Vedení a řízení sboru

Vize networku

Network Vedení a řizení sboru je určen především kazatelům, starším, vedoucím speciálních služeb ve sborech nebo lidem, kteří se na službu vedoucího sboru připravují a chtěli by získat širší zkušenosti. Cílem networku je vzájemné povzbuzení a obohacení o různé formy a způsoby řízení sboru, budování a rozvoji jeho struktur v závislosti na vizi a povaze daného společenství. Při společném rozhovoru a hledání se budemm zabývat otázkami typu: Jaké možnosti nabízejí struktury řízení sboru, které české evangelikální sbory používají. Jaké jsou jejich silné a slabé stránky. Jak je uvádět do života a jak je v případě potřeby měnit.

Vedoucí networku

Soukromý: Lubomír Ondráček

Vyrůstal v tradiční křesťanské rodině. Osobně uvěřil ve svých sedmnácti letech. Vystudoval ČVUT a několik let pracoval jako stavbyvedoucí. Od roku 1986 je starším sboru, v letech 1991 - 2011 pracoval jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. Od roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha, které je jedním z největších sborů v ČR. S manželkou Věrou má tři dospívající resp. dospělé děti.

Soukromý: Petr Geldner

Petr Geldner (1970) vystudoval VŠ dopravy a spojů v Žilině. Pracoval u Českých drah a v ústředí pojišťovny. Nyní je kazatelem Církve bratrské v Náchodě. Vyučuje na ETS na katedře praktické teologie a dlouhodobě se zabývá otázkami řízení sborové práce. Je ženatý a má 3 dcery.

Řečníci

Středa

  • I. Spolupráce v týmu (Petr Geldner)

V čem spočívá síla a prospěch týmové spolupráce a v čem naopak její omezení? Jaké rozpoznáváme jednotlivé fáze života téměř každého týmu? Na jaké bariéry v rámci týmové spolupráce běžně narážíme?

  • II. Jak měřit růst vůdcovství (Lubomír Ondráček)

Každý vedoucí v církvi na jakékoli úrovni potřebuje být silný ve svém následování Krista, charakteru, vedení týmu, emocionálně zdravý a kompetentní k tomu, co dělá. Dá se změřit, jak na tom jsme a zda v těchto oblastech rosteme? Jaký dopad má naše stagnace resp. růst na naši službu vedoucích?

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčné mě veď! Žalm 139, 23 – 24

Čtvrtek

  •  III. Komunikace ve sboru: Jak předávat sdělení, aby bylo s porozuměním přijato. (Dana Jirmanová)

Sborovou komunikaci lze přirovnat k mimoúrovňové, velmi rušné křižovatce. Provoz se na ní ubírá v mnoha proudech všemi směry i protisměry. Jedni jedou přímo, druzí zatáčejí, přejíždějí v pruzích, nadjíždějí, podjíždějí, každý jinam a přitom všichni míří za svým cílem.

  • Jak v tom zdánlivém dopravním chaosu objevit, který tah je ten hlavní? Jak objevit a porozumět tomu, že k jednomu cíli může vést nespočet cest?
  • Jak ve zdánlivém komunikačním chaosu objevit a nasměrovat proud hlavního tahu?
  • Jak předejít nepochopení přinášených informací, sdělení a vizí?
  • Jak ve sborech předejít zklamání z nepřijetí námětů, nápadů a projektů, ve kterých chcete sloužit?
  • Jak předat spolu s informacemi i svůj zápal pro věc?
  • IV. Komunikace ve sboru: Když poděkování nestačí. Oceňování, jako součást práce s lidmi. (Dana Jirmanová)

Proč si často všímáme více negativních situací než pozitivních? Proč si více zapamatujeme jednu nepovedenou věc než 9 povedených? Jako vedoucí či spolupracovníci můžeme poskytnout lidem kolem sebe neocenitelný dar tím, že nezapomeneme věnovat svůj čas a pozornost dělníkům na vinici Boží. Když jim osobně vyjádříme, co pro nás znamená jejich aktivita, práce, spolupodílení se na projektu, apod., poskytneme jim potvrzení smyslu jejich práce, zájmu o ně samotné a vzbudíme další chuť do práce i do rozsévání lásky.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se