Evangelikální teologie

Vize networku

Network Evangelikální teologie je určen teologicky pracujícím a přemýšlejícím lidem na sborech (kazatelům, starším, vedoucím skupinek, atd.), těm, kdo vyučují nebo přednášejí teologická témata (učitelé, publicisté, lektoři) a studentům teologie.

Naší vizí je:

  1. Objevovat a vnímavě i kriticky přijímat orientující díla a autory minulosti a současnosti.
  2. Praktikovat zodpovědné teologické myšlení.
  3. Vést rozhovor nad výsledky vlastní teologické práce.

 

Vedoucí networku

Soukromý: Jan Valeš

Absolvent ETS z roku 1995. Další vzdělání získal na UK Evangelická teologická fakulta, 1998. Pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel Církve bratrské (ordinován v roce 2004). Na ETS začal vyučovat v roce 1995. Od roku 2007 pracuje jako ředitel semináře.

Soukromý: Milan Buban

V Krista uvěřil v roce 1982 na základě svědectví letničních křesťanů v Praze. V roce 1986 byl promován na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. v oboru Ruský jazyk - Hudební výchova). Po návratu ze základní vojenské služby pracoval na dráze až do roku 1991. V pražském sboru Apoštolské církve postupně působil ve chválicí skupině, dále jako vedoucí mládeže a také jako zástupce pastora Petra Kocura. V roce 1993 si jej Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně, kde působí dodnes. V letech 1996 až 2005 s studoval na Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A. v oboru biblické a systematické teologie). Spolu s manželkou Yvonou se na biblické škole věnují duchovnímu formování učedníků Ježíše Krista prostřednictvím integrace modliteb, bohoslužeb, misií a teoretické přípravy.

Řečníci

Network evangelikální teologie 2018

STŘEDA

  1. Věroučné spory v církvi – jak na ně? (Jan Valeš, Milan Buban)

Přednáška Jana Valeše o roli učení v životě církve. Kdy je věroučný spor nejen nevyhnutelný, ale také prospěšný? A jaké spory jsou naopak projevem naší tělesnosti? Je něco důležitějšího než pravověří? Reakce Milana Bubana z pohledu zkušeností věroučných sporů v církvi.

  1. Rozhovor nad výsledky vlastní teologické práce: Identita českých misionářů na Balkáně (David Symon)

David Symon V roce 2008 vystudoval obor slavistická studia ve specializacích (Kroatistika-Serbistika na FF UK). Mezi lety 2008 a 2016 pracoval s International Fellowship of Evanglical Students v Bosně a Hercegovině. Věří v potenciál české církve pro zahraniční misii. V současné době působí jako misijní pastor Apoštolské církve CBH Praha a dálkově studuje v PhD programu na Oxford Centre for Mission Studies.

ČTVRTEK

  1. Rozhovor nad výsledky vlastní teologické práce: Povolání duchovního: historické a sociologické aspekty jednoho teologického pojmu – či jedné profese? (Tomáš W. Pavlíček)

Je duchovní ke svému povolání předurčen, anebo na něj postupně připravován? Jak potom můžeme hodnotit určité napětí mezi formací (vzdělávacím tréninkem) a ordinací (posvěcení ke službě z rukou starších duchovních). Co když ale mladší generace začne obsah povolání chápat jinak než ostřílení duchovní z praxe? Na příkladech kněží z 19. a 20. století se přednášející snaží formulovat diskusi, která se týká i současných problémů.

Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. vyučuje církevní dějiny na ETS a je vědeckým pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. V poslední době publikoval knihu Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914) a podílel se na knize Kněžské identity v českých zemích (1820-1938).

  1. Duchovní autorita (rozhovor)

Rozhovor nad tématem autority duchovního, kterému se věnuje časopis Theologia vitae v čísle 2015/2 (www.thv.cz). Rozhovor otevřou dva připravené diskuzní příspěvky: Michael Buban, Karel Taschner.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se