Akademický network

Vize networku

Křesťanská odborná veřejnost stojí „rozkročena nad propastí“ mezi dvěma společenstvími; jednou nohou v církvi, druhou na půdě univerzity. Pro ty, jež takto „sedí na dvou židlích“, je tato pozice ne vždy pohodlná a ne vždy ať už jednou, či druhou stranou pochopena. Lidé, úzce spjatí s životem v jedné nebo druhé komunitě, nezřídka pochybují o tom, zda lze tuto obojakou pozici zaujímat bez toho, aniž by musel být učiněn nějaký zásadní ústupek. V církvi se lze setkat s názorem, že oddání se vědě nevyhnutelně vede k odmítnutí nebo minimálně přehodnocení víry. V akademickém světě je zase možné slyšet, že křesťanské zaujetí potlačuje neutrální a otevřený přístup, nezbytný pro každou vědeckou práci. Tato oboustranná nedůvěra jistě dnes již není tak silná jako třeba před třiceti nebo snad ještě patnácti lety. Přesto je diskuse nad rolí křesťanů v univerzitním světe a vědecké praxi jako jistém druhu duchovní disciplíny stále okrajovou.

Cílová skupina

Akademický network chce tuto diskusi vést a být platformou pro křesťany působící v akademickém prostředí, kteří se zajímají o integrraci křesťanské víry a vědy. Je určen pro studenty magisterských a doktorských programů, mladé vědecké pracovníky, docenty i profesory, kteří by chtěli diskutovat o poslání vědecké práce z křesťanského pohledu a výzvách, které tato cesta přináší v kontextu České republiky. Cílem networku je spojit a povzbudit křesťany z protestantského prostředí, kterým je blízká integrace jejich osobní víry i odborného vzdělání. Inspirovat k dalšímu rozvoji intelekutálně obdarovaných křesťanů, kteří považují za důležité aktivně působit v církvi i ve společnosti.

Vedoucí networku

Peter Cimala

 Téma I. bloku: Náprava věcí nenapravitelných? Kritická reflexe Komenského „Všenápravy“ , doc. Jan Hábl, Ph.D.

Lidství člověka se vyznačuje rozporuplností. Na jedné straně toho jako lidé mnoho víme, mnoho umíme, mnoho můžeme, ale právě tato naše kapacita je naší největší hrozbou. Problém „věcí lidských“ s neobyčejnou prozíravostí formuloval již před téměř čtyřmi sty léty J. A. Komenský ve svém vrcholném díle s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Důkladně zde promýšlí jednak příčiny všech lidských neřádů a jednak volá lidstvo k poradě o jejich nápravě. Jeho nápravné úsilí stojí na tomto fundamentálním předpokladu: Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Existuje východisko, naděje. Otázka zní, nakolik je Komenského vize nápravy věcí lidských relevantní v 21. století?

Téma II. bloku: Depresivní společnost jako odvrácená tvář společnosti výkonnostní, PhDr. Markéta Sedláčková, PhD. 

Mezi imperativy dnešní výkonnostní společnosti patří rychlost, efektivita a inovace. Kolonizování světa moderními technologiemi zvyšuje přesnost, objem zpracování dat či komunikační rychlost, které v mnoha oblastech činí nás a náš svět „dokonalejší“. Postupně přestává být měřítkem věcí člověk, neboť v čistě racionálním světě technologií není místo pro lidské chybování, emocionalitu, nezištnost či neefektivitu. Daní za narůstající tempo života, tlak na efektivitu a permanentní inovace je nárůst duševních onemocnění, zejména deprese. Pracovní vyhoření, paralyzující úzkosti, ztráta smyslu života jsou pocity, které zažívá stále více lidí. Nestává se z dříve psychologického individuálního jevu fenomén sociologický? Jak se výkonovost a její odvrácená strana odráží v akademickém mikrosvětě? Dokáže křesťanská perspektiva nabídnout nejen kritiku depresivní společnosti ale i konstruktivní řešení jejích problémů?

Téma III. blokuGod and Knowledge: How God’s general revelation provides the background for all we think we know; prof. Thomas K. JohnsonPh.D.

This lecture will present themes found in Johnson’s How Our Neighbors are Wrestling with God’s General Revelation (2014): 1. Through creation God asks questions that occur in most cultures, and which are answered in redemption, placing the Bible into an answering relation to cultures; 2.  Through creation God teaches all people certain truths, those things “we cannot not know,” even though some people claim not to know these truths; 3. Outside of Christ people are in the complex situation of both knowing and not knowing God at the same time. Participants are encouraged to read Romans 1:18-2:4. 

Téma IV. bloku: Role učenců a vzdělanců v českých dějinách, prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Boží království a jeho růst nepochybně stojí na modlitbách prostých věřících a každodenním následování Krista. Učenci a vědci nebývají pokorní a často se zdá, že jsou pro Pána Boha více méně nepoužitelní. Mnozí, jak se zdá, Božímu dílu spíše škodí. Nebo je to všechno jinak? Co třeba Hus, Komenský, Masaryk? Pozorný pohled do českých kulturních dějin nabízí přece jen trochu odlišný pohled.

 

Vedoucí networku

Peter Cimala

Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. V roce 2013 se stal ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je podpora mladých protestantských studentů zejména v doktorských programech. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze – především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky.

Řečníci

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se