Řečníci

Rev. Dr. Martin Robinson

Rev. Dr. Martin Robinson

Martin Robinson je jedním z nejvýraznějších autorů, kteří reflektují situaci současné církve na Západě, změny a inovace, kterými prochází. Narodil se v Indii v rodině misionářů. Vyrůstal ve Skotsku, kde jeho otec zakládal nové sbory. 13 let působil jako kazatel v Birminghamu a mnoho let byl ředitelem pro misii a teologii britské Biblické společnosti. Od roku 2012 vede ForMission College, jeden z nejrychleji rostoucích teologických seminářů ve Velké Británii, kterému se úspěšně podařilo adaptovat teologické vzdělávání pro potřeby misijního vedení sborů. Je jedním z vedoucích Forge Intenational (networku založeného Alanem Hirschem) ve Velké Británii. Martin Robinson napsal celou řadu knih:
  • Faith of the Unbeliever (Víra nevěřícího),
  •  Invading Secular Space (Vpadnout do sekulárního prostoru),
  • Practices for the Refounding of God's People – The Missional Challenge of the West, Planting Mission-Shaped Churches Today,
  • Rediscovering the Celts,
  • Winning Hearts, Changing Minds: When the Western World Ignores the Gospel, What Should Christians Do?,
  • Celebrating the Small Church,
  • To Win the West
David Patty

David Patty

Prezident a zakladatel Josiah Venture
Dave Patty se narodil na Filipínách, kde jeho rodiče vedli Křesťanské centrum pro námořníky na americké vojenské základně. Po studiu teologie na Multnomah Bible College v Portlandu, ve státě Oregon, se Dave přestěhoval do Německa a začal sloužit americkým teenagerům, jejichž rodiče sloužili na Vojenské základně. V roce 1993 se spolu s celou svou rodinou přestěhovali do České republiky, Dave zde nejdříve začal budovat službu mládeži v místním sboru CB v Havířově, později společně s týmem založil KAM, jehož záměrem je připravit vedoucí mládeží a naplňovat potřeby mladé generace. Vizí, která motivuje Dava i jeho rodinu, je sen o Božím hnutí mezi mladými lidmi v   České republice, kteří by našli svůj domov v místním sboru a měli vliv na proměnu celé společnosti. Dave žije se svou manželkou Connie i jejich třemi dětmi, Tylerem, Calebem  a Claire ve Frýdlantu nad Ostravicí v České republice. Dave působí jako prezident Josiah Venture, organizace, jež slouží mladým lidem ve 14 zemích Střední a Východní Evropy. Dave je ordinovaným pastorem a rád vyučuje Boží slovo. Se zálibou seká dřevo, lyžuje a vyhledává dobrodružství se svými dětmi.
Jason Morrison, M.A.C.L.

Jason Morrison, M.A.C.L.

Misionář, Vedoucí projektu Church life
Jason se svou manželkou Andreou působí od roku 2000 jako misionáři Assemblies of God World Mission v  České republice. Dále se společně podílejí na podpoře mnoha oblastí života Apoštolské církve a jsou neúnavnými podporovateli Božího díla (nejen) v Čechách. Jason Morrison vede v AC projekt Church life zaměřený na rozvoj a obnovu sborů.
David Novák

David Novák

Předseda Rady Církve bratrské, kazatel sboru CB Praha 13
Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží v Církvi bratrské. Založil organizaci Atleti v Akci, podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6 a poté Praha 13. Je autorem několika knih a řady článků v různých periodikách. Je předsedou Rady Církve bratrské a úspěšným blogerem. S ženou Danielou má dva syny.
Miloš Poborský

Miloš Poborský

Ředitel Evangelikálního teologického semináře, ETS
Na ETS studoval v letech 1999 až 2005. Poté 10 let zastupoval církev Křesťanská společenství v Radě ETS až do roku 2015. Vzděláním inženýr elektrotechniky (ČVUT, 1991), od roku 1998 pastorem sboru KS Praha, region Jih, od roku 2001 pak vedoucí České kanceláře kurzů Alfa. Od roku 2017 pracuje jako ředitel ETS.
Martin Moldan

Martin Moldan

Biskup Apoštolské církve
Martin je ženatý a spolu s Olinkou mají tři děti. Podstatnou část života prožil ve Varnsdorfu, kde působil 15 let jako pastor sboru Apoštolské církve. V současnosti je v úřadu biskupa AC. Jeho silným přesvědčením je, že nejlepší evangelizační metodou 21. století je znovuzrozený a duchovně obnovený člověk. Mezi jeho záliby patří četba, příroda, fotografování, horské kolo.
Pavel Hošek

Pavel Hošek

Teolog a religionista (Universita Karlova v Praze).
Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (Návrat domů, 2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (Mlýn, 2012), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017),
Jiří Unger

Jiří Unger

Tajemník České evangelikální aliance
Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.
Jan Hábl

Jan Hábl

Přednášející na UJEP, bývalý kazatel Církve bratrské
Manžel, otec, pedagog, komeniolog a bývalý kazatel v Církvi bratrské (Ústí nad Labem). Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působil na Univerzitě v Hradci Králové. V současné době přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a dějin výchovy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Publikoval řadu odborných článků i několik monografií: Ultimate human goals in Comenius and Modern Pedagogy (2011), Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat domů, 2011), Učit (se) příběhem (Host, 2014). "Mezi učené s tebou": Komenského odkaz vzdělancům národa.
Pavel Plchot

Pavel Plchot

Kazatel Církve bratrské
Je kazatelem Církve bratrské v Praze 6 - Dejvice a bývalým předsedou Rady ETS. Má za sebou zkušenost kazatele na několika sborech a je aktivním sportovcem. S manželkou Petrou mají 3 děti.
Martin Penc

Martin Penc

Vedoucí odboru mládeže v Apoštolské církvi
Martin byl dlouholetým vedoucím mládeže ve sboru AC Varnsdorf, jeho oblíbeným tématem bylo a je užitečnost církve v dnešní společnosti. Deset let působí jako vedoucí Odboru mládeže AC, momentálně bydlí v Kolíně. Miluje zvláštní chutě, neobvyklé zážitky a poznávání nových míst na světě. Rád v lidech uvolňuje to, pro co byli stvořeni, a nemá rád, když se snažíme lidi škatulkovat, aby vyhovovali něčím představám. Se svoji ženou Idou má dva syny Davida, Honzu a dceru Hanku.
Milan Buban

Milan Buban

Ředitel Vyšší odborné školy misijní a teologické, VOŠMT
V Krista uvěřil v roce 1982 na základě svědectví letničních křesťanů v Praze. V roce 1986 byl promován na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. v oboru Ruský jazyk - Hudební výchova). Po návratu ze základní vojenské služby pracoval na dráze až do roku 1991. V pražském sboru Apoštolské církve postupně působil ve chválicí skupině, dále jako vedoucí mládeže a také jako zástupce pastora Petra Kocura. V roce 1993 si jej Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně, kde působí dodnes. V letech 1996 až 2005 s studoval na Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A. v oboru biblické a systematické teologie). Spolu s manželkou Yvonou se na biblické škole věnují duchovnímu formování učedníků Ježíše Krista prostřednictvím integrace modliteb, bohoslužeb, misií a teoretické přípravy.
Pavel Černý

Pavel Černý

Kazatel CB, Předseda SET
ThDr. Pavel Černý, Th.D. j byl dlouholetým členem a předsedou Rady Církve bratrské a kazatelem Církve bratrské. Vyučuje praktickou teologii a misiologii na ETS, dále je předsedou Sdružení evangelikálních teologů (SET) a členem evropské společnosti Societas Ecumenica.  
Stanislav Piętak

Stanislav Piętak

Luterský teolog, pedagog a emeritní biskup
V letech 1967–1971 vystudoval teologii na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě a Křesťanské teologické akademii ve Varšavě. Od roku 1971 působí v duchovenské službě Slezské církve evangelické a. v.; působil ve sborech v Havířově-Bludovicích (1971–1979), v Albrechticích (1979–1992), v Havířově-Suché (1990–1992), v Třinci (1992–2006) a v Neborech (2001 a 2006). Během komunistického režimu byl perzekvován, do úřadu pastora mohl být poprvé zvolen až v roce 1989.  V období 2006-2011 zastával funkci biskupa SCEAV. Poté co opustil úřad biskupa, začal v roce 2011 pracovat ve sboru v Bystřici nad Olší. Biskup Piętak je ženatý; z manželství s Annou roz. Chalupskou má dceru Magdalenu a syny Martina, Tomáše a Pavla.
Tomáš Dittrich

Tomáš Dittrich

Redaktor časopisu Život Víry, starší ve sboru KS Palmovka

Tomáš Dittrich vystudoval architekturu na ČVUT a 8 let pracoval jako historik architektury. V roce 1990 ho vedoucí Křesťanské misijní společnosti pozvali, aby pracoval jako šéfredaktor měsíčníku Život víry. Šéfredaktorství předal v roce 2012 a pokračuje na část úvazku jako redaktor. V letech 1997–2001 byl koordinátorem kurzů Alfa v ČR. V období 2007–2011 byl členem Rady ČEA. Na část úvazku pracuje jako starší společenství na Palmovce ve sboru KS Praha. Napsal stovky článků pro křesťanský tisk a dvě knížky.

Marek Macák

Marek Macák

Učitel, lektor, psychoterapeut
Marek je členem baptistického sboru v Praze na Vinohradech. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde v současnosti pracuje na Centru pro léčbu bolesti VFN. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie.
 
Andrea Jarošová

Andrea Jarošová

Poradkyně, lektorka
Vystudovala psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Tři roky pracovala v rodinném centru v Praze jako poradce a lektor mateřského centra. V roce 2010 založila spolu s dalšími kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Je absolventkou výcviku v integrované psychoterapii Knobloch, který je připraven podle Evropských standardů a akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLSJEP. Při sboru Církev bratrské na Praze 13 založila poradenské centrum.
Jan Valeš

Jan Valeš

Kazatel CB, vedoucí a učitel katedry praktické teologie na ETS
Absolvent ETS z roku 1995. Další vzdělání získal na UK (Evangelická teologická fakulta) 1998. Pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel Církve bratrské (ordinován v roce 2004). Na ETS začal vyučovat v roce 1995. V letech 2007-2017 byl ředitelem ETS. Od podzimu 2017 působí jako kazatel ve sboru CB Praha 5 - Smíchov.
Dana Staňková

Dana Staňková

Poradkyně v oblasti manželství, rodiny pastorace a vyučující na Evangelikálním teologickém semináři
Dana je původní profesí pedagog, vystudovala jsem MFF UK. Následně vystudovala pastoraci Evangelikálním teologickém semináři (ETS), kde učí pastorační předměty. V roce 2005 Dana absolvovala výcvik v systematické manželské a rodinné terapii a od té doby se věnuje manželskému a rodinnému poradenství. Roku 2016 jsem absolvovola supervizní výcvik Českého institutu supervize a nabízí supervize individuální, týmové i skupinové v prostředí církví, církevních organizací, sociální práce i školství. Dana je také certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors).
Peter Cimala

Peter Cimala

Ředitel Komenského institutu (Akademický network)
Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. V roce 2013 se stal ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je podpora mladých protestantských studentů zejména v doktorských programech. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze – především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky.
prof. Thomas K. Johnson

prof. Thomas K. Johnson

Vyslanec Světové evnagelikální aliance (WEA) ve Vatikánu, poradce v Theological Commission, Religious Freedom, a Society of Christian Scholars

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se