Homiletický network

Vize networku

Církev už po téměř 2000 let více či méně úspěšně zvěstuje evangelium o Ježíši Kristu. Klíčovou součástí tohoto zvěstování je kázání. Proslov, mluvené slovo v konkrétním čase a místě ke konkrétní skupině lidí tak, aby tomu rozuměli, a aby na slovo reagovali. Chceme se společně sdílet a hledat, jak zvěstovat evangelium v kontextu, do kterého jsme postaveni. Jak kázat Boží slovo ve 21. století v České republice.

 

Cílová skupina networku

Network je tedy vhodný pro kazatele, starší, učitele a další vedoucí, kteří více či méně pravidelně slouží slovem a všechny další zájemce o srozumitelné kázání.

Téma letošního networku 

reStart kreativity

Je sobota a po hektickém týdnu má člověk konečně pár hodin na to, aby se věnoval tvorbě kázání. Sedí nad prázdným listem papíru nebo kurzorem tepajícím na monitoru a pere se s pocity viny, obav a zmaru. Opravdu se rodí ty nejlepší nápady pod tlakem, nebo vyvěrají spíše z odpočinuté mysli? Co můžeme udělat pro to, abychom si Bohem danou kreativitu nejen udrželi, ale cíleně ji živili a rozvíjeli? Kromě společného hledání odpovědí a několika krátkých vyučování, vám homiletický network 2022 díky interaktivním cvičením rozšíří slovní zásobu, zbystří pozorovací talent nebo pomůže lépe vyprávět příběhy.

Prezentace kázání

Když Ježíš Kristus vyučoval a kázal, lidé mu viseli na rtech (Lukáš 19,48), početné zástupy mu rády naslouchaly (Marek 12,38), posluchači ztráceli pojem o čase a zapomínali se naobědvat (zázrak nasycení tisíců). Šlo pouze o obsah Ježíšových kázání, nebo hrála roli i jejich forma? „…líbezné kázaní býti musí, má-li se ho s chutí a užitkem poslouchati,“ tvrdí Jan Amos Komenský ve své nadčasové knize Zpráva a naučení o kazatelství. Ve druhé části homiletického networku 2022 budeme hledat, jak na to.

Vedoucí networku

Jakub Limr

Téma I. bloku: reStart kreativity 1

Téma II. bloku: eStart kreativity 2

Téma III. bloku: Prezentace kázání 1

Téma IV. bloku: Prezentace kázání 2

 

Řečníci networku

Jakub Limr

Táta Elišky (17) a Davida (14), ženatý 21 let s Karolínou. Stejně dlouho slouží jako pastor Křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové, které zakládal jako dva a dvacetiletý student prvního ročníku Evangelikálního teologického semináře. Ten o dva roky později absolvoval. Je také certifikovaným koučem. V létě byl zvolen do Rady Křesťanských společenství. Na srdci mu leží služba slovem a učednické vztahy. Aktuálně píše knihu o tom, jak si mladší a starší generace v církvi můžou být navzájem požehnáním. Jakubovou touhou je sdílet biblické poselství jednoduchým a srozumitelným způsobem do každodenního života.

Jan Adamec

Vystudoval teologii a pastoraci na Evangelijním teologickém semináři a nyní pokračuje v magisterském studiu na Evangelické fakultě UK. Slouží jako starší v Křesťanském společenství Praha na regionu Jih. Zaměřuje se na práci s mládeží. Několik let se věnuje organizaci akcí a bohoslužeb zaměřených na mládež. Dále pracuje jako ředitel křesťanského multižánrového festivalu Na Výšinách v Praze. Touží stavět mosty ze světa do církve a tvořit církev, která bude hledat lidi, kteří se ztrácejí.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se