Homiletický network

Vize networku

Církev už po téměř 2000 let více či méně úspěšně zvěstuje evangelium o Ježíši Kristu. Klíčovou součástí tohoto zvěstování je kázání. Proslov, mluvené slovo v konkrétním čase a místě ke konkrétní skupině lidí. Chceme se společně sdílet a hledat, jak zvěstovat evangelium na základě Bible ve 21. století v České republice, v tom kontextu, do kterého jsme postaveni. Jak kázat Boží slovo.

Cílová skupina networku 

Network je tedy vhodný pro kazatele, starší a další vedoucí, kteří (ne)pravidelně slouží slovem a všechny zájemce o přemýšlení nad procesem přípravy kázání.

Zaměření networku v roce 2019 

Tentokrát bychom se rádi zaměřili na vztah kázání a toho, čemu věříme. Jak „naše systematická teologie“ ovlivňuje, jak vykládáme Písmo i jak kážeme. Většinou si asi spíše myslíme, že žádnou systematickou teologii nemáme, ale každý nakonec určitým způsobem rozumíme tomu jaký je Bůh, co dělá, kdo byl Ježíš Kristus, jak působí Duch Svatý, apod. Pokusili bychom se to udělat tak, že kázání několika z nás bychom nasvítili z tohoto úhlu pohledu a společně hovořili o systematické teologii, která je za tím kterým kázáním. Cílem je reflektovat svoji systematickou teologii, abychom mohli lépe zvěstovat celou radu Boží.

Vedoucí networku

Pavel Plchot a Jan Valeš.

Téma I. bloku – Systematická teologie a my (a naše kázání), Pavel Plchot, Jan Valeš

Systematická teologie církví, které žádnou sepsanou systematickou teologii nemají v podání Jamese McClendona. Jak lze postupovat při hledání systematické teologie v našich kázáních a zbožnosti. Řekneme si, jak můžeme přemýšlet o vztahu kázání a systematické teologie.

Téma II. bloku –Exegeze textu ve světle Systematické teologie, Pavel Plchot, Jan Valeš

Na příkladu dvou kázání se zkusíme podívat jakou odhalují systematickou teologii při výkladu biblického textu.

Téma III. bloku – O čem kážu na daný text ukazuje na moji „exegezi“ českého posluchače, Pavel Plchot, Jan Valeš (možná Pavel Hošek)

Na příkladu dvou kázán si ukážeme, jak kazatel vidí posluchače, kterým káže a jaký to má vztah k systematické teologii.

Téma IV. bloku – Jak argumentuji v kázání?, Pavel Plchot, Jan Valeš

Na příkladu dvou kázání se podíváme, jak si kazatel odpovídá na otázku: „O čem jsme přesvědčen, že lidi přesvědčí?“ Půjde tedy o to, jak předkládáme naše kázání při zvěstování a o čem jsme přesvědčeni, že lidi přesvědčí.

Vedoucí networku

Soukromý: Jan Valeš

Absolvent ETS z roku 1995. Další vzdělání získal na UK (Evangelická teologická fakulta) 1998. Pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel Církve bratrské (ordinován v roce 2004). Na ETS začal vyučovat v roce 1995. V letech 2007-2017 byl ředitelem ETS. Od podzimu 2017 působí jako kazatel ve sboru CB Praha 5 - Smíchov.

Soukromý: Pavel Plchot

Je kazatelem Církve bratrské v Praze 6 - Dejvice a bývalým předsedou Rady ETS. Má za sebou zkušenost kazatele na několika sborech a je aktivním sportovcem. S manželkou Petrou mají 3 děti.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se