Politika a společnost

Podrobný program networku bude brzo zveřejněn.

Vize networku

Network „Politika a společnost“ je určen křesťanům, kteří se chtějí angažovat v politice nebo už jsou politicky aktivní. Slouží jako platforma pro setkávání a výměnu zkušeností navzájem i se zahraničními kolegy. Chce dlouhodobě rozvíjet společensky relevantní témata, k nimž má křesťan co říci: svoboda svědomí a vyznání, sociální spravedlnost, vztah k cizincům a menšinám, vztah k islámu, ochrana pronásledovaných křesťanů, rodinná politika, ochrana života, sexuální výchova a další etické otázky ve školství atd.

Chce se podílet na kultivaci veřejného diskursu ve společnosti obecně i mezi věřícími, podporovat věcnou diskusi a působit proti zjednodušujícímu černobílému vidění, nevěcnému panikaření, šíření konspiračních teorií a podobným jevům.

Network bude zvolená témata postupně zpracovávat do hloubky s cílem přispět k lepší orientaci ve složitých otázkách a generovat fundované materiály použitelné pro veřejnou práci. Příkladem budiž ochrana dětí a jejich instituční výchova, postoj k homosexuálům nebo možnosti přístupu k muslimům.

Network poskytne prostor pro sdílení konkrétních příkladů z praxe a příležitost k setkání s aktivními politiky.

Vedoucí networku

Řečníci

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se