a 4 přístupy kazatele (Petr Grulich)

Téma IV. bloku: Pastýřské doprovázení služebníků (Petr Grulich)

Vedoucí networku

Jan Drahokoupil

Vystudoval ČVUT-FEL, 20 let pracoval v domácích firmách a mezinárodních korporacích, většinou na manažerských pozicích. Podstatnou část praxe a dalšího vzdělávání věnoval rozvoji lidí, zejména v oblasti leadershipu a obchodu. Od roku 2012 tato témata školí a koučuje samostatně (OSVČ) a ve spojení se zahraničními partnery. Jeho klienty jsou české i mezinárodní společnosti v Česku i dalších cca 10 zemích Evropy. Jan je starším ve sboru CB Černošice, člen Rady Církve Bratrské. S manželkou Jitkou jsou z Boží milosti 3. generací křesťanů a mají syny Jana a Jakuba.

Petr Grulich

Po absolvování teologické fakulty (Univerzita Karlova v Praze) a doplňujícího zahraničního studia (Ewersbach, Německo) působil jako kazatel ve sborech Horní Krupá a Praha 1 – Soukenická, vyučoval na Evangelikálním teologickém semináři a pracoval jako tajemník Rady Církve bratrské. V současnosti slouží jako kazatel sboru v Černošicích. S manželkou Martou mají tři děti a dvě vnoučata.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se