Homiletický network

Vize networku

Církev už po téměř 2000 let více či méně úspěšně zvěstuje evangelium o Ježíši Kristu. Klíčovou součástí tohoto zvěstování je kázání. Proslov, mluvené slovo v konkrétním čase a místě ke konkrétní skupině lidí tak, aby tomu rozuměli, a aby na slovo reagovali. Chceme se společně sdílet a hledat, jak zvěstovat evangelium v kontextu, do kterého jsme postaveni. Jak kázat Boží slovo ve 21. století v České republice.

 

Cílová skupina networku 

Network je tedy vhodný pro kazatele, starší, učitele a další vedoucí, kteří více či méně pravidelně slouží slovem a všechny další zájemce o srozumitelné kázání.

 

Zaměření networku v roce 2021

V roce 2021 se společně podíváme na Umění kázání různým supinám lidí. Kázání není technická řeč, ani motivační proslov nebo teologická přednáška, která by se dala říct naprosto stejně v různých častech světa a různým posluchačům. Kázání vždy v bere potaz posluchače – jejich historii, porozumění, kulturu, věk – a bere v potaz také situaci, kdy je řečeno. Je velký rozdíl, když promlouváme u speciálních příležitostech jako je svatba, pohřeb nebo třeba národní konference a když promlouváme ke svému společenství místní církve, kde nás většina lidí zná. Kázání je více umění než řemeslo, a pracuje s lidmi v sále, kterým otevírá mysl a probouzí srdce. Vyžaduje propojení obsahu, posluchačů a prostředí.

 

Vedoucí networku

Lukáš Targosz a Ondřej Szturc

Téma I. bloku: Kázání je více umění než řemeslo

Je-li kázání umění, jak spojíme přípravu, přednes a přesvědčivost do jednoho uceleného zážitku? Mělo by kázání vůbec být zážitkem? Měli bychom ale mít nějakou konkrétní skupinu, na kterou cílíme především?

Téma II. bloku: Kázání starým a mladým

Většina místních církví jsou vícegenerační, a proto se snažíme o hlavních bohoslužbách oslovit všechny věkové kategorie. Navíc řada z nás musí mluvit k duchovně starším lidem í k duchovně mladým. Kromě toho se někdy ocitáme v situaci, kdy mluvíme k mladé (nově založené církvi) a jindy jsme v prostředí staré církve (kde jsme se stali novým kazatelem). Jak se přizpůsobíme tématicky i stylově, když mluvíme k různým skupinám lidí?

Téma III. bloku: Kázání lidem víry i lidem hledajícím

Zdravá církev bude mít na svých shromážděních vždy dvě hlavní skupiny posluchačů – ty, kteří víru již našli a na cestě víry delší dobu kráčí, a ty, kteří ji teprve objevují, mají své otázky a pochybnosti a nemají náboženské pozadí. Jak můžeme oslovit obě skupiny najednou?

Téma IV. bloku: Kázání ve speciálních příležitostech

Možná nejtěžší kázání jsou specifická kázání, zvláště v situacích, kdy jsme posluchačům neznámí. Může to být svatba, pohřeb, konference, nebo jiná výjimečná událost. Jaké tipy a postřehy jsme se naučili v těchto momentech? A jak se pereme s kázáním na videokameru v karanténě?

Řečníci networku

Lukáš Targosz

Lukáš je ženatý, s manželkou Ditou v roce 2003 založili Element v Hradci Králové, který usiluje o to být srozumitelnou církví, která rozumí lidem. Kromě své role pastora je také národním ředitelem Global Leadership Summitu pro ČR, školitelem v oblastní vůdcovství a teologie. Získal Masters of Arts (Christian Studies) na Alphacrucis College v australském Sydney a Graduate Diploma of Arts (Leadership) na Sydney College of Divinity. Jeho hlavní touhou je pomoci lidem okolo sebe udělat jeden krok blíž k Bohu.

Ondřej Szturc

Ondřej se věnuje podpoře mladých vedoucích a spolupráci generací v církvi. Jeho snem je vidět v České republice živé a přitažlivé církve, do kterých se lidé těší. Už čtyři roky je šťastně ženatý s manželkou Aničkou, se kterou spolu dokončují studium teologie na TCM Institut. Několik let je v poradním týmu festivalu UNITED a v posledním roce začal přednášet na bakalářském studiu teologie ForMission. Rád čte, přemýšlí, běhá a chodí s lidmi na kafe.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se