Poradenství a pastorace

Vize networku 

V průběhu poradenské praxe se setkáváme s komplikovaností řešení pastoračních problémů v rámci sborového společenství. Vizí networku pro tento rok je pomoci získat základní přehled a orientaci, co dělat, pokud se setkám s někým, kdo má závažnější problém z oblasti pastorace. Jak tuto situaci zvládnout v rámci společenství, co mohu dělat já a s čím naopak potřebuji daného člověka poslat dál a ke komu. V rámci networku se tentokrát zaměříme na problematiku lidské osobnosti, na její zralost a osobnostní zvláštnosti, které se můžou stát součástí potíží, se kterými za námi lidé přicházejí. Teorie představená v prvním bloku se v dalších blocích uplatní v porozumění konkrétním pastoračním situacím, které budou ilustrované v kazuistikách.

Cílová skupina networku

Network je určen pro kazatele, starší sboru a vedoucí pracovníky, kteří se aktivně věnují pastoraci ve sboru. Počet účastníků je omezen na 25. Vzhledem k potřebě vytvoření bezpečného prostředí a citlivosti předkládaných kazuistik si vedoucí networku vyhrazují právo na výběr účastníků.

Téma letošního networku

Letos se budeme zabývat tématem závislostí. Představíme si model vzniku a průběhu závislostí, od kterého lze odvodit vhodné intervence. Zamyslíme se nad tím, v čem je biblický koncept modloslužby užitečný a aplikovatelný pro konceptualizaci a překonání závislostí. Speciální pozornost bude věnována internetovým a digitálním závislostem. Součástí programu bude i několik kazuistik a diskuse.

Vedoucí networku 

Marek Macák, Dalimil Staněk a Dana Staňková

Téma I. bloku: Model závislostí, vhodná intervence a modly v lidském srdci (Dalimil Staněk)

Téma II. bloku:  Aplikace, diskuze (Dalimil Staněk)

Téma III. a bloku: Specifika internetových a digitálních závislostí (Dana Staňková, Marek Macák)

Téma IV. bloku: Aplikace, diskuse (Dana Staňková, Marek Macák)

Vedoucí networku

Dalimil Staněk

Dalimil jedenáct let sloužil jako kazatel v Olomouci a nyní působí ve Zlíně. Vyučuje na ETS a poskytuje psychologické poradenství lidem v církvi i mimo ni. Odborně se věnuje tématům vývojové psychologie, duchovního zrání, duchovní krize, pastorační péče a mezilidského odpuštění. Rád tráví čas v přírodě, miluje hudbu a knihy, a je pro něj fascinující naslouchat lidským příběhům.

Dana Staňková

Původní profesí pedagožka. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí. Je členkou Církve bratrské.

Marek Macák

Marek je členem Bratrské jednoty baptistů. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde dnes učí na Institutu klinické psychologie a na Evangelikálním teologickém semináři. Jako školitel a lektor psychodiagnostiky působí též v řadě psychiatrických a psychoterapeutických zařízení. Vede Českou společnost pro Rorschacha a projektivní metody a  Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie, kterou spolu s dalšími kolegy založili v r. 2011.
 

 

 

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se