Evangelium v době ego-pohanství

28. 2. - 1. 3. 2024

Základní informace

Konference bude rozdělena na následující hlavní části:

Plenární shromáždění

Cílem plenárních shromáždění je komunikovat klíčové výzvy a důrazy spojené s vizí Fóra a hlavním tématem, kterým jsou Fenomény.

Networky

Setkání specifických skupin vedoucích a interaktivní vyučování týkající se relevantních potřeb a problémů daného networku.

Volitelné semináře

Semináře budou zaměřeny na konkrétní myšlenky, výzvy, modely, strategie a příklady dobré praxe.

Neformální setkání

Mnohé důležité věci se odehrávají nikoliv během vyučování, ale o přestávkách a během společného jídla.

Překlad

Všechny programy v anglickém jazyce budou překládány do češtiny.

Ubytování a strava

Stravu ani ubytování nezajišťujeme.

Řečníci

Karel Hennhofer

Karel Hennhofer

Robert Hart

Robert Hart

Jan Drahokoupil

Jan Drahokoupil

Michael Buban

Michael Buban

Videa

Podívejte se na několik videí z předchozích ročníků.

Účastnický poplatek

Na Fórum se můžete přihlásit do 18. 2. 2024
Do 31. 10. 2023
700 Kč
Do 22. 12. 2023
850 Kč
Do 18. 2. 2024
950 Kč
Na místě
1100 Kč
Studenti a členi ČEA
700 Kč

Partneři

Komenského InstitutSdružení evangelikálních teologůKřesťanská misijní společnost