Vedení a řízení sboru

Vize networku

Cílem networku je vzájemné povzbuzení a obohacení o různé formy a způsoby řízení sboru, budování a rozvoji jeho struktur v závislosti na vizi a povaze daného společenství. Při společném rozhovoru a hledání se budeme zabývat otázkami typu: Jaké možnosti nabízejí struktury řízení sboru, které české evangelikální sbory používají. Jaké jsou jejich silné a slabé stránky. Jak je uvádět do života a jak je v případě potřeby měnit.

Cílová skupina

Network je určen všem, kteří řeší dennodenní zápasy, kterými prochází každý sbor nezávisle na denominaci do které patří. Většinou se jedná o maličkosti, jenže z maličkostí se skládají velké věci.

Chceme se dotýkat otázek výhod a nevýhod malých a velkých sborů, otázek spojených s vedením, pastorací, chceme přemýšlet nad tím, jak alespoň zčásti poznat duchovní stav sboru a jak na to reagovat atd. Jakkoli bude network teoretickou reflexí různých oblastí, jeho cílem bude, aby si posluchači odnášeli praktické a realizovatelné nápady.

Vedoucí networku

David Novák, Martin Moldan

Téma I. bloku – Silné a slabé stránky malých a velkých sborů, David Novák

Jedním z cílů každého společenství je jak duchovní, tak početní růst. Jenže jak malý, tak velký sbor s sebou nese jisté výhody i nevýhody. Je dobré o nich vědět, dokázat je identifikovat a pracovat s nimi. Stejně tak je dobré vědět, jak se mění role vedoucího a vedení celkově a na tuto realitu reagovat.

Téma II. bloku – Jak spolehlivě (ne)ztratit důvěru svých spolupracovníků, David Novák

Někteří pastoři a vedoucí pracovníci v církvi dřou do úmoru a přesto mezi nimi a sborem nebo mezi nimi jejich nejbližšími spolupracovníky není vztah důvěry. Proč? Co se stalo? Jak budovat důvěru, která je základem veškerá další spolupráce? Co je třeba dělat jinak? 

Téma III. a IV. bloku – Time management a sebeřízení, Martin Moldan

Jaká jsou specifika práce duchovního? Jak zvládat různorodé činnosti, nepodlehnout chaosu a udržet si zdravý nadhled. Cílem těchto dvou bloků bude zamyslet se nad prací duchovního z organizačního a manažerského hlediska.

Vedoucí networku

Soukromý: David Novák

Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží v Církvi bratrské. Založil organizaci Atleti v Akci, podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6 a poté Praha 13. Je autorem několika knih a řady článků v různých periodikách. Je předsedou Rady Církve bratrské a úspěšným blogerem. S ženou Danielou má dva syny.

Soukromý: Martin Moldan

Martin je ženatý a spolu s Olinkou mají tři děti. Podstatnou část života prožil ve Varnsdorfu, kde působil 15 let jako pastor sboru Apoštolské církve. V současnosti je v úřadu biskupa AC. Jeho silným přesvědčením je, že nejlepší evangelizační metodou 21. století je znovuzrozený a duchovně obnovený člověk. Mezi jeho záliby patří četba, příroda, fotografování, horské kolo.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se