Homiletický network

Vize networku

Služebníci evangelia (kazatelé, pastoři, evangelisté, starší, a další, kdo slouží slovem) mají před sebou každý týden (někteří ještě častěji) výzvu, jak zvěstovat evangelium, jak vyučovat Božímu slovu, jak zůstávat jako církev v učení apoštolů ve 21. století, v České republice, v našem městě a našem společenství. I dnes k tomuto úkolu dává Pán Bůh své obdarování a zmocnění. Zároveň s tím před nás staví výzvu, jak tímto obdarováním být požehnáním tam, kam nás povolal. Požehnáním těm, kterým Boží slovo zvěstujeme. Pojďme se společně sdílet a hledat, jak to dělat, co nejlépe, jak v tomto krásném, ale nelehkém úkolu obstát.

Každý z nás má už zajeté určité postupy, které mu pomáhají v procesu přípravy na kázání. Každý máme svoji kazatelskou dílnu plnou nástrojů, které používáme. Dejme si navzájem nahlédnout do svých dílen. Můžeme nabrousit a opravit starší nástroje, získat inspiraci pro používání nových a čerpat ze zkušenosti a zdrojů, o kterých jsme dosud neslyšeli.

Network je tedy především vhodný pro kazatele, pastory, starší, kteří pravidelně slouží slovem či další, kdo vnímají jako svůj úkol zvěstovat Boží slovo.

Vedoucí networku

Pavel Plchot

Je kazatelem Církve bratrské v Praze 6 - Dejvice a bývalým předsedou Rady ETS. Má za sebou zkušenost kazatele na několika sborech a je aktivním sportovcem. S manželkou Petrou mají 3 děti.

Řečníci

Středa 22. února

I. Pozorování a zkoumání biblického textu – exegeze (David Beňa) – Matouš 12,1-8

O čem text je? Co tam je? Co mi není jasné? Co mě překvapuje či je přímo proti mysli? (otázky, těžkosti, překvapení, pochybnosti). Určení žánru a toku myšlenek či příběhu. O čem to je, ale také o čem to není. Analýza a zkoumání textu, obsahu a kontextu pasáže odpovídá na otázky a zároveň vyvstávají nové. Studium klíčových slov.

II. O čem budu kázat? Co budu kázat na tento text? (Robert Hart) – Genesis 18,16-33

Význam textu. Jaký význam má pasáž a proč je v Bibli? Proč je v té pasáži, co tam je? K čemu to vede? Kam směřuje? O čem a proč budu kázat?

Čtvrtek 23. února

III. Tvorba kázání (Marek Šrámek) – Exodus 20,4-6

Jak a komu to budu komunikovat? Jakou zvolit cestu komunikace? Struktura a forma. Chci zasáhnout, jak přemýšlíme, co děláme nebo co máme rádi? Základní aplikace – doktrinální, pietistická, kulturně proměňující. Kolik bodů a kolik který dostane prostoru, Ilustrace, přirovnání, podobenství, citáty, úvod a závěr kázání.

IV. Prezentace kázání (Pavel Plchot) – Efezským 1,15-2,10

Text kázání či poznámky, PowerPoint, ilustrace, pomůcky. Pokud možno zasáhnout celého člověka – rozum, cit, vůli (Aristoteles – logos, ethos, pathos). Komunikace se děje v konkrétním čase a prostoru a v konkrétní situaci zúčastněných, co mohu udělat proto, aby bylo rozuměno, aby Pán Bůh měl dost prostoru jednat v lidských životech. Verbální a nonverbální projev.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 842 000
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se