Vedoucí křesťanských organizací

Vize networku

Být vedoucím křesťanské organizace v ČR bývá často spíše cvičením v multitaskingu, kdy nedostatek zdrojů vyžaduje, aby vedoucí byl schopen dělat téměř vše od fundraisingu a mediální komunikace po ekonomický management a pastoraci. Cílem Networku vedoucích křesťanských organizací je vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, zdrojů a nástrojů pro efektivní řízení organizací na biblických principech. Chceme nabídnout prostředí, kde se vedoucí, kteří čelí někdy i zásadním organizačním výzvám mohou setkat s dalšími vedoucími a s praktickou moudrostí, užitečnými podněty, dovednostmi a nástroji pro vedení a řízení organizací.

Cílová skupina networku

Svým obsahem je určen jak novým, tak i zkušeným vedoucím křesťanských organizací, ale může být přínosem i pro další účastníky, které zajímá oblast leadershipu.

Zaměření networku v roce 2019

V roce 2019 se v networku zaměříme na dvě základní oblasti. První bude zaměřena na to, jak rozvíjet naši osobní odolnost jako vedoucích, abychom dokázali obstát v prostředí rostoucího stresu, náhlých změn nebo krizí a byli schopni se vyrovnat s těmito tlaky smysluplným způsobem. Nejen osobnost vedoucího, ale i to, jak je přítomen v organizaci ovlivňuje emocionální a duchovní zdraví organizace a jeho spolupracovníků. Druhou oblastí bude rozvoj zdrojů organizace, a to jak už lidských, tak finančních. Budeme se zabývat tématem, jak vyhledávat správné lidi na správná místa a jak systematicky a postupně budovat zdroje organizace, tak aby se mohla stabilně rozvíjet.

Vedoucí networku

Jiří Unger

 Téma I. bloku – Odolnost vedoucího – klíčová kompetence pro 21. století, Jiří Unger

V tomto bloku se zaměříme na 7 klíčových oblastí, které mají vliv na odolnost vedoucího ve službě a jeho schopnost zůstat zdravým vedoucím, který je schopen si i v náročných časech udržet emocionální, tělesné i duchovní zdraví. Nemůžeme mít svůj život pod kontrolou, ale nemusíme být ani obětí vnějších okolností nebo vyhořet, protože jsme zanedbali některou z klíčových oblastí své duše. Pro účastníky bude k dispozici i „sken odolnosti“ vedoucího, který může pomoci odhalit oblasti, na nichž bude možné pracovat.

Téma II. bloku – Vztahové a strukturní zdroje energie vedoucího, Jiří Unger

Služba vedoucího může sice znamenat, že máme ohromný počet kontaktů s lidmi, ale paradoxně můžeme ztrácet čas na hluboké vztahy s lidmi, kteří nás mohou posouvat dál nebo držet ve chvílích změn nebo výzev. Stejně tak je důležité budovat si i struktury kolem sebe, které mi umožní zůstat motivovaný ve službě a mít pro ni zázemí.

Téma III. bloku – Jak budovat svůj tým – a najít orly, Dave Patty

Existuje rčení: „Vrány létají v hejnech, ale orly musíte hledat jednoho po druhém“. Zvláště pro některé role a klíčové pozice ve vašem týmu je třeba umět hledat jinak. Abyste našli toho nejlepšího, nestačí jen sepsat popis práce a rozeslat inzeráty. Jak najít silné vedoucí pro váš tým? Nebo jak si orly vychovat zevnitř vaší organizace, pokud je nenajdete mimo ni. O tom bude tento seminář.

Téma IV. bloku – Od lovců k farmářům, Dave Patty

Pro budování stabilně rostoucí organizace, která zároveň získává pro svou službu zdravým způsobem potřebné zdroje, je třeba projít změnou mentality podobné změně z kultury lovců/sběračů ke kultuře farmářů. Jaké principy a postupy v oblasti fundraisingu a budování systematické podpory můžeme najít u úspěšných a rostoucích organizací? To bude obsahem tohoto bloku. 

Vedoucí networku

Soukromý: Jiří Unger

Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.

Řečníci

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se