Evangelikální teologie

Vize networku

Network evangelikální teologie se snaží přivést dohromady lidi z evangelikálního prostředí, kterým záleží na rozvoji teologického myšlení, ať už se mu věnují laicky nebo profesně. Network má vytvářet prostor pro výměnu myšlenek, diskuzi a seznamování s důležitými teologickými koncepty. Má prostředkovat kontakt s teologickým myšlením ve světě a zároveň vždy pamatovat na specifika českého prostředí a potřebám českých evangelikálních církví. Měl by být prostorem pro rozvoj českého teologického myšlení a lidí, kteří se mu v evangelikálním prostředí věnují.

Cílová skupina networku

Network je určen širokému spektru zájemců o evangelikální teologii. Míří zejména na ty, kteří se teologii věnují v rámci své služby v církvi (kazatelům, starším, vedoucím skupinek, atd.) a ty, kdo teologii studují, učí nebo píší. Otevřen je ale i všem dalším, kteří mají zájem o rozvoj evangelikálního teologického myšlení.

 Téma networku pro rok 2022

Program networku evangelikální teologie se v letošním roce drží tématu fenoménů. V jednotlivá setkání budou věnována současným teologickým autorům či myšlenkám, které ovlivňují aktuální diskuzi v církvi a akademii. Každý jednotlivý blok představí jednoho autora či koncepci. Po jejich představení se otevře prostor pro diskuzi nad klíčovými myšlenkami nebo texty. Řečníci vyberou podněty z vlastního okruhu bádání, jimiž se zabývají a které považují za přínosné pro přemýšlení v kontextu české teologie a církve.

Vedoucí networku

Jiří Bukovský, Michael Buban

Téma I. bloku:

Téma II. bloku:

Téma III. bloku:

Téma IV. bloku:

Řečníci networku

Jiří Bukovský

Pochází z Kutné Hory. V současné době působí jako pastor ve sboru KS Praha a učitel novozákonních předmětů na ETS. Vystudoval teologii, filosofii a obecnou antropologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval také studijní pobyty v Londýně, Heidelbergu a Cambridge. V roce 2018 obhájil na Evangelické teologické fakultě UK doktorskou práci, ve které se zabýval raně křesťanskou bohoslužbou v 1. Korintským 12–14.

Michael Buban

Své bakalářské vzdělání získal Michael z části na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně a z části díky dálkovému studiu na Global University. Poté ve studiu pokračoval na Continental Theological Seminary, kde získal titul Master of Theology. Zároveň je autorem blogu Sęlâ Diet (http://selah.diet/), kde sdílí úvahy nad biblí a vírou a různé postřehy ze života. S ženou Anou má syny Daria a Saula.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se