Plenární programy

Ted Turnau – Chvála ošklivosti: Drsná krása Evangelia

Církevní lidé někdy Evangeliu přisuzují druh “krásy”, která Evangelium zduchovňuje, činí je něčím, co do tohoto světa nepatří, čímsi z kategorie buclatých cherubínů renezančních obrazů. To však není Evangelium, ale křesťanský dualismus. Skutečné Evangelium je protkáno škaredostí (ukřižování nebylo nic pěkného). Evangelijní krása září plně právě tehdy, když zahrne naši ošklivost a promění ji milostí. Krása Evangelia totiž syrová.

 

Jiří Bukovský – Ježíšovo evangelium

Tato přednáška si klade za cíl přiblížit pojem “evangelium” (dobrá zpráva) v jeho původním biblickém kontextu. Co novozákonní autoři rozuměli pod touto “dobrou zprávou”? Co hlásal Ježíš a proč je tato zvěst označena jako evangelium (Mk 1,14-15)? Proč na začátku všech evangelií hraje takovou roli Jan Křtitel a odkaz na proroctví z knihy proroka Izajáše? Chtěl bych připomenout původní biblický kontext, kdy se za pojmem evangelium skrývá zpráva o završení velkého biblického příběhu Božího jednání s Izraelem, v jehož centru stála témata království a chrámu. Evangelium je tu zvěstí o naplnění naděje, že Bůh se ujme vlády a bude přebývat mezi lidmi. Kromě historického pohledu bych se rád zamyslel také nad tím, jak tyto souvislosti mohou pomoci nést křesťanskou zvěst v současném českém kontextu. Mám naději, že toto zkoumání pomůže nově docenit velikost radostné zvěsti a také ji předávat dál.

 

Ted Turnau – Překvapen stopami evangelijní krásy

Ať jste v církvi jakkoli dlouho, Evangelium už nemusí připadat krásné. Každou neděli slyšíme známé příběhy, často i stejnými slovy. Evangelium však není čistě naší soukromou záležitostí. Zvláště v dříve křesťanské Evropě a severní Americe lze Evangelium potkat na nečekaných místech: v populární kultuře. Tyto stopy Evangelia v naší kultuře mohou pomoci budovat mosty s nekřesťany a také pomáhají probudit naši vyčerpanou představivost, když zachytíme obrys, ozvěnu nebo nepolapitelnou krásu Evangelia.

 

Marek Macák – Krása evangelia a ošklivá krása našich vztahů

Evangelium je krásné, poutavé a pravdivé. Přesto často nevíme, jak jej vztáhnout ke komplikované realitě vztahů, ve kterých žijeme. Někdy nám realita Evangelia řídne pod tíhou jiných oblastí života, které jen stěží vztahujeme k tomu, co žijeme “duchovně”. Přednáška se zaměřuje na to, jak vztahy, které se často vymykají našim představám i kontrole, odhalují staronovou hloubku a zásadnost evangelia. To nás vede k nalézání Boží přítomnosti na nečekaných místech a v nečekaných chvílích. Pokusíme se zahlédnout krásu evangelia uprostřed ošklivé krásy naší každodennosti.

Ke stažení: Vztahy krásné ošklivé

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 842 000
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se