Evangelikální fórum

20. – 22. 2. 2018, Praha

Základní informace

Konference bude rozdělena na následující hlavní části:

Plenární shromáždění

Cílem plenárních shromáždění je komunikovat klíčové výzvy a důrazy spojené s vizí Fóra a hlavním tématem, kterým jsou Nové podoby církve.

Networky

Setkání specifických skupin vedoucích a interaktivní vyučování týkající se relevantních potřeb a problémů daného networku.

Volitelné semináře

Semináře budou zaměřeny na konkrétní myšlenky, výzvy, modely, strategie a příklady dobré praxe.

Neformální setkání

Mnohé důležité věci se odehrávají nikoliv během vyučování, ale o přestávkách a během společného jídla.

Překlad

Všechny programy v anglickém jazyce budou překládány do češtiny.

Ubytování a strava

Stravu je možné si objednat během registrace - oběd a večeři během prvního dne Fóra a oběd na druhý den.

Řečníci

Videa

Podívejte se na několik videí z předchozích ročníků.

Účastnický poplatek

Na Fórum se můžete přihlásit do 12. 2. 2018.
Do 30. 11. 2017
500 Kč
Do 31. 12. 2017
600 Kč
Do 12. 2. 2018
700 Kč
Na místě
750 Kč
Studenti a členové ČEA
500 Kč

Partneři

Institut Williama WilberforceKomenského InstitutSdružení evangelikálních teologůKřesťanská misijní společnost