Plenární programy

Čtvrtek 28. února  
18:30 – 20:00 Martin Robinson Revitalizace církve – britská zkušenost
    Britská církev je v evropském kontextu jedna z nejinovativnějších a nejdynamičtějších. Svou vitalitu získává nejen ze silných migrantských a etnických církví, ale také díky změnám v tradičních denominacích. Například iniciativa Fresh expressions v Anglikánské církvi ale i v dalších denominacích vytvořila prostor pro masivní misijní experimentování a získání nové generace misijně orientovaných a průkopnických vedoucích. Jaké zkušenosti z Británie je možné přenést do našeho kontextu?

 

Pátek 1. března 
09:00 – 10:00 Pavel Plchot, Jason Morrison Zkušenost revitalizace sborů v ČR (Apoštolská církev, Církev bratrská)
S čím pracujeme, když vstupujeme do revitalizačního procesu? Investice do stávajících sborů (15 a více let existence). Revitalizace – Cesta obnovy v rámci Církve bratrské. Co to přineslo do církve, do sborů. Výzvy a překážky na Cestě sborové obnovy. Kam dál?

 

16:15 – 17:30 David Novák Silné stránky a nemoci zavedených sborů
Spojení „zavedený sbor“ může některým znít skoro jako nadávka. Zavedený je někdy synonymum pro starý, tradiční, opotřebovaný nebo neměnný. Jenže toto je velmi zúžený pohled. Zavedené sbory mají svoje jedinečné výzvy, které, když se dobře uchopí, mohou přinést požehnání. Zároveň je třeba si být i vědom některých nebezpečí, kterým tyto sbory mohou čelit a často i čelí.

 

18:30 – 20:00 Martin Robinson Nové cesty k obnově církve
Obnovná hnutí v církvi často přicházela z velmi nečekaných míst a nečekanými způsoby. Současná západní církev je svědkem velkého početního úbytku, ale zároveň je možné vidět napříč Evropou nové cesty inovace a revitalizace i skutečně nových cesta, jak církev vstupuje do post-křesťanské kultury a společnosti.

 

Sobota 2. března 
09:00 – 10:00 Martin Penc Generační obnova 
    Mnoho církví a sborů dnes čelí výzvě, kterou je generační obměna. Mnoho sborů vedou lidé, kteří se obrátili v devadesátých letech minulého století nebo vedoucí ještě o generaci starší. Pokud systematicky neinvestujeme do další generace vedoucích, může se tato situace zhoršovat. Jak můžeme tento trend zvrátit? V čem se nová generace liší od předchozích ve svých očekáváních a nastavení? Jak investovat do generace 20-35 letých v církvi, na které se většinou zapomíná? Co může pomoci v při jejich získání a generační obnově v církvi?

 

i16:05 – 16:30  Jiří Unger 10 tezí pro budoucnost církve

 

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se