Politika a společnost

Vize networku

Network „Politika a společnost“ je určen křesťanům, kteří se chtějí angažovat v politice nebo už jsou politicky aktivní. Slouží jako platforma pro setkávání a výměnu zkušeností navzájem i se zahraničními kolegy. Chce dlouhodobě rozvíjet společensky relevantní témata, k nimž má křesťan co říci: svoboda svědomí a vyznání, sociální spravedlnost, vztah k cizincům a menšinám, vztah k islámu, ochrana pronásledovaných křesťanů, rodinná politika, ochrana života, sexuální výchova a další etické otázky ve školství atd.

Chce se podílet na kultivaci veřejného diskursu ve společnosti obecně i mezi věřícími, podporovat věcnou diskusi a působit proti zjednodušujícímu černobílému vidění, nevěcnému panikaření, šíření konspiračních teorií a podobným jevům.

Network bude zvolená témata postupně zpracovávat do hloubky s cílem přispět k lepší orientaci ve složitých otázkách a generovat fundované materiály použitelné pro veřejnou práci. Příkladem budiž ochrana dětí a jejich instituční výchova, postoj k homosexuálům nebo možnosti přístupu k muslimům.

Network poskytne prostor pro sdílení konkrétních příkladů z praxe a příležitost k setkání s aktivními politiky.

Vedoucí networku

Mojmír Kallus

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a pracoval jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů. V letech 1990-1998 byl zaměstnán v Křesťanském společenství Praha, od roku 1998 pracuje jako překladatel a tlumočník na volné noze. Založil a dosud vede českou pobočku Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), sbor Vinice v Praze a Institut Williama Wilberforce.

Řečníci

Středa 22. února

I. Zkušenosti z komunální politiky

O své práci bude vyprávět Olga Richterová, aktivistka, členka Pirátské strany a zastupitelka na Praze 10. Její příběh ilustruje cestu od občanské angažovanosti do politiky. Workshop je vhodný pro ty, kdo uvažují o politické práci, zejména na komunální úrovni. Bude řeč o principech politické práce a uslyšíme konkrétní příklady občanské aktivity, která ve společnosti něco pozitivního změnila.

II. Média

Na příkladu konkrétní kauzy, projektu Nadačního fondu Generace 21 pro irácké uprchlíky, budeme hovořit o principech práce médií a vztahu mezi médii a veřejností. Setkají se zástupci obou stran: ředitel Nadačního fondu Generace 21 Jan Talafant a novinářka a moderátorka Českého rozhlasu Veronika Sedláčková. Bude řeč o etických zásadách v žurnalistice, o principech novinářské práce i o tom, jak mohou občané práci médií ovlivňovat.

 

Čtvrtek 23. února

III. Právo a spravedlnost

Rozhovor s poslankyní a bývalou ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou o jejím působení v politice, o chápání spravedlnosti, o roli zákonů a soudů ve společnosti. Vhodné zejména pro ty, kdo působí ve sféře justice nebo se o ni zajímají – studenti, soudci, advokáti i politici.

IV. Kurs „Výchova politiků v Čechách“

Workshop navazuje na předchozí ročníky, při nichž jsme tento kurs formulovali. Budeme informovat o pilotním běhu, obsahu a prvních zkušenostech. Vzorem pro tento kurs je podobný projekt organizace CARE v Británii. Realizuje ho Institut Williama Wilberforce ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem a jeho cílem je pomoci vychovat a připravit aktivní křesťany k tomu, aby sloužili na významných postech ve společnosti a tím ji ovlivňovali. Během ročního kursu budou přednášet Pavel Hošek (teologie), René Drápala (etika), Marie Cimlerová (psychologie), Roman Joch (politologie) a Martin Frýdl (média a komunikace). Současně budou uchazeči absolvovat stáž ve veřejné sféře. Vhodné zejména pro vysokoškoláky, kteří o veřejné službě uvažují, nebo pro již aktivní asistenty, kteří si chtějí rozšířit teoretické základy.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 842 000
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se