Semináře

Skladbu seminářů ještě kompletujeme, děkujeme za pochopení…
 
Revitalizace – kulatý stůl  Pavel Plchot
Obhajoba křesťanského pojetí manželství  Jiří Unger
 Debaty o podstatě manželství a jeho definici v současné době hýbou českou společností i politickou scénou. Objevují se otázky typu – Kdo vlastní manželství? Je manželství pro všechny? Proč se vůbec brát, není to jen přežitek? Není manželství jen kus papíru? V čem se křesťanské pojetí manželství vůbec liší od civilního sňatku? A jak vůbec obhájit v rozhovorech s lidmi manželství jako instituci a křesťanské pojetí manželství? To jsou témata, jichž se v semináři dotkneme.
Je to náš příběh – o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury  Pavel Hošek
Jen málokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik emocí, jako vlastenectví. V překotném tempu změn a v silovém poli globálních ohrožení se s novou naléhavostí ozývá otázka české národní a kulturní identity. A právě v této souvislosti často zaznívá odkaz na křesťanské hodnoty naší kultury. Oživení vlasteneckých citů a postojů jde ruku v ruce s připomínáním křesťanského kulturního dědictví českého národa. V tomto semináři půjde o biblické a teologické souřadnice odpovědného přemýšlení nad šťastnými i méně šťastnými podobami lásky k vlasti a národu, a také nad tím, jak předávat křesťanské dědictví české kultury nastupujícím generacím českých dětí.
Pornografie -kulatý stůl  Jan Klusáček
Jak budovat svůj tým – a najít orly  David Patty
Existuje rčení: „Vrány létají v hejnech, ale orly musíte hledat jednoho po druhém“. Zvláště pro některé role a klíčové pozice ve vašem týmu je třeba umět hledat jinak. Abyste našli toho nejlepšího, nestačí jen sepsat popis práce a rozeslat inzeráty. Jak najít silné vedoucí pro váš tým? Nebo jak si orly vychovat zevnitř vaší organizace, pokud je nenajdete mimo ni. O tom bude tento seminář.
 Sebepoškozování  Andrea Jarošová
 Záměrné sebepoškozování je jev, s nímž se dnes psychiatři a psychoterapeuti, ale i kazatelé a pastorační pracovníci ve své praxi setkávají stále častěji. Zdá se, že narůstající počet mladých lidí v „objektivních“ nebo „subjektivních“ životních krizích sahá po žiletce či hořící cigaretě a zaměřuje svou „agresivitu“ proti sobě. Jaké je pozadí tohoto fenoménu a jak k němu přistupovat bude obsahem tohoto semináře.
 …   Martin Robinson

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se