Poradenství a pastorace

Vize networku 

V průběhu poradenské praxe se setkáváme s komplikovaností řešení pastoračních problémů v rámci sborového společenství. Vizí networku pro tento rok je pomoci získat základní přehled a orientaci, co dělat, pokud se setkám s někým, kdo má závažnější problém z oblasti pastorace. Jak tuto situaci zvládnout v rámci společenství, co mohu dělat já a s čím naopak potřebuji daného člověka poslat dál a ke komu. V rámci networku se tentokrát zaměříme na problematiku lidské osobnosti, na její zralost a osobnostní zvláštnosti, které se můžou stát součástí potíží, se kterými za námi lidé přicházejí. Teorie představená v prvním bloku se v dalších blocích uplatní v porozumění konkrétním pastoračním situacím, které budou ilustrované v kazuistikách.

Cílová skupina networku

Network je určen pro kazatele, starší sboru a vedoucí pracovníky, kteří se aktivně věnují pastoraci ve sboru. Ze studentů ETS se mohou účastnit jen studenti oboru TPČ-P- Počet účastníků je omezen na 25. Vzhledem k potřebě vytvoření bezpečného prostředí a citlivosti předkládaných kazuistik si vedoucí networku vyhrazují právo na výběr účastníků.

Vedoucí networku 

Marek Macák a Dana Staňková

Téma I. bloku:  Sebevraždy v textech Bible (Dalimil Staněk)

Tématem první části networku je téma sebevražd. V Bibli najdeme řadu příběhů lidí, kteří úmyslně ukončují svůj život, nebo tuto variantu zvažují a je pro ně lákavá. Na biblických textech budeme ilustrovat některé aspekty sebevražedného jednání (zúžení života,zadržovaná agresivita, depresivní myšlenky, hříšný život) motivace, způsoby, kontext (individuální, komunitní a kulturní) a důsledky. Hodnota života zůstává napříč Biblí vysoká, ale není hodnotou nejvyšší. Součástí networku bude diskuse nad tím, jak tato témata v církvi oslovujeme teologicky a pastoračně.

Téma II. bloku:  Vztahy z pohledu Čtyřkomponentové teorie lásky (Vojtěch Kukla)

Blízké vztahy jsou často tím nejcennějším, co máme. Přesto si často navzájem ubližujeme a nerozumíme si. Podle Čtyřkomponentové teorie lásky jsou základními aspekty vztahu vášeň, intimita, závazek a spiritualita. Tyto čtyři složky výrazně ovlivňují charakter většiny vztahů. Je tento vztah plný vášně, nebo mu naopak chybí jiskra? Proč je partner nespokojený, když spolu o všem mluvíme? V této části networku si představíme Čtyřkomponentovou teorii lásky, její jednotlivé komponenty a praktické využití v poradenství.

Téma II. a IV. bloku: Duchovní formování v kontextu pastorace (Marek Macák a Dana Staňková)

V druhé části networku se zaměříme na pastoraci zaměřenou na přijetí a závazek. Jde o podnětný přístup, který se opírá o praxi duchovního formování, vycházející z využití různých aspektů rozjímání a využití povolání a zaměření na realizování hodnot v kontextu pastoračního procesu. Přednášky budou kromě prostoru pro diskusi doplněny ilustracemi z pastorační praxe.

Řečníci networku

Dalimil Staněk

Dalimil jedenáct let sloužil jako kazatel v Olomouci a nyní působí ve Zlíně. Vyučuje na ETS a poskytuje psychologické poradenství lidem v církvi i mimo ni. Odborně se věnuje tématům vývojové psychologie, duchovního zrání, duchovní krize, pastorační péče a mezilidského odpuštění. Rád tráví čas v přírodě, miluje hudbu a knihy, a je pro něj fascinující naslouchat lidským příběhům.

Dana Staňková

Původní profesí pedagožka. V roce 2005 absolvovala výcvik v systemické manželské a rodinné terapii a v roce 2016 supervizní výcvik ČIS. Je certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors). Učí pastorační předměty na Evangelikálním teologickém semináři.  Věnuje se pastoraci, manželskému poradenství a supervizi. Působí převážně v církevním a paracírkevním prostředí. Je členkou Církve bratrské.

Marek Macák

Marek je členem baptistického sboru v Praze na Vinohradech. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde v současnosti pracuje na Centru pro léčbu bolesti VFN. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie.
 

Vojtěch Kukla

Vojtěch pracuje jako poradenský psycholog a psycholog pro náhradní rodinnou péči. V rámci doktorského studia psychologie se věnuje zejména oblastem partnerských vztahů a osobního rozvoje. Ve volném čase působí již desátým rokem jako vedoucí křesťanského dorostu v Pardubicích. Miluje atmosféru s kytarou u táborového ohně, dobrou knížku a pohyb na zdravém vzduchu.

 

 

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se