Revitalizace sboru

Vize networku

Na jednu stranu se zdá, že církev v Evropě výrazně „ztrácí dech“, na druhou stranu stále věříme, že má být nositelem životodárné zvěsti evangelia pro celý svět. Možná právě i toto napětí přináší mnoho otázek ohledně obnovy církve, zda je to možné a jak. Bůh, kterého nám představuje biblické svědectví, je Bůh stvořitel, který nejenže stvořil celý vesmír, ale v každé situaci a zvláště krizové přichází s nadějí, že je schopen tvořit nové věci. Na tomto networku budeme společně hledat, jak jako církev můžeme vstupuvost do tohoto Božího stvořitelského působení. Jak být dobrými správci jeho darů milosti právě i při obnově církve.

Cílová skupina networku

Každý koho zajímá možnost obnovy církve nebo možná ještě radši komu leží na srdci obnova církve a je ochoten se k tomuto Božímu dílu připojit.

Téma letošního networku

Obnovné “fenomény” v církvi
Někdy je to tak, že až zpětné jsme schopni vidět, jak Pán Bůh stále působí a vede církev, aby opravdu žila a byla požehnáním pro ty, kdo nepoznali Boží lásku. Ohlédneme-li se, jaké vidíme fenomény, trendy, vlivy, které by se takto daly vidět? Co všechno to přineslo? Jak nás to ovlivnilo? Jak nám to pomohlo jako církvi být v “missio dei” – v proudu Boží lásky směrem k člověku? Jaké změny to přineslo? (ve vztahu k Bohu, eklesiologii, bohoslužbě, evangelizaci, pastoraci, učednictví atd.). Jak ve světle minulosti vidět současnost a budoucnost s ohledem na obnovu církve?

Vedoucí networku

Pavel Plchot

Téma I. bloku: Obnovné fenomény v „porevoluční“ době Lubomír Ondráček

V tomto bloku bychom se ohlédly za fenomény, které ovlivnily zvláště charismatické a letniční církve, hnutí, vzhledem k tomu, že Lubomír je pastorem KS a působí v Křesťanské misijní společnosti. Zkusíme zmapovat klíčové fenomény a potom i společně přemýšlet o jejich vlivu na současnost. S určitým odstupem můžeme lépe zhodnotit ovoce a zároveň se nechat inspirovat pro budoucnost. Zajímavá je jistě i otázka, jak nám obnovné proudy pomohly a pomáhají v naší roli ve společnosti, ve vztahu k těm, kdo se ještě nesetkali s Boží láskou.

Téma II. bloku: Obnovné fenomény v „porevoluční“ době Pavel Černý

S Pavlem Černým bychom se společně podívali na stejné období z pohledu dlouholetého předsedy Rady CB a předsedy ekumenické rady církví. Budeme si klást podobné otázky jako v prvním bloku obohacené ještě o pohled širší spolupráce (či nespolupráce) církví v naší zemi i za jejími hranicemi. Jak různé obnovné fenomény ovlivňují vzájemné vztahy a potom i misijní působení církve.

Téma III. bloku: Nová píseň naděje?!?! – Dan Drápal

“Fenomén kniha Zjevení” a obnova církve. Snad se dá říci, že biblická kniha zjevení stojí za mnohými fenomény v církvi v dějinách i dnes. Mnohé z nich jsou kontroverzní (Svědkové Jehovovi, dispenzacionalismus, Sergej Mihalo, Shinchondži, atd.) a tak je potom tendence se knize zjevení vyhýbat. Věříme, že kniha Zjevení není v Písmu, abychom se jí obávali, ale může být zdrojem živé naděje pro současnost i budoucnost. Pojďme společně hovořit o tom jak čerpat naději do budoucnosti z knihy Zjevení?

Téma IV. bloku: Fenomén “post”- na rozhraní věků (post-christendom, post-moderna, post-fakta/pravda) Pavel Hošek

Zdá se jako bychom byli v době „post“. Co je to za dobu a jak jsme se do ní dostali? Jsou klíčové momenty, „fenomény“, které k tomu přispěly? Co to znamená pro církev? Asi ani Pavel Hošek nemá úplně jasnou a jednoznačnou odpověď na takové otázky, ale určitě je vhodným člověkem, aby nás uvedl do společného rozhovoru, který je klíčový pro další cestu.

 

Vedoucí networku

Pavel Plchot

kazatel sboru Církve bratrské v Praze 6 - Dejvicích, předseda odboru Cesty obnovy v rámci CB, učitel na ETS. S manželkou Petrou mají tři děti (Ondra - 15 let, Klára - 12 let, Markéta - 9 let). Rád čte a objevuje nové obzory, sleduje přednášky na youtube, chodí na "modlitebně-přemýšlecí" procházky.

Řečníci networku

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se