Řečníci

Milan Buban

Milan Buban

V Krista uvěřil v roce 1982 na základě svědectví letničních křesťanů v Praze. V roce 1986 byl promován na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. v oboru Ruský jazyk - Hudební výchova). Po návratu ze základní vojenské služby pracoval na dráze až do roku 1991. V pražském sboru Apoštolské církve postupně působil ve chválicí skupině, dále jako vedoucí mládeže a také jako zástupce pastora Petra Kocura. V roce 1993 si jej Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně, kde působí dodnes. V letech 1996 až 2005 s studoval na Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A. v oboru biblické a systematické teologie). Spolu s manželkou Yvonou se na biblické škole věnují duchovnímu formování učedníků Ježíše Krista prostřednictvím integrace modliteb, bohoslužeb, misií a teoretické přípravy.
Mojmír Kallus

Mojmír Kallus

Ředitel ICEJ a IWW (Network Politika a společnost)
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a pracoval jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů. V letech 1990-1998 byl zaměstnán v Křesťanském společenství Praha, od roku 1998 pracuje jako překladatel a tlumočník na volné noze. Založil a dosud vede českou pobočku Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), sbor Vinice v Praze a Institut Williama Wilberforce.
Tomáš Medek

Tomáš Medek

Muzikant, skladatel, hudební publicista (Network Projekt worship)
Je členem Církve bratrské. Muzikant, skladatel, hudební publicista. Pravidelně vystupuje na Nové scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni jako člen muzikálového orchestru. Dlouhodobě spolupracuje s Plzeňskou filharmonií zejména jako hráč na klávesové nástroje v rámci projektů současné filmové hudby. V kontextu křesťanské hudební scény namátkou spolupracoval např. Jiřinou Ginou Čunkovou. Jeho hudebně publicistické příspěvky věnující se současné křesťanské hudbě publikovala hlavní křesťanská média: Radio7, Křesťan Dnes, Život Víry. Některé z jeho písní si našly cestu do různých společenství po celé České republice. Jeho přáním je, aby v naší zemi vznikaly kvalitní duchovní písně, které budou mít přesah za její hranice.
Filip Zavřel

Filip Zavřel

Vedoucí chval v CB Praha 13 (Network Projekt worship)
Je vedoucím chval v Církvi bratrské na Praze 13. Dříve působil v KS Mozaika v Hradci Králové, kde také vedl kapelu Jedním srdcem. Kapela Jedním srdcem za své působení vystupovala u nás i na Slovensku a vydala desku s názvem Chci zářit. Titulní singl, jehož je Filip spoluautorem, se stal hymnou festivalu UNITED v roce 2014. Filip je žádaným hostem v mnoha českých křesťanských hudebních projektech.
Martin Moldan

Martin Moldan

Biskup Apoštolské církve (Seminář "Charismatické projevy na shromáždění")
Martin je ženatý a spolu s Olinkou mají tři děti. Podstatnou část života prožil ve Varnsdorfu, kde působil 15 let jako pastor sboru Apoštolské církve. V současnosti je v úřadu biskupa AC. Jeho silným přesvědčením je, že nejlepší evangelizační metodou 21. století je znovuzrozený a duchovně obnovený člověk. Mezi jeho záliby patří četba, příroda, fotografování, horské kolo.
Andrea Jarošová

Andrea Jarošová

Poradkyně, lektorka (Network Poradenství a pastorace)
Vystudovala psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Tři roky pracovala v rodinném centru v Praze jako poradce a lektor mateřského centra. V roce 2010 založila spolu s dalšími kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Je absolventkou výcviku v integrované psychoterapii Knobloch, který je připraven podle Evropských standardů a akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLSJEP. Při sboru Církev bratrské na Praze 13 založila poradenské centrum.
Pavel Raus

Pavel Raus

Vedoucí katedry pastorace a psychologie na ETS (Network Poradenství a pastorace + seminář "Konflikty v manželství")
Pavel Raus za minulého režimu vystudoval ČVUT v Praze a po revoluci vystudoval klinickou psychologii a teologii na Wheaton College ve Wheatonu v Illinois v USA. Doktorát obdržel na Olivet University v San Francisku. Pavel vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, kde také vede katedru pastorace a psychologie. Zabývá se oblastí vztahů, manželství a rodiny, sexuality, pastorace a syndromem vyhoření. Se svojí manželkou Júlií mají dvě dospělé dcery a žijí ve Vysokém Mýtě.
Pavel Hošek

Pavel Hošek

Vedoucí katedry religionistiky na ETF UK (Akademický network)
Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (Návrat domů, 2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (Mlýn, 2012).
Jan Jackanič

Jan Jackanič

Místopředseda VV BJB v ČR (Kulatý stůl "Migrace a my")
Je vedoucím Odboru mládeže a místopředsedou Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů. V rámci své služby v církvi je zapojen také do činnosti Evangelikálního teologického semináře v Praze jako místopředseda rady školy. Rád se podílí na aktivitách, které pomáhají spolupráci křesťanů v České republice. Narodil se v Praze, žije v Praze a chce zůstat v Praze 🙂
Marek Šrámek

Marek Šrámek

Vedoucí Young Life Praha (Homiletický network)
Vedoucí pražské pobočky neziskové mládežnické organizace Young Life. V letech 1998-2012 působil jako kazatel v několika sborech Církve bratrské. Magisterské studium na International Baptist Theological Seminary v Praze jej nadchlo pro hermeneutiku a její vliv na kázání. Od roku 2010 vyučuje homiletiku na Evangelikálním teologické semináři. Je ženatý a má tři děti.
Marek Orawski

Marek Orawski

CEO PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny (Network Vedení a řízení sboru)
Zakladatel a CEO PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny, předtím pracoval 20 let na různých manažerských pozicích v pojišťovnictví. Provozovatel portálu pro křesťanské podnikatele FIRMY G6. Člen CB v Praze Šeberově, člen Rady CB. 20 let zkušeností ve staršovstvu v Šeberově a CB Havířov, hospodář sboru. Pochází z Havířova, vystudoval VŠB v Ostravě, elektroenergetiku a Liverpool John Mores University, ekonomiku a management. Je ženatý, s manželkou Dagmar má 2 dospělé děti.
Olga Richterová

Olga Richterová

Politička, zastupitelka na Praze 10 (Network Politika a společnost)
Vystudovala překladatelství a tlumočnictví na Karlově univerzitě v Praze, kde získala titul PhDr. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii, během něj též tlumočila (např. pro festival Jeden svět). Poté navázala doktorským studiem korpusové lingvistiky na FF UK, kde začala i pracovat. V současnosti je na mateřské dovolené. Angažuje se v otevírání radnice Prahy 10, vydala sbírku básní a občas je veřejně čte, kompostuje. Ligou lidských práv byla nominována mezi 101 hrdinů. Spolu s dalšími vybudovala watchdogové sdružení Zaostřeno na Desítku, které bylo v r. 2014 mezi nominovanými na cenu Gratias Tibi. Z pozice watchdogu se r. 2014 rozhodla přejít do politiky a vybudovat silné místní pirátské sdružení.
Jessica Weaver

Jessica Weaver

Manager for TeachBeyond’s Teach ESL program in National Schools (Missions Agency Network)
Jessica Weaver is the Manager for TeachBeyond’s Teach ESL program in National Schools. She’s lived in Prague for six years. Jessica provides training and on field support to TEFL teachers in 3 countries and travels often to do so. Y’all should also know she is a Texan (a fact made apparent by her unapologetic use of the word y’all.) Before moving to Prague, Jessica worked at the Dallas Zoo feeding tigers managing people and money. Cooking (especially Mexican food) is a favorite pastime of hers. She also loves to read and can crochet a nice, warm scarf to stave off the cold of Prague winters.
Jakub a Dagmar Guttnerovi

Jakub a Dagmar Guttnerovi

Koordinátoři Manželských večerů (Network Poradenství a pastorace + seminář "Manželské večery a Příprava na manželství - jak na to")
Jakub a Dagmar Guttnerovi za posledních 10 let ve volném čase (tedy nakolik se čtyřmi dětmi něco takového vůbec existuje) už čtrnáctkrát vedli kurzy Příprava na manželství, Manželské večery, Výchova dětí a Výchova teenagerů a pro ČR je koordinují v rámci Kanceláře kurzů Alfa. Jakub učí finanční management a firemní strategie, Dagmar je terapeutka v Pastorační poradně KS Praha a zároveň vzdělává své děti doma. Jsou členy KS, vyrůstali v BJB, ECM a JB. Mezi jejich koníčky patří čtení, sex, běhání, chození po ledovcích, deskové hry a zachraňování světa.
Viktor Ber

Viktor Ber

Učitel na ETS (Network Evangelikální teologie)
Učitel ETS, kazatel Církve bratrské. Vyučuje biblistiku na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jako vědecký pracovník působí na Evangelické teologické fakultě UK. Zabývá se souvislostí mezi biblickým vyprávěním a právem (Vyprávění a právo v knize Exodus. Jihlava: MLÝN, 2009), při interpretaci biblických textů chce sledovat zejména jejich teologický rozměr (O Hospodinu, Bohu živém: témata a texty k teologii Starého zákona. Praha: Návrat domů, 2016).
Pavol Bargár

Pavol Bargár

Vědecký pracovník na ETF UK a laický kazatel ČCE (Network Evangelikální teologie)
Studoval evangelickou teologii (Mgr., Bratislava) a židovsko-křesťanské vztahy (M.St., Cambridge). Doktorát (Th.D.) získal na ETF UK v Praze, kde je momentálně vědeckým pracovníkem. Badatelsky se věnuje vztahu teologie a kultury, misiologii a mezináboženským vztahem. Je laickým kazatelem ČCE.
Robert Hart

Robert Hart

Kazatel Církve bratrské (Homiletický network)
Kazatel Církve bratrské v Praze 4 - Šeberov. Senior pražského seniorátu CB. Vystudoval bohemistiku a historii na FFUK a teologii na ETS, kde rovněž v letech 2001-2016 učil církevní dějiny a dějiny dogmatu. S manželkou Janou má dva syny.
Jan Talafant

Jan Talafant

Ředitel Nadačního fondu Generace 21 (Network Politika a společnost)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal titul bakalář, a dále magisterský titul na BIBS Brno v oboru Management Studies. V letech 1995-2002 byl ředitelem české kanceláře neziskové organizace Feed the Hungry, v letech 2004-2010 ředitelem Nadačního fondu NBK a vydavatelství Biblion. V této funkci řídil celý proces překladu a vydání Bible 21. Od roku 2016 je ředitelem Nadačního fondu Generace 21 a řídí projekt záchrany křesťanských uprchlíků z Iráku.
Helena Válková

Helena Válková

Poslankyně Poslanecké sněmovny PČR (Network Politika a společnost)
Je právnička a vysokoškolská profesorka specializovaná na trestní právo a kriminologii. Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, kde v oboru trestní právo získala kandidaturu věd. V letech 1975–1988 působila jako vědecká pracovnice Výzkumného ústavu kriminologického a poté až do roku 1993 v Ústavu státu a práva ČSAV. Po roce 1991 také vyučovala na Filozofické fakultě UK, kde položila základy sociální práce v trestní justici, a od roku 1993 na Fakultě právnické ZČU v Plzni, kde se stala roku 1998 vedoucí katedry trestního práva. Profesuru trestního práva získala roku 2006 na Trnavské univerzitě. Je také členkou katedry veřejného práva a veřejné správy na CEVRO institutu. V roce 1993 založila českou pobočku a byla ředitelkou nakladatelství C. H. Beck. Účastnila se i organizovala mezinárodní konference na téma trestního práva a kriminologie a několikrát absolvovala studijní pobyt na Max-Planck-Institut pro zahraniční a mezinárodní trestní právo ve Freiburgu. Angažovala se při přípravě zákona o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.). V roce 2013 úspěšně kandidovala za hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny a v letech 2014 – 2015 vykonávala funkci ministryně spravedlnosti v české vládě. Je místopředsedkyní ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny.
Veronika Sedláčková

Veronika Sedláčková

Novinářka a moderátorka (Network Politika a společnost)
Vystudovala katedru žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Již za dob studií začala působit v České televizi, ve které moderovala pořad Události, komentáře. Poté pracovala na pozici ředitelky komunikace ve státním podniku Letiště Praha a následně byla zaměstnána v TV Nova jako reportérka investigativního pořadu Na vlastní oči. Pracovala rovněž v soukromé zpravodajské televizi Z1. V současné době připravuje živé rozhovory v publicistických pořadech Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu.
Jan Hábl

Jan Hábl

Přednášející na UJEP, bývalý kazatel Církve bratrské (Akademický network)
Manžel, otec, pedagog, komeniolog a bývalý kazatel v Církvi bratrské (Ústí nad Labem). Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působil na Univerzitě v Hradci Králové. V současné době přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a dějin výchovy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Publikoval řadu odborných článků i několik monografií: Ultimate human goals in Comenius and Modern Pedagogy (2011), Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat domů, 2011), Učit (se) příběhem (Host, 2014). "Mezi učené s tebou": Komenského odkaz vzdělancům národa.
David Beňa

David Beňa

Kazatel Církve bratrské (Homiletický network)
David Beňa je kazatelem v Církvi bratrské, toho času ve službách Evangelikálního teologického semináře a odboru Rady CB pro vzdělávání. S manželkou a třemi dětmi žije v Litomyšli. Má rád teologii, hudbu a krásnou literaturu.
Andrew Funka

Andrew Funka

Misionář (Missions Agency Network + seminář "Do Christians and Muslims worship the same God? Is Allah the God of the Bible?")
Andrew se narodil v USA, vyrostl v křesťanské rodině a sloužil v mládeži ve Spojených metodistických církvích. On a jeho manželka Amy začali v roce 2004 pracovat v mezi-kulturní službě a připojili se k Alongside Ministries International. Vedle služby v Church of Scotland také v letech 2005-2010 sloužili v projektu New Charge Development ve městě Aberdeen, Skotsko. Poté se vrátili do USA, kde Andrew získal magisterský titul v oboru světové misie a evangelizace na Gordon-Conwell Thelogical Seminary. V roce 2013 se přestěhovali do Prahy, kde Amy slouží v Christian International School of Prague a Andrew, předtím než v roce 2015 začal pracovat přímo s českými církvemi a křesťanskými organizacemi, sloužil jako součást pastorační týmu Prague Christian Fellowship, mezinárodní sboru KS. Andrew je nadšený do šíření evangelia prostřednictvím rozvoje nových a zavedených sborů prostřednictvím spolupráce a Duchem svatým inspirovanými inovacemi. Andrew má rád historii, hudbu (hraje na kytaru) a objevování nových míst.
Jana Matulíková

Jana Matulíková

Tajemnice Odboru pro manželství a rodinu CB (Seminář "Zdravé rodiny jako jedna z priorit vedoucího sboru")
Jsem členkou Sboru Církve bratrské v Praze 1, pracuji zde jako pastorační asistentka. Od září tohoto roku jsem také tajemnicí Odboru pro manželství a rodinu při Církvi bratrské, kde úzce spolupracuji také se svým manželem. Součástí mojí práce je také práce se snoubenci a manželi. Jsem vdaná 30 let a máme dvě dospělé děti. Vystudovala jsem ETS a Diakoniku na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy.
Petr Húšť

Petr Húšť

Ředitel festivalu UNITED (Network Vedoucí křesťanských organizací)
Vyučil se kovářem, pracoval ve sklovýrobě, dělal osobního řidiče, podílel se na vedení továrny, dodělal si vzdělání se zaměřením na marketing management a pracoval několik let v Křesťanské akademii mladých. Dnes se podílí na službě s mládeží v Křesťanských sborech a pracuje jako ředitel festivalu UNITED. Bydlí v malé vesničce Bratřejov u Vizovic, s manželkou Věrou mají pět úžasných dětí. Petr má rád přírodu, turistiku, dobré filmy, kvalitní hudbu a ujíždí na kávě. Rád s lidmi rozvíjí nejen spolupráci, ale také přátelství.
Zuzana Filipková

Zuzana Filipková

Ředitelka Slezské diakonie (Network Vedoucí křesťanských organizací)
Od roku 2010 ředitelka Slezské diakonie, v níž působí od roku 1993. V organizaci byla u zrodu většiny služeb a zodpovídala za zavádění systému kvality služeb. Několik let vyučovala na pedagogické fakultě Ostravské univerzity, přednáší na odborných fórech v České republice i v zahraničí. Je členkou pracovní skupiny pro transformaci v Moravskoslezském kraji a Poradního sboru Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě. V rámci mezinárodní spolupráce působí více než 10 let v řídících výborech Eurodiakonie a City Mission. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči, a absolvovala doktorandské studium Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Lubomír Ondráček

Lubomír Ondráček

Pastor Křesťanského společenství (Network Vedení a řízení sboru)
Vyrůstal v tradiční křesťanské rodině. Osobně uvěřil ve svých sedmnácti letech. Vystudoval ČVUT a několik let pracoval jako stavbyvedoucí. Od roku 1986 je starším sboru, v letech 1991 - 2011 pracoval jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. Od roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha, které je jedním z největších sborů v ČR. S manželkou Věrou má tři dospívající resp. dospělé děti.
Ted Turnau

Ted Turnau

Přednášející na Anglo-American University a UK (Plenární přednášky "Chvála ošklivosti: Drsná krása Evangelia" a "Překvapen stopami evangelijní krásy")
Ted Turnau pochází z Rhode Islandu, USA. Studoval Westminster Theological Seminary. Po dokončení studií v roce 1999 se Ted i s rodinou přestěhoval do Prahy, kde vyučuje na katedře kultury a náboženství na Anglo-American University a přednáší také v Centru Mediálních studií na UK. Ted se zajímá především o vztah víry a populární kultury. V roce 2012 byla vydána jeho první kniha: Popologetics: Popular Culture in Christian Perspective. Ted a jeho žena Carolyn mají tři děti.
Jiří Bukovský

Jiří Bukovský

Učitel na ETS (Plenární program "Ježíšovo evangelium")
Pochází z Kutné Hory. Životu s Bohem a službě se učil doma a v místním sboru Křesťanského společenství. V současné době působí jako starší v KS Praha a učitel Nového zákona na ETS. Vystudoval teologii, filosofii a obecnou antropologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval také studijní pobyty v Londýně, Heidelbergu a Cambridge. V rámci doktorského studia na ETF UK se zabývá 1. listem Korintským.
Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák

Kazatel Církve bratské (Network Evangelikální teologie + seminář "Křesťan a umění")
Je kazatelem Církve bratské. Roky působí v Bratislavě. Před několika roky stál u zrodu nového církevního sboru – Kaplnka. V liturgii Kaplnky se uplatňují prvky současného umění improvizované hudby s důrazem na kontemplaci. Daniel je autorem poezie, umělecké prózy i teologických textů. Věnuje se i výtvarné tvorbě. Je ženatý a má tři dospělé děti.
Kateřina Hodecová

Kateřina Hodecová

Zástupkyně ředitele a členka rady Trans World Radio (Seminář "Duchovní cvičení v životě člověka a sboru")
Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně. Tam se také seznámila s křesťany a vydala svůj život Bohu, následujících pět let pak byla zapojená v tamním vysokoškolském křesťanském hnutí. Po krátkém působení v profesi dostala nabídku z Trans World Radia, kde pracuje od roku 1994 doposud. V roce 2006 se rozjel projekt Rádia 7, ve kterém má na starosti redakční tým a programovou část práce. Je vdaná žije v Brně, členka BJB.
Jan Valeš

Jan Valeš

Ředitel ETS (Network Evangelikální teologie)
Absolvent ETS z roku 1995. Další vzdělání získal na UK Evangelická teologická fakulta, 1998. Pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel Církve bratrské (ordinován v roce 2004). Na ETS začal vyučovat v roce 1995. Od roku 2007 pracuje jako ředitel semináře.
Peter Cimala

Peter Cimala

Ředitel Komenského institutu (Akademický network)
Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. V roce 2013 se stal ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je podpora mladých protestantských studentů zejména v doktorských programech. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze – především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky.
David Novák

David Novák

Kazatel Církve bratrské v Praze 13 - Stodůlky (Semináře "Tomáš Halík jako výzva pro evangelikály" a "Kazatel na dlouhý běh – jak žít a přežít jako vedoucí sboru")
Evangelista Církve bratrské a vedoucí sboru na P13. Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží. Založil organizaci Atleti v Akci, podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6 a poté Praha 13. Je autorem několika knih a řady článků v různých periodikách. Řadu let pracuje individuálně i v skupině s různými křesťany, kteří postupně přebírají mnohé zodpovědnosti. Je ženatý a má dva syny.
Tomáš Tyc

Tomáš Tyc

Profesor teoretické fyziky (Akademický network)
Tomáš Tyc (*1973) je profesorem teoretické fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě výuky a vědeckého výzkumu v oblasti optiky se zabývá také popularizací vědy, například na představeních Dobrodružná fyzika, se kterými vystupuje doma i v zahraničí, nebo natáčením pořadů s Českou televizí (seriál Já budu Einsteinem) a Českým rozhlasem (Meteor apod.). Je aktivním členem Společenství křesťanů K12 v Brně-Medlánkách (BJB).
Pavel Plchot

Pavel Plchot

Kazatel Církve bratrské (Homiletický network + seminář "Kázání postmoderním skeptikům" + kulatý stůl "O učednictví v místním sboru)
Je kazatelem Církve bratrské v Praze 6 - Dejvice a bývalým předsedou Rady ETS. Má za sebou zkušenost kazatele na několika sborech a je aktivním sportovcem. S manželkou Petrou mají 3 děti.
Tomáš Polívka

Tomáš Polívka

Ředitel hudebního vydavatelství ROSA (Network Projekt worship)
Pochází původně z Bratrské jednoty baptistů, v současnosti se ovšem angažuje v rámci Společenství křesťanů Klecany. Pracuje jako ředitel křesťanského hudebního vydavatelství ROSA, které se jako jedna z mála organizaci zabývá produkováním moderní české křesťanské hudební tvorby. Je také součástí týmu Festivalu United, kde má na starosti hudební produkci. Mezi jeho témata patří vedení chval, teologie uctívání a současná křesťanská hudba jako nástroj evangelia.
Tom Clyde

Tom Clyde

Misionář (Missions Agency Network)
Tom and his wife Tanya have been serving with the EFCA ReachGlobal Prague City Team since January of 2013. As team leader, Tom is supporting the diverse work of the team towards a vision to see the multiplication of transformational churches and disciple-makers. Tom and Tanya are also members at Třináctka in Prague, and involved in several ministries that are praying for and serving with a desire to see a growing unity of the body of Christ and His Kingdom in Prague and beyond.
Petr Geldner

Petr Geldner

Kazatel Církve bratrské v Náchodě (Network Vedení a řízení sboru)
Petr Geldner (1970) vystudoval VŠ dopravy a spojů v Žilině. Pracoval u Českých drah a v ústředí pojišťovny. Nyní je kazatelem Církve bratrské v Náchodě. Vyučuje na ETS na katedře praktické teologie a dlouhodobě se zabývá otázkami řízení sborové práce. Je ženatý a má 3 dcery.
Pavel Paluchník

Pavel Paluchník

Kazatel Církve bratrské (Seminář "Nežijme z evangelia – Žijme evangelium")
Kazatel Církve bratrské, toho času ve sboru v Černošicích, učitel Nového zákona na katedře biblických studií na ETS, člen Odboru pro vzdělávání při Radě Církve bratrské. Absolvoval ETS (2002), roční stáž na Union Theological College v Belfastu (2005), ETF UK (2006) a je doktorandem na ETF UK v oboru Nového zákona (zaměřuje se na christologické a pastorační aspekty v listu Židům). Je ženatý a má tři děti (3, 5 a 7 let). Mezi jeho koníčky patří vysokohorská turistika, běhání, míčové sporty a cestování (v roce 2006 strávil 6 týdnů na misijním výjezdu v africkém Malawi). S větším či menším úspěchem se snaží řídit krédem, že "mít dobrou teologii vyžaduje žít své křesťanství prakticky, a k dobré křesťanské praxi je třeba poctivé teologické práce".
Jiří Unger

Jiří Unger

Tajemník České evangelikální aliance (Network Vedoucí křesťanských organizací)
Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.
Marek Macák

Marek Macák

Učitel, lektor, psychoterapeut (Network Poradenství a pastorace + plenární program "Krása evangelia a ošklivá krása našich vztahů")
Marek je členem baptistického sboru v Praze na Vinohradech. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde v současnosti pracuje na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Je svobodný a ve volném čase se věnuje kromě přátel hře na klavír a nejnověji také velmi amatérské jízdě na longboardu.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 842 000
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se