Politika a společnost

Vize networku

Network „Politika a společnost“ je určen křesťanům, kteří se chtějí angažovat v politice nebo už jsou politicky aktivní. Slouží jako platforma pro setkávání a výměnu zkušeností navzájem i se zahraničními kolegy. Chce dlouhodobě rozvíjet společensky relevantní témata, k nimž má křesťan co říci: svoboda svědomí a vyznání, sociální spravedlnost, vztah k cizincům a menšinám, vztah k islámu, ochrana pronásledovaných křesťanů, rodinná politika, ochrana života, sexuální výchova a další etické otázky ve školství atd.

Chce se podílet na kultivaci veřejného diskursu ve společnosti obecně i mezi věřícími, podporovat věcnou diskusi a působit proti zjednodušujícímu černobílému vidění, nevěcnému panikaření, šíření konspiračních teorií a podobným jevům.

Network bude zvolená témata postupně zpracovávat do hloubky s cílem přispět k lepší orientaci ve složitých otázkách a generovat fundované materiály použitelné pro veřejnou práci. Příkladem budiž ochrana dětí a jejich instituční výchova, postoj k homosexuálům nebo možnosti přístupu k muslimům.

Network poskytne prostor pro sdílení konkrétních příkladů z praxe a příležitost k setkání s aktivními politiky.

Vedoucí networku

Soukromý: Denis Doksanský

Denis má 3 děti (ročníky 1996, 2000 a 2008) a ředitelem Centra Sion, které mj. provozuje několik úspěšných nestátních škol. Dále je Denis prezidentem festivalu Dny pro Izrael a do roku 2015 byl pastorem. Žije v Hradci Králové a je členem krajského výboru hnutí Starostové a nezávislí.

Řečníci

Program networku

Středa – oba bloky 

Zbyněk Passer, Denis Doksanský

V návaznosti na téma konference „Církev uprostřed genderového chaosu“ se chceme podívat jak se tato záležitost projevuje v politice a společnosti. Budeme diskutovat o tom z čeho vychází, jaké má kořeny a případné důsledky. Dotkneme se témat jakými jsou neomarxismus, levicový liberalismus, konzervatismus. Nevyhneme se současným aktuálním tématům jako uprchlická krize, Islám v Evropě, politická korektnost. LGBT apod. a to i vzhledem k otázce nakolik souvisí s tématem konference.

Čtvrtek – oba bloky

Libor Michálek, Zbyněk Passer, Denis Doksanský

Diskuse na téma, zda mají křestané působit v aktivní politice. Má se veřejné působení s křesťanstvím vůbec spojovat. Pokud ano, jaká jsou očekávání a co z nich je reálné? Jaké jsou zkušenosti těch, kteří v politice působí. Proč do ní šli, jaké jsou jejich cíle?

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se