Evangelikální teologie

Podrobný program networku bude brzo zveřejněn.

Vize networku

Network Evangelikální teologie je určen teologicky pracujícím a přemýšlejícím lidem na sborech (kazatelům, starším, vedoucím skupinek, atd.), těm, kdo vyučují nebo přednášejí teologická témata (učitelé, publicisté, lektoři) a studentům teologie.

Naší vizí je:

  1. Objevovat a vnímavě i kriticky přijímat orientující díla a autory minulosti a současnosti.
  2. Praktikovat zodpovědné teologické myšlení.
  3. Vést rozhovor nad výsledky vlastní teologické práce.

 

Vedoucí networku

Jan Valeš

Absolvent ETS z roku 1995. Další vzdělání získal na UK Evangelická teologická fakulta, 1998. Pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel Církve bratrské (ordinován v roce 2004). Na ETS začal vyučovat v roce 1995. Od roku 2007 pracuje jako ředitel semináře.

Milan Buban

V Krista uvěřil v roce 1982 na základě svědectví letničních křesťanů v Praze. V roce 1986 byl promován na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. v oboru Ruský jazyk - Hudební výchova). Po návratu ze základní vojenské služby pracoval na dráze až do roku 1991. V pražském sboru Apoštolské církve postupně působil ve chválicí skupině, dále jako vedoucí mládeže a také jako zástupce pastora Petra Kocura. V roce 1993 si jej Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně, kde působí dodnes. V letech 1996 až 2005 s studoval na Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A. v oboru biblické a systematické teologie). Spolu s manželkou Yvonou se na biblické škole věnují duchovnímu formování učedníků Ježíše Krista prostřednictvím integrace modliteb, bohoslužeb, misií a teoretické přípravy.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se