Semináře

Křesťan a umění

Daniel Pastirčák
Vo svojom príspevku by som rád položil niekoľko zásadných otázok: Týka sa umenie duchovného života človeka? Ako chápať fenomén umeleckej kreativity? Tu by som chcel spolu s účastníkmi rozjímať nad tajomným výrokom z knihy Kohelet 3: 11 Nad úvodom Jánovho evanjelia si chcem položiť otázku: Čo znamená ono „Logos Boha“? Je „logos“ - verbum v našom lingvistickom chápaní, alebo ho máme chápať v semiotickom zmysle ako sústavu akýchkoľvek znakov ktoré majú významy? Umenie ako jazyk? Krása ako súčasť Loga Kozmu – Svet ako Boží artefakt. S básnikom a filozofom T. S. Eliotom si chcem všimnúť problém dezintegrácie západnej kultúry v ktorej je kresťanstvo iba jedným z fragmentov rozbitej jednoty sveta Všimnúť si vzťah Umenia a liturgie – v Tóre, v Evanjeliu, v minulých podobách kresťanstva, v súčasnosti. Všimnúť si problém umenia v bohoslužbe ako rozdiel medzi Ikonou a Idolom. Na záver si chcem položiť otázku možnosti „kresťanského umenia“. „Kresťanské umenie“ ako problém kresťanstva i umenia zároveň

Konflikty v manželství

Pavel Raus
PRO NEMOC ZRUŠENO!!! Manželství zcela bez konfliktů je těžké si představit. Konflikty ale nemusí být beznadějné a vyčerpávající. Jak dobře zvládnout konfliktní situace a nedovolit jim, aby se rozrostly do velkých rozměrů a staly se destruktivní silou? Jak se dostat k jádru toho, co způsobuje vzájemné napětí, porozumět odstranit to, co, alespoň pro jednoho z nás, je neunesitelnou přítěží?

Nežijme z evangelia – Žijme evangelium

Pavel Paluchník
„Evangelium nepředstavuje jen ABC křesťanského života, ale A až Z křesťanského života…. Na základě zvyku a instinktu se poohlížíme po jiných věcech, než je Bůh a milost… zajímá nás uznání od druhých, úspěšnost v profesi, moc a vliv, rodinná a klanová identita… v důsledku nás do značné míry pohání strach, zlost a nedostatek sebeovládání. Tyhle věci nemůžete změnit pouhou silou vůle, skrze studium biblických principů a snahou o jejich udržování. Trvale se můžete změnit jedině tím, že hlouběji porozumíme evangeliu a že si ho vtiskneme hlouběji do srdcí.“ Tolik slova amerického kazatele, Timothy Kellera v knize Marnotratný Bůh. Co znamená vtisknout si evangelium hlouběji do srdcí? Lze postavit svůj život na kráse evangelia Kristovy milosti a přijmout pro nás leckdy i ošklivé závazky evangelia? Proč apoštol Pavel nabádá, abychom nejen „věřili evangeliu, které je moc ke spasení každého“ (Ř 1,16), ale také „žili život hodný Kristova evangelia… a uváděli ve skutek své spasení“ (Fp 1,27; 2,12)? Jaký je tedy vztah mezi Boží milostí, evangeliem Kristova kříže i vzkříšení a křesťanskou etikou?

Kázání postmoderním skeptikům – Jak oslovit českého Honzu?

Pavel Plchot
Jak oslovit českého Honzu či Aničku v našich kázáních tak, aby viděli moc evangelia pro svoje životy a vnímali zmocnění evangeliem pro život ve společnosti? Pojďme společně hovořit o tom, jak se o to pokoušíme, co se daří a co nedaří. Sdílet možné přístupy a cesty. Zvláště potom, jak „kontextualizujeme“? Tedy jak zasazujeme zvěst evangelia do 21. století, střední Evropy, České republiky, místa, kde žijeme, sboru, kde působíme?

Duchovní cvičení v životě člověka a sboru

Kateřina Hodecová
Když čteme , že „ztišením se sluší tebe (Bože) chválit“, máme často za to, že zalézt na dvacet minut někam do koutku je to „ono“. Letitá zkušenost mnohých ale potvrzuje, že ke zkušenému ztišení jsou potřeba minimálně tři dny a to ještě jen u některých. Problém ztišení a absence skutečného ticha a ztišeného srdce pak má přímý vliv na naši každodennost a praktikování, žití evangelia. Řeč tedy bude o tichu i o věcech, které nám ho berou.

Kulatý stůl – Migrace a my

Jan Jackanič
V posledních dvou letech zasáhla Evropu velká vlna migrace. Neví si s ní rady politici, rozděluje společnost a je také výzvou pro církve. Jak se k ní postavíme? Je pro nás příležitostí, hrozbou nebo časem změny? Se svými hosty - spisovatelem a teologem Danem Drápalem a učitel ETS a novozákonním teologem Jiřím Bukovským a kazatelem CB Tadeášem Firlou - povede diskuzi Jan Jackanič (místopředseda VV BJB).

Kazatel na dlouhý běh – jak žít a přežít jako vedoucí sboru

David Novák
Práce v církvi je na jednu stranu krásná a přináší mnoho povzbuzení, na stranu druhou někdy krutá. Jaké jsou zákoutí práce v církvi? Na co si dát pozor? V čem je tato práce specifická? Jaké jsou poznávací znaky toho, že nastal čas, abych se z práce v církvi stáhnul?

Do Christians and Muslims Worship the Same God? Is Allah the God of the Bible?

Andrew Funka
Why is this question so difficult to answer?  How have Christians historically answered this question? Does it really matter?  An opportunity to consider how our answer is connected to the question of how we love our neighbors.

Kulatý stůl – O učednictví v místním sboru

Pavel Plchot
Společný rozhovor na téma učednictví. Co učednictví je? Co si pod tím představujeme? Nakolik je Ježíšův model použitelný dnes? Patří učednictví do místního sboru? Pokud ano, jak? Jak ústřední roli, má mít? Jak tomu odpovídá život našich sborů?

Charismatické projevy na shromáždění

Martin Moldan
Charismatické projevy na shromáždění – jedni je vítají, druzí se na ně dívají s obavami či s otazníkem. Máme je podporovat nebo se jim raději vyhýbat? V rámci semináře se pokusíme vymezit hranice tohoto pojmu a zamyslet se nad ním ze dvou perspektiv: budeme je zkoumat z hlediska Písma a z hlediska osobní zkušenosti. Při přípravě semináře jsem použil anketní průzkum řady letničních i charismatických sborů v ČR. Cílem semináře bude snažit se nalézt a pojmenovat to, co je na charismatických projevech prospěšné a budující a naučit se to v rámci možností rozvíjet.

Zdravé rodiny jako jedna z priorit vedoucího sboru

Jana Matulíková
Seminář se zabývá současnou situací manželství a rodiny na základě dostupných statistik, biblickým pohledem na manželství, a zda je závazný pro křesťana i v dnešní době. Proč je vlastně důležité, aby manželství a rodiny fungovaly. Na tuto teoretickou část naváže praktickými informacemi o možnostech, jak na svém manželství pracovat, jaká je zde úloha sboru potažmo církve, kdy stačí pastorace a kdy už je třeba vyhledat odborníka.

Tomáš Halík jako výzva pro evangelikály

David Novák
Když se řekne T. Halík, pak se vybaví škála lidé od nekritických uctívačů, až po nenávistné kritiky. Toto je ale úděl všech, kdo mají pevný názor, kdo publikují a jsou veřejně činí. T. Halík je jistě v mnohém inspirací a je proto dobré se od něj učit. Zároveň on sám by byl tím posledním, kdy by očekával nekritické uctívání. Proti tomu se nakonec sám vymezuje. V čem se od něj učit? V čem si nerozumíme?

Manželské večery a Příprava na manželství – jak na to

Jakub a Dagmar Guttnerovi
Praktické rady, jak začít pořádat kurz - ať už pro jeden či dva páry u vás doma, pro páry ve sboru nebo pro veřejnost v restauraci. Začneme ukázkou kurzu a pak probereme nejdůležitější principy jeho fungování, dostupné materiály, praktickou i modlitební přípravu. No a nakonec se domluvíme, jak vám předat to, co se do téhle jedné lekce nevešlo

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 842 000
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se