Vedoucí křesťanských organizací

Vize networku

Být vedoucím křesťanské organizace v ČR bývá často spíše cvičením v multitaskingu, kdy nedostatek zdrojů vyžaduje, aby vedoucí byl schopen dělat téměř vše od fundraisingu a mediální komunikace po ekonomický management a pastoraci. Cílem Networku vedoucích křesťanských organizací je vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, zdrojů a nástrojů pro efektivní řízení organizací na biblických principech. Chceme nabídnout prostředí, kde se vedoucí, kteří čelí někdy i zásadním organizačním výzvám mohou setkat s dalšími vedoucími a s praktickou moudrostí, užitečnými podněty, dovednostmi a nástroji pro vedení a řízení organizací. Svým obsahem je určen jak novým, tak i zkušeným vedoucím.

Vedoucí networku

Soukromý: Jiří Unger

Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.

Řečníci

Network pro vedoucí křesťanských organizací

 

Středa

10:15-11:30 Jiří Unger – Výzvy před vedoucími křesťanských organizací v českém kontextu

Svět křesťanských organizací, které z velké části vznikaly nebo byly obnovovány v 90. letech minulého století, se za posledních 25 let výrazně změnil. V současnosti dochází i ke generační obměně vedoucích, zmenšuje se závislost na zahraničním financování, mnoho organizací prošlo velkým vývojem a profesionalizací, mnoho ale zároveň zápasí o holou existenci a přežití. Jaké jsou výzvy, kterými jako vedoucí čelíme dnes? Jak můžeme sdílet zdroje a zkušenosti. Které organizace přinášejí dobrou praxi, na které se můžeme inspirovat?

12:00 -13:15 David Javornický – Asertivní vedoucí

Jaký je můj styl vedení? Jak zvládat nepříjemné emoce svoje i kolegů? Jak zdravě reagovat na námitky a kritiku? Jak řešit opakované porušení disciplíny (žlutá karta)? Bývám zbytečně pasivní? Na něco kývnu a pak toho lituji? Mám problém prosadit svůj názor vůči dominantním lidem? Nebo bývám zbytečně agresivní. Převálcuji druhé lidi a zjistím, že to bylo na škodu naplnění cílů i vztahů. Jak se přiměřeně prosadit? Jak si stanovit zdravé hranice?

Čtvrtek

10:15-11:30 Dave Patty – Dynamika změny z malé na větší či velkou organizaci.

Některým vedoucím se podaří vybudovat velkou a stabilní organizaci, která může mít mnohem širší záběr i dosah. Zdaleka ale nejde jen o finanční zdroje, které máme k dispozici. Jaké změny ve vedení vyžaduje přechod od malé k větší nebo velké organizaci? Jak se mění naše role a odpovědnost? Jak udržet směr a poslání, když se náš tým rozrůstá. Jaká rizika s sebou takový růst přináší?

12:00 -13:15 Dave Patty Komunikace jako součást vedení

Komunikace vedoucího jak vůči jeho týmu zaměstnanců, tak vůči cílové skupině jeho organizace, partnerům nebo dárcům hraje ohromnou roli v tom, jak je vnímána okolím a jak zdravým prostředím daná organizace je? Jaké nástroje můžeme jako vedoucí používat, abychom svou komunikací svou organizaci posilovali, rozvíjeli náš tým a našli „svůj hlas“.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se