Vedení a řízení sboru

Vize networku

Network Vedení a řizení sboru je určen především kazatelům, starším, vedoucím speciálních služeb ve sborech nebo lidem, kteří se na službu vedoucího sboru připravují a chtěli by získat širší zkušenosti. Cílem networku je vzájemné povzbuzení a obohacení o různé formy a způsoby řízení sboru, budování a rozvoji jeho struktur v závislosti na vizi a povaze daného společenství. Při společném rozhovoru a hledání se budemm zabývat otázkami typu: Jaké možnosti nabízejí struktury řízení sboru, které české evangelikální sbory používají. Jaké jsou jejich silné a slabé stránky. Jak je uvádět do života a jak je v případě potřeby měnit.

Vedoucí networku

Lubomír Ondráček

Vyrůstal v tradiční křesťanské rodině. Osobně uvěřil ve svých sedmnácti letech. Vystudoval ČVUT a několik let pracoval jako stavbyvedoucí. Od roku 1986 je starším sboru, v letech 1991 - 2011 pracoval jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. Od roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha, které je jedním z největších sborů v ČR. S manželkou Věrou má tři dospívající resp. dospělé děti.

Petr Geldner

Petr Geldner (1970) vystudoval VŠ dopravy a spojů v Žilině. Pracoval u Českých drah a v ústředí pojišťovny. Nyní je kazatelem Církve bratrské v Náchodě. Vyučuje na ETS na katedře praktické teologie a dlouhodobě se zabývá otázkami řízení sborové práce. Je ženatý a má 3 dcery.

Řečníci

Středa 22. února

I. Jak Pán Ježíš připravoval učedníky
Projdeme jednotlivé kroky, jak Pán Ježíš ze skupiny nekompatibilních lidí připravil lidi, kteří po jeho odchodu byli schopni vést sbory a celou církev. Zamyslíme se, v čem nám může být Ježíšův příklad pomocí při přípravě spolupracovníků a učedníků ve sboru dnes.

II. Role kazatele při zvěstování evangelia
Každý vedoucí sboru není obdarováním evangelista, ale každý by se měl na zvěstování evangelia podílet a pomoci do této služby vstoupit členům sboru. Co pro to může udělat sám a jaká je role dalších starších.

Čtvrtek 23. února

III. Práce v týmu
Dotkneme se otázky povolávání a pověřování spolupracovníků a jejich týmů. Jaké jsou meze jejich svobody a vlastní iniciativy? Jaké nástroje mohou pomoci dobré spolupráci mezi staršovstvem a dalšími týmy?

IV. Vedení sboru, vedení organizace a vedení firmy
Jde o naprosto odlišné věci nebo můžeme najít vzájemnou inspiraci a stejné principy? Co se naučit v Bibli pro světský managament a co v komerční firmě pro církev? Jako host se setkání zúčastní Marek Orawski a bude sdílet své zkušenosti.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 842 000
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se