Evangelikální teologie

Vize networku

Network Evangelikální teologie je určen teologicky pracujícím a přemýšlejícím lidem na sborech (kazatelům, starším, vedoucím skupinek, atd.), těm, kdo vyučují nebo přednášejí teologická témata (učitelé, publicisté, lektoři) a studentům teologie.

Naší vizí je:

  1. Objevovat a vnímavě i kriticky přijímat orientující díla a autory minulosti a současnosti.
  2. Praktikovat zodpovědné teologické myšlení.
  3. Vést rozhovor nad výsledky vlastní teologické práce.

Teologické fórum SET: Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev. (3. 4. 2017)

Zveme kazatele jednotlivých církví, učitele a studenty teologických škol i zájemce z řad pracovníků církví na Teologické fórum k 500. Lutherovu výročí. Jde nám o podtržení Lutherova odkazu pro dobu, ve které žijeme a sloužíme. Osobnost, duchovní obdarování a odkaz Martina Luthera obsahují mnoho inspirace a potřebných podnětů pro Kristovu církev dnešní doby.

Tomuto teologickému fóru o odkazu Martina Luthera udělila svou záštitu Slezská evangelická církev a.v. a Komenského institut

Ke stažení:

Pozvánka v PDF

Vedoucí networku

Jan Valeš

Absolvent ETS z roku 1995. Další vzdělání získal na UK Evangelická teologická fakulta, 1998. Pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel Církve bratrské (ordinován v roce 2004). Na ETS začal vyučovat v roce 1995. Od roku 2007 pracuje jako ředitel semináře.

Milan Buban

V Krista uvěřil v roce 1982 na základě svědectví letničních křesťanů v Praze. V roce 1986 byl promován na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. v oboru Ruský jazyk - Hudební výchova). Po návratu ze základní vojenské služby pracoval na dráze až do roku 1991. V pražském sboru Apoštolské církve postupně působil ve chválicí skupině, dále jako vedoucí mládeže a také jako zástupce pastora Petra Kocura. V roce 1993 si jej Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně, kde působí dodnes. V letech 1996 až 2005 s studoval na Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A. v oboru biblické a systematické teologie). Spolu s manželkou Yvonou se na biblické škole věnují duchovnímu formování učedníků Ježíše Krista prostřednictvím integrace modliteb, bohoslužeb, misií a teoretické přípravy.

Řečníci

Středa 22. února

I. David Jacobus Bosch (1929 – 1992): život, dielo, kontext (Pavol Bargár)

Prednáška predstaví osobu juhoafrického protestantského teológa Davida J. Boscha, známeho predovšetkým ako autora prelomovej knihy Transforming Mission (slovensky Dynamika kresťanskej misie, 2009-10). Zdôrazní, že v prípade Boscha nie je možné oddeľovať prax od teologickej reflexie: Bosch bol misionárom i teológom misie (misiológom) zároveň. Zvláštna pozornosť bude venovaná Boschovmu pôsobeniu medzi národom Xhosa, ako aj jeho prínosu pre teologické vzdelávanie v oblasti misie. Prednáška napokon priblíži Boscha ako praktického zástancu ekumény a jej významu pre misiu.

II. Boschova ekleziologická konverzia: Od afrikánskej Volkskirche k cirkvi ako „alternatívnemu spoločenstvu“ (Pavol Bargár)

Táto prednáška nadviaže na predchádzajúci worskshop. Bude sa venovať jednému z najdôležitejších motívov v živote a diele Davida J. Boscha, a to jeho zásadnej zmene pohľadu na cirkev. Bosch ako Afrikánec (potomok holandských prisťahovalcov do Južnej Afriky) totiž pôvodne vnímal cirkev optikou nacionalistickej a rasistickej ideológie. V dôsledku svojej misijnej práce medzi pôvodnými obyvateľmi Južnej Afriky však u neho dochádza ku „ekleziologickej konverzii“, keď cirkev začína vidieť predovšetkým ako alternatívne spoločenstvo Kristových učeníkov. Prednáška sa dotkne problematiky nacionalizmu a rasizmu v súvislosti s kresťanskou misiou. Poukáže na misiologický význam cirkvi ako spoločenstva zapojeného do missio Dei.

 

Čtvrtek 23. února

III. O Bohu živém – v Písmu, teologii a církvi (Viktor Ber)

Přednáška s následným rozhovorem se zaměřuje na problematiku teologické interpretace Písma v akademickém prostředí, v církvi a v rámci teologického vzdělávání. Stručně bude představen princip „čtení Bible jako kterékoli jiné knihy“ a prodiskutovány jeho limity v současné pluralitní situaci. Přednášející se následně pokusí představit přínos, ale i úskalí výkladu Bible v církvi v současném evangelikálním prostředí. Jako případová studie poslouží vlastní zkušenost přednášejícího s výukou biblické exegeze a teologie v prostředí teologického semináře jakož i proces vzniku knihy O Hospodinu, Bohu živém.

IV. Eros mystika a fenomén krásy vo veľpiesni (Daniel Pastirčák)

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 842 000
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se