Pavel Paluchník: Nežijme z evangelia, žijme evangelium


Stáhnout audio soubor


„Evangelium nepředstavuje jen ABC křesťanského života, ale A až Z křesťanského života…. Na základě zvyku a instinktu se poohlížíme po jiných věcech, než je Bůh a milost… zajímá nás uznání od druhých, úspěšnost v profesi, moc a vliv, rodinná a klanová identita… v důsledku nás do značné míry pohání strach, zlost a nedostatek sebeovládání. Tyhle věci nemůžete změnit pouhou silou vůle, skrze studium biblických principů a snahou o jejich udržování. Trvale se můžete změnit jedině tím, že hlouběji porozumíme evangeliu a že si ho vtiskneme hlouběji do srdcí.“ Tolik slova amerického kazatele, Timothy Kellera v knize Marnotratný Bůh. Co znamená vtisknout si evangelium hlouběji do srdcí? Lze postavit svůj život na kráse evangelia Kristovy milosti a přijmout pro nás leckdy i ošklivé závazky evangelia? Proč apoštol Pavel nabádá, abychom nejen „věřili evangeliu, které je moc ke spasení každého“ (Ř 1,16), ale také „žili život hodný Kristova evangelia… a uváděli ve skutek své spasení“ (Fp 1,27; 2,12)? Jaký je tedy vztah mezi Boží milostí, evangeliem Kristova kříže i vzkříšení a křesťanskou etikou?

Další audio:

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se