Semináře

 Hospodaření na úrovni sboru  Lubomír Ondráček
 Není vždy jednoduché udržet hospodaření sboru v černých číslech a při tom bez finanční stability může sbor jen těžko naplňovat své poslání. Zamyslíme se, co lze udělat z pozice vedení sboru pro to, aby finanční stabilita byla zachována. Jak dělat sborový rozpočet? Jak kalkulovat pravděpodobné příjmy? Kolik procent příjmů má jít na platy pracovníků a kolik na další věci? Sborová budova jako břemeno nebo jako přínos? Má s vyrovnaným rozpočtem nějakou souvislost štědrost, průhlednost a motivace? Přijďte a pokusíme se na tyto otázky najít odpověď.
Revitalizace – kulatý stůl  Pavel PlchotJason Morrison
V mnoha sborech vnímáme, že potřebujeme revitalizaci, obnovu, nový vítr, směr. Jak se o tom dá přemýšlet a jak postupovat? Ve společném rozhovoru při tomto setkání se budeme zabývat následujícími tématy/otázkami:

  • Důvody pro revitalizaci – proč?
  • Cíle revitalizace – kam?
  • Cesty revitalizace – jak?  
Obhajoba křesťanského pojetí manželství  Jiří Unger
 Debaty o podstatě manželství a jeho definici v současné době hýbou českou společností i politickou scénou. Objevují se otázky typu – Kdo vlastní manželství? Je manželství pro všechny? Proč se vůbec brát, není to jen přežitek? Není manželství jen kus papíru? V čem se křesťanské pojetí manželství vůbec liší od civilního sňatku? A jak vůbec obhájit v rozhovorech s lidmi manželství jako instituci a křesťanské pojetí manželství? To jsou témata, jichž se v semináři dotkneme.
Je to náš příběh – o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury  Pavel Hošek
Jen málokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik emocí, jako vlastenectví. V překotném tempu změn a v silovém poli globálních ohrožení se s novou naléhavostí ozývá otázka české národní a kulturní identity. A právě v této souvislosti často zaznívá odkaz na křesťanské hodnoty naší kultury. Oživení vlasteneckých citů a postojů jde ruku v ruce s připomínáním křesťanského kulturního dědictví českého národa. V tomto semináři půjde o biblické a teologické souřadnice odpovědného přemýšlení nad šťastnými i méně šťastnými podobami lásky k vlasti a národu, a také nad tím, jak předávat křesťanské dědictví české kultury nastupujícím generacím českých dětí.
Pornografie -kulatý stůl  Jan Klusáček
 Nedávný průzkum mezi evangelikálními křesťany ukázal, že s pornografií mají problém mladí i střední generace, muži i ženy. Sledování pornografie zároveň zůstává, zejména mezi mezi muži a ženami střední generace, tabu. Bojují sami(y). Co plyne z nejzávažnějších zjištění průzkumu? Co mohou dělat pastoři, vedoucí skupinek i „řadoví křesťané“ pro to, abychom posílili vzájemnou podporu v tomto boji?
 Refounding God´s people  Martin Robinson
Jak budovat svůj tým – a najít orly  David Patty
Existuje rčení: „Vrány létají v hejnech, ale orly musíte hledat jednoho po druhém“. Zvláště pro některé role a klíčové pozice ve vašem týmu je třeba umět hledat jinak. Abyste našli toho nejlepšího, nestačí jen sepsat popis práce a rozeslat inzeráty. Jak najít silné vedoucí pro váš tým? Nebo jak si orly vychovat zevnitř vaší organizace, pokud je nenajdete mimo ni. O tom bude tento seminář.
 Sebepoškozování  Andrea Jarošová
 Záměrné sebepoškozování je jev, s nímž se dnes psychiatři a psychoterapeuti, ale i kazatelé a pastorační pracovníci ve své praxi setkávají stále častěji. Zdá se, že narůstající počet mladých lidí v „objektivních“ nebo „subjektivních“ životních krizích sahá po žiletce či hořící cigaretě a zaměřuje svou „agresivitu“ proti sobě. Jaké je pozadí tohoto fenoménu a jak k němu přistupovat bude obsahem tohoto semináře.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se