Akademický network

Vize networku

Křesťanská odborná veřejnost stojí „rozkročena nad propastí“ mezi dvěma společenstvími; jednou nohou v církvi, druhou na půdě univerzity. Pro ty, jež takto „sedí na dvou židlích“, je tato pozice ne vždy pohodlná a ne vždy ať už jednou, či druhou stranou pochopena. Lidé, úzce spjatí s životem v jedné nebo druhé komunitě, nezřídka pochybují o tom, zda lze tuto obojakou pozici zaujímat bez toho, aniž by musel být učiněn nějaký zásadní ústupek. V církvi se lze setkat s názorem, že oddání se vědě nevyhnutelně vede k odmítnutí nebo minimálně přehodnocení víry. V akademickém světě je zase možné slyšet, že křesťanské zaujetí potlačuje neutrální a otevřený přístup, nezbytný pro každou vědeckou práci. Tato oboustranná nedůvěra jistě dnes již není tak silná jako třeba před třiceti nebo snad ještě patnácti lety. Přesto je diskuse nad rolí křesťanů v univerzitním světe a vědecké praxi jako jistém druhu duchovní disciplíny stále okrajovou.

Cílová skupina

Akademický network chce tuto diskusi vést a být platformou pro křesťany působící v akademickém prostředí, kteří se zajímají o integraci křesťanské víry a vědy. Je určen pro studenty magisterských a doktorských programů, mladé vědecké pracovníky, docenty i profesory, kteří by chtěli diskutovat o poslání vědecké práce z křesťanského pohledu a výzvách, které tato cesta přináší v kontextu České republiky. Cílem networku je spojit a povzbudit křesťany z protestantského prostředí, kterým je blízká integrace jejich osobní víry i odborného vzdělání. Inspirovat k dalšímu rozvoji intelektuálně obdarovaných křesťanů, kteří považují za důležité aktivně působit v církvi i ve společnosti.

Vedoucí networku

Peter Cimala

Téma I. bloku: 

nekoná se

Téma II. bloku: 

nekoná se

Téma III. bloku: C. S. Lewis: jeho životní cesta, myšlenkový vývoj, krize, zvraty, klíčové momenty: (Pavel Hošek)

Pozoruhodný životní příběh slavného spisovatele C. S. Lewise, jeho cesta k obrácení, jeho akademická a umělecká dráha, jeho vnitřní vývoj, jeho celoživotní přátelství s J. R. R. Tolkien a několika dalšími podobně smýšlejícími kolegy, to vše nabízí celou řadu inspirujících podnětů při vlastním hledání smyslu života.

Téma IV. bloku: Co nás (ne)naučila online výuka? (moderují: Peter Cimala)

Dlouhodobě se diskutovalo o potřebě vzdělávání na dálku, jež mělo odpovídat požadavkům i technickým možnostem 21. století. Díky pandemii byli učitelé i studenti nuceni přejít do nového režimu bez velkých příprav. Zatímco před dvěma lety jsme hovořili o přínosech a limitech této formy  vzdělávání spíše teoreticky – někteří s nadšením, jiní skepticky –  nyní máme osobní a opakovanou zkušenost. Cílem tohoto semináře je reflexe těchto zkušeností, sdílení přínosů i úskalí vzdělávání v online režimu.

Vedoucí networku

Peter Cimala

Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který se stal v roce 2013 ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je akademický mentoring – se zaměřením na podporu zejména doktorandů a mladých křesťanských akademiků. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky. Téměř 10 let pracoval jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. Publikuje odborné i popularizační texty v oboru teologie, biblistiky a etiky.

Řečníci networku

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se