Semináře

Mládež a sexuální identita- seminář pro pracovníky s mládeží  Mark Yarhouse
 
Eschatologie- poučení z reakce na knihu Vytržení  Michael Buban
 Kniha Vytržení od Sergeje Miháľa se v roce 2017 rychle rozšířila do evangelikálních kruhů a vyvolala značně rozmanité reakce. Abychom těmto reakcím porozuměli, musíme se zadívat na věrouční kontext knihy. Řekneme si proto něco o židovském kalendáři a krvavých měsících, jakož i o populárním dispenzacionalismu, křesťanském sionismu a o výzvách které tyto proudy přináší křesťanské teologii a misii na Blízkém východě. Odrostli jste na sérii Ponecháni napospas? Troubíte u Vás na šófary? Nadchla Vás kniha Vytržení? Nebo naopak rozčílila? Pak přijďte na tento seminář, společně tomu přijdeme na kloub.
Jak reagovat na genderové ideologie  David Floryk
Opravdu genderové teorie ohrožují přirozený lidský svět? Čemu to vlastně čelíme a proč je to tak důležité? Kdo za tím vším stojí a co sleduje? Co všechno je ve hře? Těmito otázkami i dalšími se bude David v rámci semináře zabývat. 
Koncepce chval ve sboru Filip Zavřel
V rámci semináře by Filip rád odpověděl na 3 hlavní otázky: 

  • Jak celou službu chval vlastně řídit?
  • Jakou má chvála důležitost v rámci nedělní bohoslužby?
  • Co všechno ovlivňuje, jak u nás ve sboru chvály vypadají, a jak je posunout dál?
Církev otevřená pro mládež Martin Penc
Každá generace má svůj zvuk – poslouchá jinou hudbu, baví se jinak, řeší jiné problémy, má oblíbený jiný překlad Bible (vždy ten lepší samozřejmě). Jaký zvuk má ta nynější generace, v čem je opravdu jiná a jaké pasáže Bible ji přijdou nejdůležitější pro dnešní život. Který aspekt evangelia je pro ně zásadní? Jaká témata je pálí a my o nich nemluvíme? Jak aktivovat spíše apatickou generaci? Seminář/diskuse o důvěře v mladou generaci a pochopení světa, ve kterém každodenně vyrůstají.
Poslední úsek (životní) cesty- služba umírajícím Jindřiška Papežová
Seminář odpoví na otázky proč je doprovázení důležité a komu slouží; odpoví na otázky, kdo by (ne)měl doprovázet, co doprovázející potřebuje znát a jaká jsou rizika při doprovázení. Dále seminář shrne historii a možnosti paliativní péče, zaměří se na potřeby nemocných a na komunikaci s nimi – její význam a úskalí, jak se vyvarovat chyb v komunikaci. Na závěr bude možné položit otázky a proběhne diskuze.
 Americký evangelikalismus po Trumpovi Chris Haynes
 
Co děti potřebují nejvíce od svých otců- zvláště, když pracují v církvi David Patty
Jako otcové víme, že děti potřebují naši přítomnost a pozornost. Někdy se může zdát, že požadavky služby konkurují s těmi, které má naše rodina. Je možné být efektivní v obou oblastech zároveň? Jaké jsou nejdůležitější věci, které naše děti potřebují a jak se ujistíme, že je dostávají? David odhalí 4 ústřední potřeby, které mohou naplnit pouze otcové a bude sdílet praktický vhled na to jak tyto potřeby naplnit uprostřed tlaku požadavků služby. Dave bude mluvit na základě mnohaletých zkušeností v této oblasti.
LGBT lidé v církvi Marek Macák
 Vztah církve a odlišně sexuálně cítících lidí uvnitř církve i v širší společnosti se v poslední době dostávají do popředí kuloárních i více otevřených diskusí. To je dobrá zpráva, protože a církev jako místo pravdy v lásce potřebuje umět pojmenovat realitu i vést pravdivý a láskyplný dialog a hledat Boží vedení ve vodách, do kterých nás zavane Boží Duch. Jen málo křesťanů má dnes realistickou představu o životních výzvách, skutečných potřebách a možnostech i povolání věřících, kteří řeší homosexualitu a transsexualitu ve svém vlastním životě anebo ve svých rodinách. V semináři se zaměříme na specifika vztahu evangelikálních křesťanů k homosexualitě v jejich vlastním životě, v životě jejich spoluvěřících i ve vztahu ke světu, do kterého nás Hospodin vyslal, se zvláštním přihlédnutím na kontext Českého církevního prostředí.
Emoce v blízkém vztahu Pavel Raus
Jednou z oblastí, se kterými jsme stvořeni, jsou emoce. Přestože emoce mohou být někdy matoucí, nejasné, nesrozumitelné a bolestné, jsou Božím darem. Emoce mají důležitou funkci v našem životě, protože nám pomáhají propojovat naše nitro s vnějším světem a přiměřeně reagovat. Emoce jsme ale také dostali proto, abychom mohli existovat ve vztazích. Emoce nám umožňují sledovat, kde druhý je, jak na něho reagovat a vycítit, co cítí druhý. Emocemi také my ukazujeme, kde jsme my sami. Teprve na úrovni emocí zakusíme buď osvobozující přijetí, nebo zraňující odmítnutí. Jestliže jsme zakusili bolest, emocím se pak často vyhýbáme. Emoce jsou nezbytné pro to, abychom mohli prožít vzájemné spojení v blízkém vztahu – v manželství, s dětmi a dalších důležitých vztazích. Hluboké naplnění je na nich závislé. Emoce jsou také důležité pro naše uzdravení. Pokud mají být vztahy blízké a hluboké, musíme projevit emoce. Často však díky bolesti, se kterou jsou spojeny, musí zároveň vztahy umožnit a zvládnout proces uzdravení. Zde vztahy mohou snadno selhat. Jak neztratit naději na pokrok v blízkém vztahu, hledat Boží uzdravení a podpořit uzdravení druhého?
Interpretace biblických textů spojených s homosexualitou- kulatý stůl  Moderuje: Tomáš Dittrich
 Jako diskutující vystoupí:

Mgr. Jan Valeš, přednášející na ETS, bývalý ředitel ETS a kazatel CB

Jan Roskovec, Ph.D., odborný asistent na katedře Nového zákona ETF UK a ředitel Centra biblických studií ETF UK

Jak získat zahraničního misionáře a efektivně s ním spolupracovat- diskuse, moderuje Andrew Funka Zástupce misijních organizací: GEM- Nathan E. Beck, REACH Global- Tom Clyde, IMB- Brian McClure, TEAM- David Sedlacek
How can a local church (sbor) make the most out of opportunities for partnerships with cross-cultural missionaries? What are the advantages of such a partnership, and how do you even get started? How do you establish who is responsible for what, who answers to whom, finances…? And then how do you make the most out of a partnership once you get it set up? An opportunity to hear from and discuss your questions with leaders of various missions agencies whose missionaries serve in the Czech Republic.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se