Akademický network

Vize networku

Křesťanská odborná veřejnost stojí „rozkročena nad propastí“ mezi dvěma společenstvími; jednou nohou v církvi, druhou na půdě univerzity. Pro ty, jež takto „sedí na dvou židlích“, je tato pozice ne vždy pohodlná a ne vždy ať už jednou, či druhou stranou pochopena. Lidé, úzce spjatí s životem v jedné nebo druhé komunitě, nezřídka pochybují o tom, zda lze tuto obojakou pozici zaujímat bez toho, aniž by musel být učiněn nějaký zásadní ústupek. V církvi se lze setkat s názorem, že oddání se vědě nevyhnutelně vede k odmítnutí nebo minimálně přehodnocení víry. V akademickém světě je zase možné slyšet, že křesťanské zaujetí potlačuje neutrální a otevřený přístup, nezbytný pro každou vědeckou práci. Tato oboustranná nedůvěra jistě dnes již není tak silná jako třeba před třiceti nebo snad ještě patnácti lety. Přesto je diskuse nad rolí křesťanů v univerzitním světe a vědecké praxi jako jistém druhu duchovní disciplíny stále okrajovou.

Akademický network chce tuto diskusi vést a být platformou pro křesťany působící v akademickém prostředí, kteří se zajímají o intergraci křesťanské víry a vědy. Je určen pro studenty magisterských a doktorských programů, mladé vědecké pracovníky, docenty i profesory, kteří by chtěli diskutovat o poslání vědecké práce z křesťanského pohledu a výzvách, které tato cesta přináší v kontextu České republiky. Cílem networku je spojit a pozvbudit křesťany z protestantského prostředí, kterým je blízká integrace jejich osobní víry i odborného vzdělání. Inspirovat k dalšímu rozvoji intelekutálně obdarovavé křesťany, kteří považují za důležité aktivně působit v církvi i ve společnosti.

Vedoucí networku

Peter Cimala

Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. V roce 2013 se stal ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je podpora mladých protestantských studentů zejména v doktorských programech. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze – především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky.

Řečníci

Středa 22. února

I. Dr. Martin Luther: smělý profersor z Wittenbergu (1517-2017)

Martin Luther jako reformátor církve? Ano, jistě. Nicméně reformace se zrodila v universitní posluchárně, Martin Luther sám sebe vnímal především jako universitního profesora, doktora teologie. Byla to zejména jeho láska k poznané pravdě – znovuobjevené díky studiu Písma, která ho přivedla do sporu s církevními autoritami. V jubilejním roce výročí světové reformace (1517-2017) si připomeneme Dr. Martina Luthera jako smělého německého universitního profesora z Wittenbergu, kterému se podařilo ovlivnit prostředí universitní, církevní i společenské. Zaměříme se na několik momentů z Lutherova příběhu, které mohou být inspirativní pro ty, kteří působí (nebo působit chtějí) v současném akademickém prostřední.

II. Věda a víra očima teoretického fyzika

Co má společného objevování fyzikálních zákonů a poznávání Boha? Co nám může prozradit o Bohu kvantová fyzika? Díky čemu může vědec nejvíce žasnout nad krásou Božího stvoření? O svůj pohled na tyto a další otázky související se vztahem vědy a víry se s vámi podělí teoretický fyzik a popularizátor vědy, profesor Masarykovy univerzity Tomáš Tyc.

 

Čtvrtek 23. února

III. Studenti VŠ jako budoucnost české kultury aneb kdy už to začneme brát vážně?

Akademicky vzdělaní křesťané jsou dnes srdečně zváni k nejrůznějším veřejným debatám – v médiích, v parlamentu, v panelových diskusích – věnovaných aktuálním politickým, společenským, kulturním a etickým otázkám. Proč? Protože jako jedni z mála mají nějaký zřetelný názor, konkrétní stupnici hodnot a srozumitelné důvody. A to je v dnešní nepřehledné době v každé debatě vzácné a vítané. Ale nestíhají to, protože jich je málo. Potřebovali by naklonovat. Čím to je, že jako křesťané tyto doširoka otevřené dveře tak málo využíváme? A co dělat pro to, abychom i v této věci byli solí a světlem?

IV. Vzdělanec (nejen křesťanský): poslání, ideál, realita

Nejsme první, kdo si klade otázku, co znamená „být správně vzdělán“. Nejsme též první, kdo pociťují krizi vzdělanosti. Víme mnoho, ale nevíme, jak s tím naložit, aby to bylo „dobře“, tj. k užitku (usus) a nikoli ke škodě (abusus). Co je posláním vzdělance – nejen křesťanského – v takové situaci?

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 842 000
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se